Onko talossa puutteellinen salaojajärjestelmä?
Kiinnitä huomiota näihin hälytysmerkkeihin.

x Tarkastuskaivoja ei ole

Rakennuksen jokaisessa nurkassa olisi hyvä olla salaojien tarkastuskaivot. Ennen 2000-lukua rakennetuissa taloissa tarkastuskaivoja ei välttämättä ole, koska silloiset rakennusmääräykset eivät niitä edellyttäneet. Jos tarkastuskaivot puuttuvat, vain kaivamalla voidaan varmuudella selvittää, onko talon ympärille aikoinaan tehty salaojitusta.

Salaojien toimintaa tulisi seurata tarkastuskaivoista säännöllisesti keväällä lumien sulettua ja syksyllä sateiden aikaan. Mikäli putki on vedenpinnan alapuolella, salaojitus ei todennäköisesti vedä kunnolla esimerkiksi hiekan tai puunjuurien aiheuttaman tukoksen vuoksi. Kun ongelmakohta havaitaan ajoissa ja siihen reagoidaan asianmukaisesti, voidaan välttää kosteuden pääsy rakenteisiin ja mittavimpien vahinkojen syntyminen.
 

Salaojien toimintaa tulisi seurata tarkastuskaivoista säännöllisesti keväällä lumien sulettua ja syksyllä sateiden aikaan.

Vaikka salaojat olisivat olemassa, vanhoissa taloissa kaivojen kannet saattavat olla maan peitossa. Tällöin tarpeelliset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet eivät onnistu, mikä lyhentää salaojien käyttöikää.

Perusmuurin vedeneristyksen toimivuuden ja täyttömaan laadun
tutkiminen vaatii aina rakennuksen vierustan osittaista kaivamista. Hieno
hiekka ei sovi salaojaputkien ympärille, sillä se tukkii putket helposti.
Parasta on karkea sora tai sepeli.

Perusmuurin vedeneristyksen toimivuuden ja täyttömaan laadun tutkiminen vaatii aina rakennuksen vierustan osittaista kaivamista. Hieno hiekka ei sovi salaojaputkien ympärille, sillä se tukkii putket helposti. Parasta on karkea sora tai sepeli.

x Sadevedet on johdettu salaojiin

Katolta kulkeutuvat vedet pitäisi ohjata hallitusti pois ulkoseinien vierustalta joko syöksytorvia pitkin sadevesikaivoon tai pintakouruja pitkin vähintään kolmen metrin etäisyydelle talosta. Sadevesi- ja salaojajärjestelmien tulisi aina olla erillisiä. Jos katolta valuvat sadevedet ohjataan suoraan salaojiin, kuivatusjärjestelmäksi tarkoitetusta systeemistä tulee rakennuksen perustuksia ja alapohjaa jatkuvasti kosteana pitävä kastelujärjestelmä.
 

Sadevesi- ja salaojajärjestelmien tulisi aina olla erillisiä.

Sadevesien ohjauksen merkitys korostuu, jos talossa on niin sanottu riskirakenne. Esimerkiksi valesokkelitalon ulkoseinän alaosiin voi helposti aiheutua kosteusvaurio puutteellisesta sadevesien ohjauksesta.

x Rakennus oireilee

Talon kivijalan rapautuminen, sisäilman huonolaatuisuus, sisällä seikkailevat muurahaiset tai ulkoverhouksen alaosien pehmenneet laudat saattavat kertoa kosteusongelmista, joita puutteelliset salaojat ovat aiheuttaneet. Oireita voivat olla myös kellarin seinien läikät, maalin kupruilu ja rappauksien tippuminen.
 

Pahimmillaan rakennus ei ole ainut oireilija, vaan myös asukkaat sairastavat.

Pahimmillaan rakennus ei ole ainut oireilija, vaan myös asukkaat sairastavat. Home ja huono sisäilma voivat aiheuttaa erilaisia oireita päänsärystä hengityselintulehduksiin, ja pitkään jatkunut altistus voi puhkaista jopa elinikäisen sairauden.

Vanhaan taloon muuttaessa kannattaa tarkastaa salaojituksen
kunto - tai onko salaojia edes olemassa.

Vanhaan taloon muuttaessa kannattaa tarkastaa salaojituksen kunto - tai onko salaojia edes olemassa.

Miten kannattaa toimia?

Jos tiedät tai epäilet talosi salaojajärjestelmän olevan puutteellinen, on järkevää tehdä ammattilaisen toteuttama salaojatarkastus, joka antaa ajantasaista tietoa salaojajärjestelmän nykykunnosta ja mahdollisesta remonttitarpeesta.

Voit tilata ilmaisen salaojatarkastuksen tästä >>>

Salaojakymppien tarjoaman kartoituskäynnin yhteydessä kivijalalle tehdään yleiskatsaus, kosteusmittaus ja tarkastetaan salaoja- ja sadevesijärjestelmien yleiskunto. Tarvittaessa myös putkistot kuvataan. Tarkastuksen jälkeen raportti käydään läpi yhdessä talon omistajan kanssa. Jos kivijalassa tai järjestelmissä havaitaan puutteita ja kunnostustarpeita, asiakas saa kirjallisen toimenpide-ehdotelman kustannusarvioineen. Tarkastuskäynti on aina ilmainen, eikä se velvoita tilaukseen.

Tiesitkö?

Salaojaremontit ovat kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvia palveluita. Työmaan valmistuttua Salaojakympit toimittaa asiakkaalle kotitalousvähennyskaavakkeen esitäytettynä. Kotitalousvähennykseen kelpaava osuus on 50 % tehdyn työn osuudesta. Salaojakymppien palveluissa työn osuus koko palvelun kokonaismäärästä on 50−70 %. Voit saada kotitalousvähennystä enintään 2 400 euroa vuodessa.

Lisätietoa kotitalousvähennyksen hyödyntämisestä


Pienellä vaivalla suuri hyöty! Ammattilaisen tekemä ja hyvin
suunniteltu salaojaremontti on valmis alle viikossa. 

Pienellä vaivalla suuri hyöty! Ammattilaisen tekemä ja hyvin suunniteltu salaojaremontti on valmis alle viikossa. 

Tilaa ilmainen salaojatarkastus 
Julkaistu
9.9.2019