6 syytä tehdä ilmanvaihtoremontti

Asunnon ilmanvaihto on tärkeä osa asumismukavuutta. Ilmanvaihto pitää huolta, että käytetty ilma ja asumisesta syntyvät käryt, kosteus ja epäpuhtaudet poistuvat sisäilmasta ja uutta raikasta ilmaa tulee vanhan tilalle. Ilmanvaihto pitää huolta myös talon rakenteista. Nykyaikainen koneellinen ilmanvaihto on myös energiatalouden kannalta järkevä ratkaisu. Putkiremontin yhteydessä toteutettu ilmanvaihtoremontti tulee edullisemmaksi.
 

Vallox 101 on hiljainen ja energiatehokas ilmanvaihtokone, jonka voi kätevän kattoasennuslevyn avulla asentaa vaikkapa pesutornin päälle kylpyhuoneeseen.Vallox 101 on hiljainen ja energiatehokas ilmanvaihtokone, jonka voi kätevän kattoasennuslevyn avulla asentaa vaikkapa pesutornin päälle kylpyhuoneeseen.

1. Ilmanvaihdolla merkittävää energiansäästöä

Koska vanhemmissa talossa ilmanvaihto saattaa viedä jopa 20-40% lämmi­tysenergiasta, kannattaa ilmanvaihtoremontti jo pelkästään energian säästämisen vuoksi. Nykyaikaisten ilmanvaihtolaitteiden sähkönkulutus on hyvin pientä. Ilmanvaihtokoneen levylämmönvaihdin itsessään ei kuluta lainkaan energiaa ja EC-tasavirtapuhaltimien sähkönkulutus on erittäin alhainen. Lisäksi lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtokone lämmittää tuloilmaa poistoilman lämmöllä. Mitä parempi lämmöntalteenottokyky laitteessa on, sitä vähemmän ku­luu lämmitysenergiaa kylmän ilman lämmittämiseen. Nykyaikaisissa ilmanvaihtokoneissa lämmöntalteenoton hyötysuhde on jopa yli 80 %. Näin lämmityskulut alenevat merkittävästi. Yhden saunomiskerran kiukaan sähkökulutuksella voidaan pyörittää ilmanvaihtolaitteen puhaltimia jopa viikkoja.
 

2. Asumismukavuus ja energiansäästö kulkevat käsi kädessä

Suuri säästö syntyy myös siitä, että ”turhaa” ilmanvaihtoa vähennetään. Kello-ohjatussa keskusilmanvaihdossa ilmanvaihto toimii suunnitelluilla ilmavirroilla – on asukas kotona tai ei. Koska samankokoisissa kerros- tai rivitaloasunnoissa voi asukkaiden määrä vaihdella sekä pysyvästi että vuorokauden eri aikoina, on huoneistokohtainen ilmanvaihto paras ratkaisu. Sen myötä tarjotaan asukkaiden erilaisiin elämänrytmeihin mitoitettua ilmanvaihtoa. Mikäli ilmanvaihtoa automatisoidaan kosteus- ja hiilidioksidianturein, jää asukkaan harteille vähemmän säätämistä. Tällä tavoin saavutetaan myös entistä energiatehokkaampaa ja mukavampaa asumista.
 

3. Älykkäät laitteet tuovat helpotusta isännöitsijälle

Älykkäät Vallox-ilmanvaihtokoneet tuovat helppoutta myös isännöitsijän työhön, koska ne voi liittää taloautomaatioon tai MyVallox Cloud -pilvipalveluun. Niiden avulla näkee mm. asuntojen huonelämpötilan, ilmanvaihdon tehon ja kosteusprosentin. Lisäksi suodattimien vaihtoaikojen hallinnointi onnistuu hyvin.
 

4. Ilmanvaihto pitää rakenteet kunnossa

Hyvä ilmanvaihto on talon terveyden kannalta tärkeä investointi. Kun tiiviit ikkunat ja höyrysu­lut eivät päästä kosteutta poistumaan, tiivistyy se ennen pitkää rakenteisiin tai niiden pinnoille muodostaen edellytykset homeen muodostumiselle ja rakenne­vaurioille. Koneellinen ilmanvaihto, jossa asumisesta syntyvä kosteus poistetaan ulos, on paras rat­kaisu välttää kosteusvauriot ja niiden aiheuttamat terveydelliset haitat.
 

5. Kaksi remonttia yksillä pölyillä

Edullisinta huoneistokohtaisen ilmanvaihdon asentaminen on silloin, kun asunnossa tehdään muutakin remonttia. Esimerkiksi linjasaneerauksen yhteydessä tehtävän ilmanvaihdon lämmön talteenoton tuoman säästön voi ottaa huomioon myöhemmin tehtävissä remonteissa. Näin energiansäästötoimenpiteet voidaan optimoida mahdollisimman kustannustehokkaiksi ja rakennukselle saadaan mahdollisimman hyvä energialuokka.
 

6. Ilmanvaihtoremontilla arvonnousua

Kannattaa muistaa, että vesiputkien uusimisen jälkeen vesi tulee niin kuin ennenkin. Samoin viemäriremontin jälkeen jätevesi menee samalla tavalla, kuten sen aikanaan suunniteltiin menevän. Sen sijaan huoneistokohtainen lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihto tuo rakennuksen varustelultaan 2000-luvulle. Energiaa säästävä ilmanvaihto parantaa asumismukavuutta ja nostaa asunnon jälleenmyyntiarvoa.
 

Huoneistokohtainen ilmanvaihto on järjestelmänä lähtökohtaisesti yksinkertainen ja helposti säädettävissä. Sen voi asentaa myös vanhoihin kerrostaloihin, joissa on keskitetty ilmanvaihto. Linjasaneeraukseen yhdistetty ilmanvaihtoremontti on kustannustehokas.Huoneistokohtainen ilmanvaihto on järjestelmänä lähtökohtaisesti yksinkertainen ja helposti säädettävissä. Sen voi asentaa myös vanhoihin kerrostaloihin, joissa on keskitetty ilmanvaihto. Linjasaneeraukseen yhdistetty ilmanvaihtoremontti on kustannustehokas.
 
Päivitetty
19.6.2019