Lattioiden kosteudeneristys
- Terveellinen ja pysyvästi hyvä sisäilma

Betonialustalle asennettava pintamateriaali on alttiina laatasta nousevalle kosteudelle. Uudisrakennuksissa betonin rakennekosteuden kuivuminen kestää pitkään. Vanhoissa rakennuksissa maakosteus voi puolestaan johtaa betoniin jatkuvasti kosteutta. Platon-tuotteista löytyy ratkaisu monenlaisiin lattioihin.
 

Betonilattiassa voi muhia kosteusvaurio

Betonista voi nousta kosteutta lattian pintakerrokseen huomaamatta pitkän aikaa. Kosteusongelmien syynä ovat usein maanvaraisen laatan väärin suunniteltu rakenne sekä vesivahingot. Erityisesti puiset lattiapinnat vaurioituvat helposti eristyksen puutteiden vuoksi alta nousevasta kosteudesta. Vaurio aiheuttaa terveyden kannalta haitallista ja epämiellyttävää hajua sekä heikentää sisäilmaa monin tavoin. Huono sisäilma alentaa myös rakennuksen arvoa.

Lattiakosteuden monet eri syyt

Suomen rakentamismääräysten mukaan alapohja tulee suunnitella ja rakentaa siten, ettei kosteus rasita sitä kohtuuttomasti. Rakenteen tulee pysyä kuivana, ja kostuessaan sen tulee kuivua riittävän nopeasti. Alapohja ei saa johtaa kosteutta sisätiloihin tai sisätilojen rakenteisiin. Monikerroksisen alustan tulee olla riittävän kuiva ennen seuraavaa työvaihetta, jotta se ei heikennä liiman tartuntaa tai aiheuta mikrobikasvua tai epäpuhtauksien haihtumista rakennusmateriaaleista.

Mahdollisten kosteusvaurioiden korjaaminen on usein kallista, joten on taloudellisinta käyttää heti oikeaa rakentamistapaa. Virheelliset rakenteet ja materiaalivalinnat voivat aiheuttaa mittavia vahinkoja.

Kosteusvauriot eivät aina ole näkyviä. Lattiarakenteista syntyvät hajut ja sisäilmaan imeytyvät haitalliset hiukkaset voivat myös olla erittäin iso ongelma. Nämä voidaan jakaa kahteen ryhmään: mikrobiologiset haitalliset hiukkaset kuten homesienet sekä kemialliset, muovimatoista ja lattialiimoista erittyvät ja haihtuvat kemialliset yhdisteet.
 

Ratkaisut kaikkiin lattiarakenteisiin

Platon-lattiajärjestelmässä on kaksi Platon-levyä, joiden nystyröiden muoto ja rakenne ovat erilaiset. Tuotteet ovat Platon Lattia ja Platon Multi. Lattian pintamateriaali määrittää kumpi levy soveltuu paremmin. Molempia voidaan käyttää passiivisessa ja koneellisesti ilmastoidussa järjestelmässä. Rakennuskohteen vaatimukset ja olosuhteet ratkaisevat järjestelmän valinnan.

Lattiavaurioissa on suositeltavaa ottaa yhteyttä kokeneeseen, kosteusvaurioiden vaikutukset tuntevaan asiantuntijaan korjaussuunnitelman saamiseksi. Tarkan vahinkoselvityksen pohjalta voidaan suunnitella oikeat toimenpiteet lattian kuntoon saattamiseksi.

Uudistuotannossa käytetään useimmiten passiivista järjestelmää, joka antaa riittävän suojan rakennuskosteutta vastaan ja on riittävän varma ja kestävä kosteudeneriste. Korjausrakentamiseen voivat soveltua molemmat vaihtoehdot, mutta useasti valitaan koneellisesti ilmastoitu rakenne. Tähän päädytään, koska kosteus-, haju- ja emissio-ongelmat ovat yleisempiä vanhoissa rakennuksissa, joissa sisäilmaongelmat ovat jatkuneet pitkään ja vauriot voivat olla vakavia. Vanha betoniperusta on usein rakennettu suoraan maapohjan päälle, ja kostuu siksi herkästi.

Koneellisesti ilmastoitu Platon-lattia on korjausrakentamisessa paras ratkaisu. Se on ominaisuuksiltaan usein riittävä myös pahoin vaurioituneissa rakenteissa.

Platon-lattiajärjestelmät

Platon Lattia parkettilattioille


Platon Lattialevy on valmistettu polypropyleenistä (PP), joka on puhdasta ja kierrätettävää muovia. Sen höyrynläpäisyvastus ja kyky eristää kaasuja ovat monta kertaa paremmat kuin perinteisessä rakennusmuovissa. Tuote täyttää kosteudeneristeelle annetut vaatimukset ja riittää katkaisemaan veden kapillaarisen nousun.

Platon Lattian nystyröiden hyödyt ovat monipuoliset. Lattialla käveltäessä nystyrät toimivat iskunvaimentajina. Ne pehmentävät iskuja ja kuormitusta sekä varmistavat lattialevyn vakauden säilymisen. Nämä ominaisuudet tekevät lattiasta kestävän ja se pysyy ryhdissään ja säilyttää iskunvaimennuskykynsä pitkään. Platon Lattia -levy on patentoitu maailmanlaajuisesti, ja se on ainoa näin monipuoliset ominaisuudet omaava kosteuseristyslevy.

Platon Lattia asennetaan betonilaatan päälle nystyrät alaspäin, jolloin lattiarakenteeseen syntyvä ilmarako jakaa kosteuden ja tasaa höyryn osapaineen. Platon-seinänvieruspala ohjaa ilmankulun pinnoitteen ilmaraoista sisäilmaan, jolloin kosteus pääsee sisäilmaan hallitusti ja höyryn osapaine tasaantuu lievästi (diffuusio) sisäilman kärsimättä.

Platon Multi - tasoite- ja betonipinnoille sekä ohuille lattiapinnoitteille


Platon Multi on suunniteltu käytettäväksi yhdessä lattiatasoitteiden, betonin ja ohuiden lattiapinnoitteiden, kuten muovimattojen, korkkilaattojen sekä alle 12 mm paksujen parkettien ja laminaattien kanssa.

Platon Multi -levyn alustan nystyrät ovat tiiviisti toistensa vieressä, mikä parantaa rakenteen kantokykyä ja puristuslujuutta. Platon Multista saa yhdessä tasoitteen ja betonin kanssa yhtenäisen, tasaisen ja tukevan lattian, johon haluttaessa voidaan asentaa myös lattialämmitys. Tällä menetelmällä voidaan nopeasti ja tehokkaasti korjata niin pieniä kuin isojakin lattiapintoja, myös uusien rakennusten kastuneita lattiarakenteita.

Suunnittelussa on huomioitava, että tasoite- ja betonirakenteet Platon Multin pinnassa kovettuessaan eivät kuivu alaspäin johtuen rakenteen tiiviydestä.

Platon Lattia Platon Multi
Käyttökohteet, päälle tuleva kerros Uivat puu- ja parkettilattiat, pontattu lastulevy tai vaneri millä tahansa lattiapäällysteellä.
Paksuus min. 12mm.
Tasoite / betonilattia, millä tahansa lattiapäällysteellä,
ohuet laminaatit
Ominaisuudet Patentoidut joustavat nystyrät Korkea puristuslujuus ja kantokyky, ei jousta
Levyn rakennekorkeus 6,0 mm 5,5 mm
Rullakoko 1,07 x 10 m
2,07 x 10 m
2,05 x 20 m
Askelääneneristys n. 16...20 dB (A) ei olennainen
Iskunvaimennus n. 35 % ei olennainen
Platon lattia Platon multxi

Koneellisesti ilmastoitu Platon-lattia - Ratkaisu betonilattioiden haju- ja kosteusongelmiin


Koneellisesti ilmastoitu Platon-järjestelmä muodostaa saumoineen täysin vesitiiviin ja erittäin höyrytiiviin rakenteen, joka poistaa lattiasta kosteuden ja hajut ilmapalstan kautta. Järjestelmään ohjataan ilmaa tietyistä kohdista, muuten rakenne on täysin tiivis. Tämän ansiosta hajut ja kosteus eivät pääse huoneisiin vaan ne ohjataan hallitusti ulos rakennuksesta poistoilmastoinnin tai erillisen Platon-tuulettimen kautta.

Koneellisesti ilmastoidun Platon-lattiajärjestelmän asentaa aina valtuutettu asennusliike. Ilmavirtaukset mitoitetaan tietokoneohjelman avulla ja toiminta varmistetaan seikkaperäisellä laadunvarmistusohjelmalla.

Katso lisää toimintaperiaatteen esittävästä animaatiosta tai lue lisää referenssiartikkelista.

Tarvitsetko apua? Jätä yhteydenottopyyntö!

Kysy lisätietoa Platon-lattiaratkaisuista. Tarvittaessa ohjaamme Sinut koneellisesti ilmastoituja lattioita toteuttavalla valtuutetulle urakoitsijalle.
 


 
Päivitetty
17.6.2019