Milloin salaojien remontointi on ajankohtaista?

Edes asianmukaisesti tehty salaojitus ei ole ikuinen. Säännöllisillä huoltotoimenpiteillä salaojajärjestelmälle saadaan lisäaikaa, mutta 70−80-luvuilla tehtyjen omakotitalojen salaojitukset alkavat väistämättä olla jo elinkaarensa päässä. Vuonna 1999 voimaan tulleiden rakennusmääräysten mukaiset muoviputket kestävät huollettuina noin 50 vuotta. Tätä ennen tehdyt salaojat vanhenevat keskimäärin 30−40 vuodessa. Jos tarkastuskaivoja ei ole, salaojajärjestelmää ei voi huoltaa, mikä lyhentää käyttöikää.

"Jos tarkastuskaivoja ei ole, salaojajärjestelmää ei voi huoltaa, mikä lyhentää käyttöikää."

Vaikka useimmiten puutteita on ennen 2000-lukua rakennettujen talojen salaojissa, säännöllisiä huoltotoimenpiteitä ei saisi laiminlyödä uusissakaan taloissa. Ongelmia voi syntyä, mikäli esimerkiksi puiden juuret ja hiekka ovat tukkineet putket. Lisäksi on tärkeää huolehtia sade- ja sulamisvesien ohjautumisesta pois talon vierustalta. Lähellä rakennusta oleva kasvillisuus tuo myös kosteutta talon rakenteisiin ja estää perustusten ja seinien kuivumisen.

Vaikka rakentamis- ja korjaustöissä on noudatettava hyvää rakentamistapaa, kannattaa huomioida, että hyvä rakentamistapa on omaan aikaansa liittyvä käsite. Se, mitä vuosikymmeniä sitten on pidetty hyvän rakentamistavan mukaisena ratkaisuna, ei välttämättä ole sitä enää nykypäivänä.

Salaojituksen  tarkoituksena on pitää rakennuksen pohja ja perustukset kuivina sekä estää kosteuden haitallinen pääsy rakenteisiin. Salaojaremontti onkin hyvä tehdä ajoissa, jolloin kosteuden aiheuttamilta vakavilta ongelmilta vältytään. Näin myös korjauskustannukset ovat edullisemmat.

Salaojituksen tarkoituksena on pitää rakennuksen pohja ja perustukset kuivina sekä estää kosteuden haitallinen pääsy rakenteisiin. Salaojaremontti onkin hyvä tehdä ajoissa, jolloin kosteuden aiheuttamilta vakavilta ongelmilta vältytään. Näin myös korjauskustannukset ovat edullisemmat.

Erityistä huomiota talon salaojiin kannattaa kiinnittää, mikäli rakennuspaikka on kostea tai talossa on niin sanottu riskirakenne, kuten 70−80-luvuilla yleinen valesokkeli. Valesokkelirakenteen riskialttius johtuu siitä, että talon runko on suoraan kosketuksissa maanpintaan, mikä altistaa talon rungon kosteusvaurioille ja edistää kosteuden nousua ylös seinärakenteisiin. Asianmukaisella salaojituksella ja sokkelin ulkopuolisella vedeneristyksellä näitäkin riskejä voidaan pienentää.

Vesi voi vaurioittaa perustuksia ja rakenteita, jos salaojajärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole ollenkaan.

Jos olet epävarma talosi salaoja- ja sadevesijärjestelmien kunnosta ja toimivuudesta, voit tilata Salaojakymppien kuntotarkastuksen, joka antaa ajantasaista tietoa mm. perustusten tämänhetkisestä kunnosta ja mahdollisesta remonttitarpeesta. Tarkastuskäynti on ilmainen, eikä se velvoita tilaukseen.

Voit tilata tarkastuksen tästä

Salaojakymppien toteuttamassa salaojaremontissa pihapuut, pensaat, istutukset ja laatoitukset
huomioidaan yksilöllisesti ja niistä sovitaan asiakkaan kanssa erikseen. Kaivuujäljet tasoitetaan lähtiessä ja remontista syntyvän rakennusjätteen lajittelu hoidetaan asianmukaisella tavalla.

Salaojakymppien toteuttamassa salaojaremontissa pihapuut, pensaat, istutukset ja laatoitukset huomioidaan yksilöllisesti ja niistä sovitaan asiakkaan kanssa erikseen. Kaivuujäljet tasoitetaan lähtiessä ja remontista syntyvän rakennusjätteen lajittelu hoidetaan asianmukaisella tavalla.

Tiesitkö?

Salaojaremontit ovat kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvia palveluita. Työmaan valmistuttua Salaojakympit toimittaa asiakkaalle kotitalousvähennyskaavakkeen esitäytettynä. Kotitalousvähennykseen kelpaava osuus on 50 % tehdyn työn osuudesta. Salaojakymppien palveluissa työn osuus koko palvelun kokonaismäärästä on 50−70 %. Voit saada kotitalousvähennystä enintään 2 400 euroa vuodessa.

Lisätietoa kotitalousvähennyksen hyödyntämisestä


Tilaa maksuton salaojatarkastus 
Julkaistu
3.6.2019