Miksi valita kaukolämpö?

Kaukolämmöllä on Porin seudulla pitkät perinteet ja yli puolet porilaisista asuu kaukolämmitetyssä talossa. Vajaan vuoden kuluttua Aittaluotoon valmistuu uusi kattilalaitos, jonka lämmöntuotanto on puhdasta uusiutuvaa energiaa.

Turvallinen ja luotettava palveluntuottaja

Kannattaa muistaa eri lämmitysmuotoja vertaillessa, että kaukolämmössä palveluntuottaja, eli Pori Energia sitoutuu asiakkaaseen rakennuksen koko elinkaaren ajaksi. Muiden lämmitysmuotojen kohdalla kyse lähes aina laitteistokaupasta, jossa vertailut, kilpailutus ja takuuasiat jäävät useimmiten ostajan vastuulle.

Avaimet käteen –toimituksessa vastaamme siitä, että lämmön tuotannossa ja jakelussa käytetään modernia teknologiaa. Kaukolämmön toimitusvarmuus on käytännössä 100 % lähes kaikkina aikoina.
 

Kaukolämpöverkkoa on rakennettu Porissa vuodesta 1969 asti keskimäärin 4 km vuodessa.Kaukolämpöverkkoa on rakennettu Porissa vuodesta 1969 asti keskimäärin 4 km vuodessa.

Sittenkin lähilämpöä?

Nimestään huolimatta kaukolämpö on itse asiassa lähilämpöä. Paikallisella lämmitysmuodolla on alueellisesti työllistävä vaikutus, niin suoraan kuin välillisesti esimerkiksi paikallisten sahojen kautta. Kaukolämmön keskitetty tuotanto mahdollistaa modernin ja vähäpäästöisen tuotantoteknologian käyttämisen. Asiakkaanamme saat suureksi osaksi hiilidioksidineutraalisti tuotettua lämpöä. Kaukolämmössä hyödynnetään myös teollisuuden hukkalämpöä. Esimerkiksi Harjavallassa kaukolämpö on 80%:sti teollisuuden talteenottolämpöä.

Yli puolet porilaisista kaukolämmön piiirissä

Kaukolämpöä on rakennettu Porissa vuodesta 1969 alkaen keskimäärin 4 km vuodessa. Tällä hetkellä verkkoa on noin 240 kilometriä. Yli 60 % Porin rakennuskannasta lämmitetään kaukolämmöllä ja yli puolet porilaisista asuu kaukolämmitetyssä talossa.

Porin kaukolämpö tuotetaan ympäristöystävällisesti sähkön ja lämmön yhteistuotantona Aittaluodon ja Kaanaan voimalaitoksilla. Lämmöntuotannon pääpolttoaine on puu. Pori Energia vastaa myös kokonaisuudessaan Ulvilan kaukolämmöntuotannosta ja Harjavallan kaukolämpötoiminnan hoito siirtyi Pori Energian vastuulle 1.7.2013 alkaen.

Kaukolämpöverkkoa huolletaan säännöllisesti.Kaukolämpöverkkoa huolletaan säännöllisesti.

Pori Energialle on myönnetty Reilu Lämpö –laatumerkki

Energiateollisuus ry on myöntänyt Pori Energialle Reilu Kaukolämpö -laatumerkin. Merkki on osoitus korkeasta laatutasosta sekä asiakaslähtöisestä ja avoimesta toiminnasta. Järjestelmä koostuu mm. kaukolämmön kehittämisestä, hinnoittelun avoimuudesta ja vertailtavuudesta, asiakasturvallisuuden lisäämisestä sekä avoimesta viestinnästä ja muusta yhteistyöstä asiakasryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kaukojäähdytystoiminta Porissa alkoi vuonna 2012

Kaukojäähdytyksellä tarkoitetaan keskitetyssä tuotantolaitoksessa tuotetun jäähdytetyn veden jakelua putkiston välityksellä useille rakennuksille sisäilman jäähdytykseen. Kaukojäähdytys toimii kaukolämpöön verrattuna käänteisesti: jäähdytysenergiaa käytetään rakennusten sisäilman viilentämiseen sekä prosessien jäähdyttämiseen ja lauhduttamiseen.

Kaukojäähdytys on vaivaton, ympäristöystävällinen ja taloudellinen jäähdytysratkaisu. Kaukojäähdytyksessä energiayhtiö vastaa kiinteistön puolesta jäähdytysenergian tuotannosta. Sillä voidaan korvata jäähdytykseen perinteisesti käytetty kiinteistökohtainen koneellinen jäähdytysjärjestelmä. Kaukojäähdytys soveltuu kaikentyyppisille kiinteistöille, kuten toimistoille, liikekiinteistöille ja asuinkiinteistöille.
 

Aittaluodon biopolttoainekattilalaitoksen harjakaisia vietettiin 15.5.2019

Pori Energian Aittaluoto2020 -hanke etenee aikataulussa, keskiviikkona 15.5.2019 vietettiin harjakaisia. Hankkeen aikataulullinen puoliväli on nyt ylitetty ja kattilalaitos valmistuu alle vuoden kuluttua. Projekti ja sen myötä valmistuva voimalaitos on merkittävä Porin ja koko ympäröivän talousalueen kannalta. Aittaluodossa tulevaisuudessa tuotettava lämpö on oman alueemme raaka-aineisiin perustuvaa puhdasta uusiutuvaa energiaa, jota tuotetaan pohjoisella leveysasteella välttämättömän lämmityksen ylläpitämiseksi ja se tukee samalla teollista tuotantoa ja mahdollistaa siten työpaikkoja kilpailukyvyn ylläpitäjänä.

 
Päivitetty
14.12.2020