Miten keskuspölynimuri eroaa tavallisesta imurista?

Kodin siivous on läsnä monen suomalaisen elämässä ja siivousvälineistä imuria käyttää lähes jokainen kuluttaja. Kuluttaja voi valita imureiden joukosta mieleisensä ja erilaisia vaihtoehtoja on runsaasti saatavilla. Moni ei kuitenkaan tunne eri imurivaihtoehtojen välisiä eroavaisuuksia. Nostimme tarkasteluun keskuspölynimurin sekä perinteisen perässävedettävän imurin ja kokosimme yhteen niiden keskeisiä eroavaisuuksia.

allaway-keskuspolynimuri_1920

Sisäilmalla on suuri vaikutus terveyteen

Hengitetyllä ilmalla tiedetään olevan suuri merkitys terveyteen. Vietettäessä yli 90% ajasta sisätiloissa, korostuu erityisesti sisäilman puhtaus. Tutkimusten mukaan sisäilman huono laatu on yksi merkittävimmistä allergioita lisäävistä tekijöistä.

Tarkasteltaessa keskuspölynimuria ja perässävedettävää imuria, tavassa ohjata poistoilma ulos on merkittävä ero. Keskuspölynimuria käytettäessä poistoilma ja terveydelle haitallisia pölyhiukkasia sisältävä mikropöly ohjataan poistoputkea pitkin ulos pois asutuista tiloista. Näin huoneilmassa olevat, muun muassa hengitystieoireita aiheuttavat allergeenit vähenevät ja ilma tuoksuu imuroinnin jälkeen raikkaalta. Tavallinen imuri suodattaa poistoilman erilaisten suodatinten kautta takaisin huoneilmaan, jolloin mikropöly ei poistu sisäilmasta.

Tuotteiden elinkaarissa on eroja

Mikäli kodissa halutaan suosia pitkän elinkaaren tuotteita, kannattaa siivoamiseen valita käyttöiältään pitkäikäisiä ja korjattavissa tai kierrätettävissä olevia tuotteita, sillä ne ovat lähes aina kertakäyttöisiä ekologisempia. Myös lähellä tuotettu on usein kaukaa tuotettua parempi vaihtoehto.

Keskuspölynimuri voi tyypillisesti kestää kodissa usean tavallisen imurin käyttöiän ja myös vanhoihin malleihin on tarjolla usein kattava valikoima varaosia. Tavallisen imurin elinkaari on usein keskuspölynimuria merkittävästi lyhyempi. Osaan tavallisista imureista on myös saatavilla varaosia, mutta näiden hankkiminen rajoittuu usein takuuajan piiriin.

Imurointiäänen voimakkuudet poikkeavat toisistaan

Asuntoihin ja muihin oleskelutiloihin meluhaittaa aiheuttavia tekijöitä voivat olla erilaiset tekniset laitteet. Meluhaittaa aiheuttavia teknisiä laitteita voivat olla mm. ilmanvaihtolaitteet, hissit, vesikalusteet tai erilaiset koneet kotona. Myös imurista lähtee ääni, joka tuottaa asuntoon melua.

Keskuspölynimurin keskusyksikön sijaitessa esimerkiksi kodin teknisessä tilassa tai siivouskomerossa ääni imuroitaessa on todella hiljainen. Keskuspölynimurilla imuroidessa kuuluu pelkkä suhina ja keskustelu normaalilla puheäänellä onnistuu hyvin.

Myös tavallisissa imureissa voi olla tarjolla äänenvoimakkuudeltaan erilaisia tuotteita, mutta imurin sijaitessa samassa tilassa täysin hiljaiseen kokemukseen on haastavampaa päästä.

AW0B2781_small

Imurointisovellus helpottaa huoltoa

Erilaiset sovellukset ovat saapuneet myös kodin elektroniikan avuksi ja tueksi. Sovellukset mahdollistavat usein esimerkiksi laitteen toiminnan seuraamisen ja tarjoavat lisätietoa laitteen huoltamisesta.

Uusimpiin kotimaisiin Allawayn Z 45i keskuspölynimurimalliin on saatavilla kesäkuussa 2019 imurointisovellus jonka välityksellä käyttäjä saa ajankohtaista tietoa suoraan imurin keskusyksiköstä. Sovellukseen on myös mahdollista ajastaa viikottaiset imurointikerrat, joista sovellus muistuttaa seuraavan imurointikerran lähestyessä. Perinteisiin perässävedettäviin imureihin ei vielä toistaiseksi ole laajasti tarjolla imurointiin tarkoitettuja sovelluksia.

Helppo, kestävä ratkaisu pitkäksi aikaa

Keskuspölynimuri on vaivaton ja kestävä ratkaisu uuden kodin arkeen pitkäksi aikaa. Laadukkaat osat kestävät oikein käytettyinä useamman perinteisen imurin käyttöiän. Tämä säästää sekä rahaa että luontoa sillä lyhyemmän elinkaaren imureiden sijaan hankinta keskuspölynimurin elinkaari on pitkä. Allaway antaa keskusyksiköiden moottoreille viiden vuoden takuun luovutuspäivästä lähtien.

Ilmainen suunnittelupalvelu uudisrakentajalle

Suunnittelupalvelupalvelu tarjoaa valmiin suunnitelman siitä miten keskuspölynimuri kannattaa asentaa kotiin sekä erittelyn tarvikkeista. Keskuspölynimurin valintaan ja asennukseen vaikuttavat talon koko, muoto ja kerrosten määrä. Yksikerroksiseen, selkeän muotoiseen taloon tarvitaan vähemmän imurasioita kuin epäsymmetriseen ja useassa kerroksessa olevaan asuntoon.

Tulevaisuudessa kodinkoneet toimivat entistä tiiviimpänä osana talotekniikkaa ja langaton kommunikointi mahdollistaa monia arkea helpottavia toimintoja. Uuden Z- ja X-keskuspölynimurimalliston innovatiiviset ratkaisut tekevät imurin asentamisesta, huoltamisesta, roskasäiliön tyhjentämisestä ja erityisesti siivoamisesta entistä vaivattomampaa.

Imuroinnin suunnannäyttäjä

Langattoman Bluetooth-yhteyden välityksellä saat ajankohtaista tietoa suoraan keskusyksiköstä. Imurin käyttöä tukeva mobiilisovellus puolestaan muistuttaa milloin imuri olisi syytä huoltaa tai pölypussi vaihtaa. Voit helposti ajastaa viikoittaiset imurointikertasi, joista sovellus muistuttaa seuraavan imurointikerran lähestyessä.

AW0B2389_small

Keskuspölynimurin yhdistäminen osaksi talotekniikkaa

Z-Sarjan Z 45i keskuspölynimuri on mahdollista liittää osaksi kotiautomaatio- tai ilmanvaihtojärjestelmää. Keskusyksikkö tarjoaa modbus-RTU rajapinnan automaatiojärjestelmille. Sen kautta voidaan välittää mm. koneen käyntitiedot, suodattimen vaihtotarve, roskasäiliön tyhjennystarve, sekä mahdolliset häiriöt ja huoltotarpeet. Imurin käyntitieto voidaan välittää myös ilmanvaihtokoneelle, joka säätää ilmamääriä automaattisesti aina imuroitaessa.

Voit myös jättää yhteydenottopyynnösn keskuspölynimurista


 
Päivitetty
16.5.2019