Vältä riskit jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa

Kosteus ja home - rakennusten yleinen vitsaus

Monet suomalaiset rakennukset kärsivät käyttöikänsä aikana jonkin asteisista kosteusvaurioista. Kosteus kehittyy homeeksi, pilaa rakenteita ja tekee asunnot asumiskelvottomiksi. Siksi on tärkeätä pistää kosteus kuriin jo suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Vuosisatojen aikana suomalaiset ovat oppineet, miten ilmastossamme pitää rakentaa. Harjakatot, reilut räystäät ja riittävän korkea kivijalka antoivat hyvän suojan säitä ja kosteutta vastaan. Rakenteet myös tuulettuvat ja kuivuvat hyvin. Luotettavat rakenneratkaisut ja materiaalit sekä ammattitaitoinen suunnittelija ja rakentaja ovat avainasioita laadukkaassa rakentamisessa ja kosteuden torjunnassa. Valvonta rakentamisen aikana varmistaa hyvän ja toimivan lopputuloksen. Oikein rakennetussa talossa on hyvä sisäilma - siellä on viihtyisä asua.

Jo ennen rakentamista.

Onnistunut rakentaminen lähtee jo siitä, miten rakennus sijoitetaan maastoon ja tontille. Luonto on ihmistä viisaampi. Luonnonlakeja vastaan on turha taistella eikä tekniikkakaan aina tule avuksi. Rakennuksen korkeusasema, sijoitus tontille ja ympäröiviin teihin nähden on tärkeää. Rakennuksen kosteusvaurio johtuu usein rakennusteknisestä virheestä suunnitelmassa tai rakennustyössä tai siitä, että ikääntymisestä johtuvia vaurioita ei ole korjattu. Siksi jo suunnitteluvaiheessa kannattaa varmistua, ettei taloon tehdä riskialttiita rakenneratkaisuja ja että siinä käytetään vain tutkittuja, hyväksi todettuja materiaaleja. Vaadi samaa talopakettien toimittajilta. Myös rakennuksen käytönaikainen huolto täytyy tehdä helpoksi. Suunnittelussa on otettava huomioon herkästi vaurioituvien ja kuluvien rakenteiden huolto- ja korjaustyöt.
Kun päästään rakentamisen alkuun, on keskeneräiset rakenteet ja paikalle tuodut rakennusmateriaalit varastoitava ja suojattava niin, ettei kosteus pääse pesiytymään niihin jo rakentamisen aikana. Rakennusvaiheiden valvonnan tulee olla luotettavissa käsissä.

Kriittiset kohdat

Salaojitus?

Varmista, että salaojissa on riittävä kaltevuus ja että putket on asetettu tasaisesti viettäen tarkastuskaivosta toiseen. Muista myös, että vettä sitova maa-aines on korvattava rakennuksen alla ja sivuilla karkeammalla kerroksella, joka estää kosteuden nousun maasta.
Tasakatto?

Vesivuodot ovat yleisiä tasakattoisissa rakennuksissa. Siksi niiden rakentamisesta on jo miltei kokonaan luovuttu pientalotuotannossa. Kun katto on riittävän kalteva, poistuvat vedet, lumet ja roskat helposti. Myös tasakatto vaatii riittävän kallistuksen veden poisjohtamiseksi sekä erityisen huolellista suunnittelua ja ammattitaitoista työtä.

Kunnon räystäät?

Pitkät räystäät suojaavat seiniä ja ikkunoita sateelta sekä auringolta ja lisäävät niiden käyttöikää. Räystäiden alle, sokkelin viereen ei pitäisi istuttaa kastelua vaativia kasveja. Seinien vierustat kannattaa kivetä.
Sauna ja pesutilat?

Kylpyhuoneen lattiakaivon ja kylpyhuoneen lattian vedeneristyksen liittymäkohta on tehtävä erityisen huolellisesti. Riittävän kalteva lattia ohjaa veden kaivoon, jolloin lattia kuivuu nopeasti. Vältä läpivientejä vedeneristyksen läpi. Ilmanvaihtoa kannattaa tehostaa käytön jälkeen avaamalla ovia ja ikkunoita. Kylpyhuoneissa ja pesuhuoneissa seinien ja lattian oikein tehty veden- tai kosteudeneristys ja saunoissa höyrynsulku sekä tehokas ilmanvaihto ja lämmitys ovat ehdottoman välttämättömiä.

Tehokas ilmanvaihto vie kosteuden pois, kuivaa pinnat nopeasti eikä homeelle jää sen tarvitsemaa kosteutta. Märkätilojen rakentaminen vaatii huolellisuutta ja asiantuntemusta sekä kosteutta sietäviä rakennus- ja pintamateriaaleja. Vedeneristyksen tulee olla erityisen huolellisesti tehty käytettäessä kevytrakenteisia seiniä. Kaakelit ja kaakelisaumaukset tai muovitapetit eivät riitä, vaan niiden taakse vaaditaan varsinainen vedeneristys.

Yleensä kaikki kuitenkin menee hyvin

- kun tiedät, että kosteusongelmasta voi syntyä homeongelma.
- kun itse rakennuttajana tiedät kosteusongelmien syntymisen avainkohdat.
- kun rakentamisen kaikissa vaiheissa on tiukka työn- ja laadunvalvonta.
- kun käytetään tunnettuja ja luotettavia materiaaleja.
- kun asialla ovat pätevät ammattirakentajat.
- kun laadusta ei kustannussyistä tai muutenkaan tingitä.
- kun rakentamisesta sovitaan kirjallisesti.
Lisätietoja saa kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta, kuluttajaneuvojalta tai alueellisesta ympäristökeskuksesta. Järjestä aloituskokous yhdessä rakennusvalvonnan kanssa, niin saat neuvoja ja valvontaohjeet ajoissa.

Lisätietoa hankkeen valmistelusta...
 
Julkaistu
2.7.2008