Miten valesokkelitalo hyötyy salaojista?

Valesokkeli oli yleinen pientalojen perustusrakenne erityisesti 1970−1980-luvuilla, minkä jälkeen alettiin havahtua rakenteen riskialttiuteen. Toimivalla salaojituksella kosteusvaurioiden riskiä voidaan vähentää huomattavasti.

Asianmukainen salaojitus vähentää kosteusvaurioiden riskiä, sillä se ohjaa veden ja kosteuden pois talon rungosta ja perustuksista.Asianmukainen salaojitus vähentää kosteusvaurioiden riskiä, sillä se ohjaa veden ja kosteuden pois talon rungosta ja perustuksista.

Valesokkelitaloissa ulkoverhous alkaa usein noin 20−45 cm korkeudelta maanpinnasta, mikä luo helposti erheellisen mielikuvan siitä, että myös asunnon lattia olisi samalla korkeudella. Valesokkelirakenteeseen kuitenkin kuuluu, että sisätiloissa lattianpinta on sokkelin tason sijaan lähellä maanpinnan tasoa, jolloin sisälle asuntoon astutaan ilman rappusia. Ulkoapäin valesokkelitalon tunnistaakin usein ulko-ovesta, jonka alareuna on alempana kuin sokkelin yläreuna.

Valesokkelin riskirakenne johtuu kosteuteen liittyvistä ongelmista, kun talon runko on suoraan kosketuksissa maanpintaan. Valesokkelirakenteissa lattianpinta ja alajuoksu ovat monesti aivan maanpinnan tasolla tai pahimmillaan maanpinnan alapuolella. Tämä altistaa talon rungon kosteusvaurioille ja edistää kosteuden nousua ylös seinärakenteisiin.

Esimerkki-/havainnekuva valesokkelirakenteesta. Ulkoapäin katsottaessa sokkelia on usein näkyvissä kymmeniä senttejä, mutta todellisuudessa puurakenne on syvällä rakenteiden sisällä, jolloin se on altis kosteusvaurioille.

Esimerkki-/havainnekuva valesokkelirakenteesta. Ulkoapäin katsottaessa sokkelia on usein näkyvissä kymmeniä senttejä, mutta todellisuudessa puurakenne on syvällä rakenteiden sisällä, jolloin se on altis kosteusvaurioille.

Valesokkelirakenteissa talon puurunko on lattiapinnan alapuolella ja yleensä suoraan rakennettu anturan päälle, jolloin kosteus pääse talon runkoon ja eristeenä usein käytettyyn villaan joka suunnasta. Valesokkelirakenteen vuoksi kosteus imeytyy ajan myötä talon rakenteisiin.

Toimiva salaojitus vähentää riskejä

Valesokkelitalon kunnossapidossa on hyvä pitää huolta siitä, että sokkelia vasten oleva maanpinta on sille kuuluvalla korkeudella, sillä vuosien kuluessa maa on voinut nousta korkeammalle sokkelia vasten esimerkiksi pihaprojektien vuoksi. Tärkeää on huolehtia myös salaojituksen ja sadevesiviemäröinnin toimivuudesta sekä sokkelin ulkopuolisesta vedeneristyksestä. Maanpintojen kallistukset tulee tehdä pois päin rakennuksesta ja sadevedet ohjata pois talon vierustalta.

Jos olet epävarma talosi salaoja- ja sadevesijärjestelmien kunnosta ja toimivuudesta, voit tilata Vesivekin maksuttoman kuntotarkastuksen, joka antaa ajantasaista tietoa mm. perustusten tämänhetkisestä kunnosta ja mahdollisesta remonttitarpeesta.
 

Valesokkelin tunnistaa yleensä siitä, että talon ulko-oven alaosa on sokkelin yläreunaa alempana.Valesokkelin tunnistaa yleensä siitä, että talon ulko-oven alaosa on sokkelin yläreunaa alempana.
 
Julkaistu
13.5.2019