Uutta osaamista rakennusalan yritykseen

Kun työmaalla tarvitaan uusia osaajia tai nykyisten työntekijöiden osaaminen vaatii päivitystä, oppisopimuskoulutus ja RekryKoulutus ovat hyvät vaihtoehdot.

Oppisopimuskoulutus sopii niin nuorille kuin aikuisille. Myös yrittäjän on myös mahdollista kouluttautua oppisopimuksella.Oppisopimuskoulutus sopii niin nuorille kuin aikuisille. Myös yrittäjän on myös mahdollista kouluttautua oppisopimuksella.

Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jossa opiskelu on päätoimista. Iso osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtehtäviä tehden, työpaikkaohjaajan tuella. Oppisopimus on hyvä vaihtoehto kehittää ja täydentää nykyistä osaamista. Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aiempi osaaminen, työpaikan tavoitteet ja tehtävät.

Opintoja täydennetään teoriaopinnoilla oppilaitoksessa. Joustavuutta oppisopimuskoulutukseen tuo mahdollisuus opiskella lyhyemmissäkin jaksoissa, jolloin tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi yhden tutkinnon osan suorittaminen kerrallaan.

"RekryKouluksessa uudelle työntekijälle opetetaan työhön liittyvä perusosaaminen. Hänellä on myöhemmin mahdollisuus jatkaa oppisopimuskoulutuksessa ja suorittaa alan ammatillinen tutkinto."

RekryKoulutus on kätevä tapa hankkia uutta työvoimaa yrityksen tarpeisiin silloin kun hakijoita ei löydy normaalien rekrytointikanavien kautta. Rekrykoulutuskokonaisuus suunnitellaan yhdessä työnantajan kanssa, ja se kestää minimissään 10 päivää, mutta laajimmillaan se jatkuu jopa 9 kuukautta. RekryKouluksessa uudelle työntekijälle opetetaan työhön liittyvä perusosaaminen, ja hänellä on myöhemmin mahdollisuus jatkaa oppisopimuskoulutuksessa ja suorittaa alan ammatillinen tutkinto.

Oppisopimus- ja RekryKoulutuksen edut työnantajalle:

  • Koulutukset ovat kustannustehokkaita, ja ne voidaan räätälöidä yrityksen tarpeisiin.
  • RekryKoulutuksessa yritys pääsee tutustumaan mahdolliseen rekrytoitavaan.
  • Oppisopimuskoulutuksella voidaan kehittää nykyisen henkilöstön osaamista.

Edut opiskelijalle:

  • Molemmat koulutukset ovat opiskelijalle maksuttomia.
  • RekryKoulutuksessa opiskelija saa ammatillista osaamista ja hänellä on mahdollisuus työllistyä uuteen rakennusalan yritykseen.
  • Oppisopimuskoulutuksessa on mahdollisuus hankkia virallinen tutkinto ja jatko-opiskelukelpoisuus. Oppisopimus soveltuu myös yrittäjälle.

Ota yhteyttä, niin saat lisätietoa:
TTS Työtehoseura
Jukka Jaakkola, 040 712 5048, jukka.jaakkola@tts.fi

RekryKoulutus ja oppisopimuskoulutus ovat kumpikin opiskelijalle maksuttomia.

RekryKoulutus ja oppisopimuskoulutus ovat kumpikin opiskelijalle maksuttomia.

 
Julkaistu
6.5.2019