Ilmanvaihdon vastuut ja työnjako

Taloyhtiöissä pähkäillään usein, miten vastuut ilmanvaihdon kunnossapidon suhteen jakautuvat osakkaiden ja yhtiön välillä. Asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) mukaan yhtiö vastaa rakenteista, eristeistä sekä ns. perusjärjestelmistä eli esimerkiksi lämmitys-, sähkö-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmistä, jotka yhtiö on toteuttanut. Osakkaan vastuulle taas kuuluvat huoneiston sisäosat lukuun ottamatta edellä mainittuja perusjärjestelmiä.

Koneellisen ilmanvaihdon vastuunjako 2019

Ilmanvaihtojärjestelmän kunnossapitovastuu on siis pääsääntöisesti taloyhtiön kunnossapitovastuulla. Vuoden 2019 alussa vastuunjakoa muutettiin siten, että mm. huoneistokohtaisten ilmanvaihtokoneiden suodatinten vaihtovastuu siirtyi osakkailta yhtiölle. Lain määrittämästä kunnossapitovastuusta voidaan poiketa yhtiöjärjestystä muuttamalla.

ilmanvaihdon_vastuut2019_880x495

Suodattimien vaihto

Ilmanvaihtokoneen suodattimien säännöllinen vaihtaminen on olennainen asia sekä hyvän sisäilman että ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan kannalta. Suodattimien suositeltu vaihtoväli on 6 kuukautta, ja vaihdot kannattaa ajoittaa alkukevääseen ennen kuin siitepölykausi alkaa sekä loppukesään, kun siitepölyä ei enää tule. On kuitenkin huomattava, että esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyllä alueella tai toisaalta paljon siitepölyä levittävien puiden läheisyydessä sijaitsevissa asunnoissa voi olla tarpeen vaihtaa suodattimet useamminkin kuin kaksi kertaa vuodessa.

Tehokas suodatus vähentää myös ilmanvaihtokanaviston puhdistuksen tarvetta. Vastuu huoneistokohtaisen ilmanvaihtokoneen suodattimien puhdistuksesta ja vaihdosta on siis nykyään taloyhtiöllä, ellei taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu.

Alkuperäisten suodattimien käyttö on aina suositeltavaa, sillä ilmanvaihtokone on optimoitu toimimaan niiden mukaan. Niin kutsutut tarvikesuodattimet voivat olla hieman edullisempia, mutta niiden erilainen materiaali saattaa vaikuttaa haitallisesti ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan.
 

Venttiilien puhdistus ja huolto

Koneellisen ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmaventtiilitkin on syytä tarkistaa ja puhdistaa säännöllisesti, 2-4 kertaa vuodessa. Huoneiston sisäpuolisten venttiilien puhdistus on osakkaan vastuulla, kun taas taloyhtiö vastaa ulkopuolisten venttiilien puhdistuksesta. Jos venttiilit vaativat korjaamista tai ne on tarpeen vaihtaa kokonaan, on vastuu taloyhtiöllä.
 

Ilmanvaihtojärjestelmän huolto

Ilmanvaihtokonetta on huollettava säännöllisesti, jotta ilma virtaa koneen läpi tarkoituksenomaisesti. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon huolto kuuluu taloyhtiölle. Huolto on kätevää tehdä aina suodattimien vaihdon yhteydessä. Lämmööntalteenottokennojen ja puhaltimien kunto kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa. Samalla on syytä varmistaa, ettei kondenssivesiyhde ole tukkeutunut. Vallox-ilmanvaihtokoneiden käytöstä ja huollosta on Valloxin verkkosivuilla hyvät huoltovideot.
 

Liesikuvun huolto ja puhdistus

Liesikupu eli poistokanavaan kytketty laite on osa ilmanvaihtojärjestelmää. Se on yksi kodin ja keittiön eniten käytetyistä laitteista. Liesikuvun huollon ja puhtaana pidon työnjako osakkaan ja taloyhtiön välillä on selkeä: Osakas vastaa rasvasuodattimen puhdistuksesta, valoista ja valokytkimestä, taloyhtiön vastuulla taas ovat iv-kone, poistokanavisto, poistoilmaventtiili ja itse liesikupu ja sen tehonsäädin. Lisäksi taloyhtiön vastuulla on rasvasuodattimen vaihtaminen, jos se on tarpeellista. Osakkaille on hyvä muistuttaa, että rasvasuodattimet puhdistus on hyvä tehdä 1-2 kertaa kuukaudessa, käytöstä riippuen.
 

 
Päivitetty
25.11.2019