Mitä olet valmis sijoittamaan ilmastonmuutoksen torjuntaan?

Loisteen Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen tulokset julkaistiin noin kuukausi ennen eduskuntavaalien varsinaista äänestyspäivää. Tulokset kertoivat, että noin kaksi kolmasosaa on huolissaan ilmaston muutoksesta ja yli 70 % kertoi jo tehneensä jotain omalta osaltaan. Tuolloin arvioitiin myös ilmastonmuutosasioiden näkyvän vaaleissa ja vaalien tuloksissa. Ja näin voidaan myös todeta käyneen.

Ilmastonmuutoksen torjuminen saa myös maksaa

Varsin suuri osa näkee vastuun ilmaston muutoksen torjumisesta enemmän omaksi, kuin sähkö- ja energiayhtiöiden vastuuksi. Reilusti yli puolet uskookin omilla energiavalinnoilla olevan merkitystä ilmaston muutoksen hillitsemisessä. Lähes kolmannes on myös valmis maksamaan enemmän ympäristöystävällisemmästä sähköstä ja heistä osa on jo valinnutkin ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon.

Rakentaja.fi järjestää vuosittain sähkön hintakilpailutuksia ja vuosien varrella on nähty ympäristöystävällisemmin tuotetun sähkön hinnan olevan yhä kilpailukykyisempi vaihtoehto. Mielenkiinnolla odotetaan seuraavia hintoja, jotka esitellään viikolla 19.

Energiansäästö on myös taloudellista säästöä

Lämmitysenergiaa voi säästää lukuisilla erilaisilla investoinneilla. Lämmitystavan muutoksilla, lämmityksen tarkemmalla ohjaamisella ja ilmanvaihdon lämmöntalteenoton tehostamisella saavutetaan nopeaa ympäristöystävällisyyttä ja pidemmällä aikataululla myös omaan kukkaroon alkaa jäädä enemmän. Kodin huonelämpötilaa laskemalla energiankulutus laskee ja säästöä alkaa nopeasti kertyä myös itselle.

 
Päivitetty
23.4.2019