Energiaselvitys ilman E-lukulaskentaa?

Energiaselvitys on laadittavissa ilman E-lukulaskentaa. Vuonna 2018 voimaanastuneessa energiatehokkuusasetuksessa on pykälä 33§, jonka mukaan E-luku on määritettävissä tyypillisimmille asuinrakennuksille taulukkoarvoista, ilman laskentaa.

Kingspanin energiatehokkailla Therma- ja Kooltherm -lämmöneristeillä taulukkomitoituksessa vaaditut rakennusosien U-arvovaatimukset täyttyvät helposti. Näistä tyyppiratkaisuista on laadittu useita mallidetaljeja.

Kingspan_EPBD_960x960

Rakenteellinen energiatehokkuus

Rakenteellinen energiatehokkuus on kevennetty energiaselvityksen laatimistapa asuinrakennuksille. Tällöin energiatehokkuusvaatimukset täytetään 33 § reunaehtojen perusteella ja näin ollen kohteelle ei tarvitse tilata erillistä E-lukulaskelmaa.

Pientalojen 33 § reunaehdot:

  • vakioidut U-arvot (ks. taulukko alla)
  • mitattu ilmavuotoluku q50 ≤ 0,60
  • lämmitysjärjestelmänä kauko-/maalämpö tai ilma-vesilämpöpumppu
  • ilmanvaihtojärjestelmänä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, LTO ≥ 65%

Rakenteellisen energiatehokkuuden U-arvovaatimukset

Rakennusosa U-arvo
Seinä 0,12 W/(m2K)
Yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,07 W/(m2K)
Ryömintätilaan rajoittuva tuuletettu alapohja ja maata vasten oleva rakennusosa 0,1 W/(m2K)

Ikkuna, kattoikkuna, ovi, valokattokupu, savunpoisto- ja uloskäyntiluukku

0,7 W/(m2K)

Therma- ja Kooltherm-lämmöneristeet ovat energiatehokkaita lämmöneristeitä. Esimerkiksi rakenteellisen energiatehokkuuden U-arvo 0,12 täyttyy Kingspan Thermalla jo 200 mm paksuisella lämmöneristekerroksella puurakenteisessa ulkoseinässä.
 

Rivitalo_1920x1080

Kingspan-eristyksellä helposti tiivis rakenne

Tiiviissä rakenteessa ei ole ilmavuotoja. Ulkovaipan ilmatiiviydellä on iso merkitys lämpöhäviöiden ehkäisemisessä ja tiiviillä rakenteella voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä lämmityskustannuksissa. Kovilla Kingspan Therma-eristeillä eristekerroksesta saadaan yhtenäinen ja tiivis. Eristelevyt asennetaan tiiviisti toisiaan vasten puskuun ja levysaumat tiivistetään saumavaahdolla. Vaahdotuksen lisäksi voidaan käyttää teippausta vaahdotustyön tiiviyden varmistamiseksi.

Runkorakenteen sisäpuolelle voidaan vielä asentaa Kingspan Therma TP10 -levytyskerros, jolloin eristepinnasta saadaan yhtenäinen eikä siinä ole runkorakenteen katkaisevia kylmäsiltoja.
 

Pitkäikäinen rakennus

Rakenteellisen energiatehokkuuden ratkaisuilla hyvä energiatehokkuus saavutetaan aidosti, ei kertoimilla, ja näin ollen myös todelliset energiakulut ovat pieniä. Rakennuksen täyttäessä energiatehokkuusasetuksen pykälässä 33§ esitetyt rakenteellisen tarkastelun vaatimukset, rakennus on hyvin lämpöä eristävä ja energiatehokas, sillä sen vaipparakenteet vastaavat jo täten vuoden 2050 tavoitteiden tasoa. Huomioiden vaatimukset U-arvojen lisäksi myös taloteknisten järjestelmien osalta, saavutetaan selkeitä säästöjä lämmityskustannuksissa.

Huoltovapaana ratkaisuna panostus rakenteelliseen energiatehokkuuteen on käyttäjälle hyvä ja helppo valinta.

Lisää tietoa rakenteellisesta energiatehokkuudesta Kingspanin kotisivuilla

Sustainability_960x960
 
Päivitetty
12.4.2019