Valtaosa suomalaisista kokee ilmastonmuutoksen todellisena ja vakavana uhkana

Loisteen teettämä tutkimus kertoo, että 76 % suomalaisista kokee ilmastonmuutoksen todellisena ja vakavana uhkana? 67 %:a on huolissaan asiasta. Jotain on jo tehtykin; 25 % on vähentänyt lentomatkustusta ja 16 % jättänyt lapset hankkimatta.


41 % suomalaisista on vähentänyt punaisen lihan syömistä, 32 % vähentänyt oman auton käyttöä, 25 % vähentänyt lentomatkustamista, 16 % jättänyt lapset hankkimatta ja 1 % hankkinut sähköauton torjuakseen ilmastonmuutosta.

Nämä tiedot selviävät energiayhtiö Loisteen teettämästä ja Taloustutkimuksen toteuttamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin muun muassa suomalaisten suhtautumista ilmastonmuutokseen. Tammikuussa toteutettuun tutkimukseen vastasi 1 048 täysi-ikäistä suomalaista, ja sen tulokset vastaavat koko väestöä.

Kaikkiaan 71 % suomalaisista on muuttanut kulutus- tai käyttäytymistottumuksiaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Eniten vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnasta suomalaiset sälyttävät suurille valtioille (74 %), mutta jo toisena itselleen eli tavallisille ihmisille (72 %). Seuraavaksi suurimmat odotukset kohdistuvat EU:hun (67 %), yrityksiin (65 %) sekä eduskuntaan ja energiayhtiöihin (61 %). Ihmisten intoa toimia selittää heidän kokemansa huoli ilmastonmuutoksesta: todellisena ja vakavana uhkana sitä pitää 76 % ja vain 9 % on asiasta eri mieltä.

Tuloksista voi päätellä, että ihmiset ottavat ilmastonmuutoksen tosissaan. Ruokailutottumusten muuttaminen matkustelun vähentäminen ja lapsettomuuden valitseminen ovat suuria asioita ja päätöksiä, joita ei tehdä kevein perustein. Myös tulevissa eduskuntavaaleissa ei voi olla näkymättä se, kenen ilmastopolitiikkaan ihmiset tulevat luottamaan parhaiten.

 
Päivitetty
14.3.2019