Tikasturvallisuus on kiinteistönomistajan vastuulla

Kaste, vesi, huurre ja jää tekevät tikkaat toisinaan vaarallisen liukkaiksi. Tikkaiden liukkaus aiheuttaa vuositasolla lukuisia tapaturmia, jotka voisivat olla helposti estettävissä. Myös standardien vaatimukset ja suositukset liputtavat turvallisuuden puolesta. CE-merkinnän vaatimuksissa kiinteiden kattotikkaiden osalta todetaan yksiselitteisesti, että tikkaan askelmat tai puolat tulee olla siten muotoillut, että liukastumisvaara pyritään ehkäisemään. Sileäpuolaiset tikkaat eivät näin ollen täytä CE-merkinnän vaatimuksia.
 

Turvallisilla Pisko SafeGrip kattotikkailla on CE-merkintä.Turvallisilla Pisko SafeGrip kattotikkailla on CE-merkintä.

Liukastumisvaara minimiin

Liukkaat tikkaat ovat vakava turvallisuusriski varsinkin nuohoojille ja kattoalan ammattilaisille. Suomen johtava sadevesijärjestelmien, tikkaiden ja kattoturvatuotteiden valmistaja Piristeel päätti kehittää tikkaan, jonka pito-ominaisuudet ja käyttömukavuus viedään uudelle turvallisuusasteelle. Tuotteen ja tuotannon pitkä kehitysprojekti on konkretisoitunut jo nyt menestykseksi. Pisko SafeGrip -tikkaita on asennettu jo tuhansiin rakennuksiin.

– Oletuskin oli, että tarve tikasturvallisuutta parantavalle tuotteelle on todella suuri. Kyseessä on kuitenkin ainutlaatuinen tuote, joka ainoana tuotteena täyttää kaikki standardit ja suositukset. Odotamme menekin kasvavan vielä merkittävästi tiedon lisääntymisen myötä. Entistä turvallisemman tuotteen saa nyt käytännössä samaan hintaan, Piristeel Oy:n markkinointijohtaja Jaakko Piri kommentoi SafeGrip tuotteen lanseerausta.

Yli 10 prosenttia nuohoojista kertoo kokeneensa työuransa aikana vakavan työtapaturman. Lievempiä tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita on moninkertainen määrä. Näihin synkkiin tilastoihin haluttiin muutosta kattoturvavalmistajan näkökulmasta. Piristeel ryhtyi toimeen tilanteen parantamiseksi ja tulokset alkavat näkymään tulevina vuosina. – Nyt näitä tapaturmia voidaan vähentää merkittävästi Pisko SafeGrip tikkaiden ansiosta. Etenkin tikkaat liukkaaksi tekevä aamukaste on varsinainen nuohoojan kirous. Liukastumisvaaraa lisää myös levä, vesisade ja talvella erityisesti jää, Piri luettelee.

SafeGrip tikkaan pitoa lisäävässä tuotedesignissa konkretisoituu Piristeelin intohimo ja ydinosaaminen – jatkuva katoturvallisuuden ja kattoammattilaisten työturvallisuuden parantaminen.
 

Pisko SafeGrip tikkaan puolissa on liukastumisen estävä muotoilu.Pisko SafeGrip tikkaan puolissa on liukastumisen estävä muotoilu.

Tuplapito karhennuksella

Pisko SafeGrip -tikkaan pito-ominaisuuksia testattiin VTT:n valvonnassa toukokuussa 2018. Testissä verrattiin sileäpintaisen tikkaan ja Pisko SafeGrip -tikkaan kitkaominaisuuksia eri olosuhteissa.

– Kuivalla säällä pito on merkittävästi parempi, ja haastavissa olosuhteissa päästään jopa yli 100 prosenttia parempaan pitoon verrattuna sileään tikaspintaan, Piri kertaa patentoidusta tekniikasta saatuja tutkimustuloksia.

Merkittävää on, että SafeGrip -tikkaiden pito märissä olosuhteissa on parempi kuin sileäpuolaisen tikkaan pito kuivana ja puhtaana. Tämä tuo käänteentekevän parannuksen kotimaiseen tikasturvallisuuteen. Tikasturvallisuus ja tapaturmien ehkäisy koskee kaikkia taloyhtiöitä ja kiinteistön omistajia. SafeGrip tikkaita löytyy seinä-, katto- sekä turvatikkaina ja saatavilla on kaikki katto- ja julkisivuvärit. Esimerkiksi Ruotsissa sileäpuolaisia tikkaita ei hyväksytä lainkaan. Miksi Suomessa pitäisi ottaa enemmän riskejä? Pisko SafeGrip -tikkaat täyttävät kaikki standardit ja suositukset.
 

 
Päivitetty
17.8.2021