Millainen aluskate tulisi valita ja miten se asennetaan – mitä vaatia urakoitsijalta?

Jokainen katemateriaali vaatii alusrakenteen. Aluskate on yksi osa toimivaa alusrakennetta. Rakenteellisesti toimivan vesikaton osat on suunniteltava yksityiskohtaisesti.

Markkinoilla on diffuusioavoimia ”hengittäviä” aluskatteita, vesihöyryä läpäisemättömiä kondensiosuojattuja aluskatteita ja kiinteälle alustalle asennettavia aluskatteita ja – kermejä. Mikä on oikea valinta kullekin katolle?

Hengittävät aluskatteet eli diffuusioavoimet aluskatteet ovat hyvä valinta, kun tuuletusväli eristepinnan ja vesikatteen välillä on rajallinen tai sitä ei voida korottaa riittävästi (ulkonäölliset syyt tai yläpuolisten muitten rakenteiden vaatima tila rajoittaa korotusta). Diffuusioavoin aluskate voidaan asentaa suoraan lämmöneristeen päälle ilman tuuletusväliä. Tällöin rakenne tuuletetaan aluskatteen ja vesikatteen välistä.

Diffuusioavoimuus tarkoittaa sitä, että kosteus siirtyy kosteammalta puolelta kuivemmalle puolelle. Hengittävien aluskatteiden toimivuus perustuu siis kosteuseroon, ne eivät aina päästä kosteutta lävitseen.

Jätä yhteydenottopyyntö bitumikatteista

Katepal Silcartex 135 Easy – hengittävä aluskate

Kondensiosuojattujen aluskatteiden alapinnassa on kosteutta keräävä nukkapinta. Tietyissä olosuhteissa aluskatteen kylmään alapintaan pyrkii kondensoitumaan kosteutta. Nukkapinta sitoo tämän kosteuden ja taas toisissa olosuhteissa kuivattaa sitä tuuletuksen mukana pois. Eristepinnan ja aluskatteen välissä olisi hyvä olla vähintään 100 mm tuuletusrako ja tulevalle ja poistuvalle ilmalle on suunniteltu ja toteutettu toimiva ilmanvaihto.

Katepal Silcartex 135 Easy – hengittävä aluskate

Katepal LiteBase 500 – kondensiosuojattu vahva bituminen aluskate

Kiinteälle alustalle asennettavat aluskatteet ja – kermit: Vaativissa kohteissa ja monimuotoisissa katoissa on hyvä ottaa huomioon myös alusrakenteen laatu. Aluskermin päälle asennettava pääasiallinen vesikate, esimerkiksi tiilikate, ei pidä vettä kaikissa olosuhteissa. Tuulisella kelillä vesisade voi nousta vesikatteen saumoista yli, lumi tai katon roskat voivat padota vettä siten, että vesi pääsee katteen saumoista aluskatteen päälle. Vesikaton alusrakenteet tulisi siis aina suunnitella sen mukaan, että ne toimivat tarvittaessa itsessään vesikatteena.

Kiinteälle alustalle asennettavien kermien tapauksessa kattorakenteen tuuletus tapahtuu alustan alla. Aluskate- tai kermi voidaan asentaa esimerkiksi ponttilaudoituksen päälle, tässä tapauksessa eristepinnan ja ponttilaudoituksen välissä oleva tuuletustila tulisi olla vähintään 100 mm.

Katepal LiteBase 500 – kondensiosuojattu vahva bituminen aluskate

XtraBase – lasikuitutukikerroksellinen aluskermi

SuperBase Grip – polyesteritukikerroksellinen aluskermi

HeavyBase – vahva TL2-luokiteltu polyesteritukikerroksellinen aluskermi

LiteBase S – kangaspintainen aluskermi

Vuodenajan vaihtelut, kuten talven vaikutukset, huomioidaan jo hyvissä ajoin. Harja on usein lumen peitossa ja pelkkä harjatuuletus harjapellin tai – tiilen alta ei toimi lumisissa olosuhteissa. Harjalle olisi hyvä rakentaa toimiva tuuletusrakenne. Helpoiten tämä käy tuuletusputken tai esimerkiksi päätyräystäiden alle rakennetuilla tuuletusventtiileillä. Mitoita tulevalle ja poistuvalle ilmalle tarvittavat tuuletusmahdollisuudet katon pinta-alan mukaan.

Yleisimmät virheet ja aluskatteen vaatimukset

Tiili- ja peltikatto rakennetaan usein roikkuvin aluskattein, harmillisen usein saneerauksissa tehdään virheitä aluskatteen asennuksen osalta. Vanhat aluskatteet jätetään alle haittaamaan rakenteen tuuletusta ja usein vain lisätään tuuletusvälejä vanhan aluskatteen päälle (kuva 1).

Olisi hyvä ottaa huomioon, että jos vanha ruodepinta jätetään alle, tulisi kattoa korottaa enemmän kuin ohuen laudan verran. Roikkuvan aluskatteen tulisi roikkua noin 30 mm vapaasti tukipintojen välissä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos vanha ruodepinta jää uuden rakenteen alle, tulisi kattoa korottaa noin 50 mm vanhan ruodepinnan päälle – käytännössä 48 mm x 48 mm on toimiva korotuspuun poikkileikkausmitta (kuva 2).

Kuva 1 vas.  Lautakorotus vanhan ruodepinnan päälle ja uusi roikkuva aluskate
Kuva 2 oik. Vanhan ruodepinnan päälle korotettu rakenne roikkuvalla aluskatteella, vanha aluskate poistettuKuva 1 vas. Lautakorotus vanhan ruodepinnan päälle ja uusi roikkuva aluskate
Kuva 2 oik. Vanhan ruodepinnan päälle korotettu rakenne roikkuvalla aluskatteella, vanha aluskate poistettu

Saneerauksissa tehdään usein virhe kiilaamalla vasta valmista ruodepintaa suoraksi, kun oikeaoppinen lapepinnan oikaisutapa olisi ruodepinnan ja uuden korotuspuun välistä (ennen aluskatteen asennusta). On tietenkin nopeampaa kiilata valmis ruodepinta suoraksi aluskatteen päältä, mutta tämä vaurioittaa usein aluskatetta ja kiristää lisää (jo kireälle) asennettua aluskatetta. Aluskate myös kutistuu vanhetessaan.

Kuva 3 Lapepinnan kiilauksen/oikaisun oikea kiilausväliKuva 3 Lapepinnan kiilauksen/oikaisun oikea kiilausväli

Pahimmissa tapauksissa kireälle pingotettu aluskate ohjaa veden kiilojen luo ja suoraan yläpohjaan naulojen rei’istä. Kiilaus aluskatteen päältä rypyttää kireälle vedettyä aluskatetta, joka korostaa vedenohjautumista.

  • Vähintään 50 mm korotus aluskatteen alle (jos vanha ruodepinta jää alle)
  • Lapepinta oikaistaan ennen aluskatteen asennusta

Loivien kattojen aluskatteet ja -kermit

Kun siirrytään loivempiin kattoihin, käytännössä 1:4 kattokulmat tai loivemmat katot vaativat jo liimasaumat aluskatteen limityksiin (1:4–1:7 kattokaltevuudet) tai kiinteälle alustalle asennettavat aluskatteen tai – kermit (1:7 ja loivemmat katot). Tukevat ja vahvat kumibitumiset kermit takaavat vesikatteen alusrakenteelle sen suunnitellun käyttöiän mukaisen eliniän.

Kuva 4 Kiinteälle rakennuslevyalustalle asennettu aluskermiKuva 4 Kiinteälle rakennuslevyalustalle asennettu aluskermi

Mainitut aluskatteen kireyttä ja lapepinnan oikaisua käsittelevät seikat korostuvat loivilla katoilla. Veden virtaus räystästä kohti on heikompaa ja hitaampaa. Liimasaumattomassa kireälle asennetussa aluskatteessa vesi voi nousta kapillaarisesti limitykseen. Liian matalalla korotuksella tehdyissä katoissa aluskate voi roikkua jopa vanhassa ruodepinnassa kiinni. Ruodepinnan päällä makaava aluskate muodostaa vuotoriskin yläpohjan rakenteisiin (kuva1.).

  • Vaadi liimasaumallinen aluskate tai kiinteälle alustalle asennettu aluskate tai –kermi kun kattokaltevuus 1:4 tai loivempi

Katepal vapaasti tukipintojen väiin asennettavat roikkuvat aluskatteet

LiteBase 500

Silcartex 135 (diffuurisoavoin)

Katepal kiinteälle alustalle asennettavat aluskatteet ja -kermit

LiteBase S (kangaspintainen)

SuperBase

XtraBase

HeavyBase (TL2 – luokan itseliimautuva aluskermi)

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö Katepalille

 
Julkaistu
11.3.2019