Pitävä perustus lisää rakennuksen käyttöikää

Kosteudenhallinta on yksi tärkeimmista asioista, jotta rakennus pysyy kunnossa. Maaperässä olevan kosteuden kulkeutuessa perustuksiin ja sieltä edelleen runko- ja seinärakenteisiin, on seurauksena home- ja/tai lahovaurioita. Ajan kuluessa nämä aiheuttavat myös sisäilmaongelmia ja terveysriskin asukkaille. Ongelmien estämiseksi antura ja sokkeli tulee eristää huolellisesti kosteutta vastaan.

Kapillaarisen kosteuden ehkäisy

Perustusten kosteuden- ja vedeneristyksellä estetään maaperän kosteuden ja maahan valuvien pintavesien tunkeutuminen rakenteisiin. Rakennuspaikan olosuhteista riippuu, minkälainen eristys on tarpeen. Kapillaarisen kosteuden nousu katkaistaan laittamalla bitumikermiä rakenteiden väliin.

Kosteus nousee kapillaarisesti betoni- ja kivirakenteessa, joka on kosketuksissa maahan. Kosteuden siirtyminen muihin rakenteisiin estetään eristävällä bitumikermillä. Myös puurakenteet sekä lattian tasosta alkavat muuraukset eristetään bitumikermillä sokkeleista, perusmuureista ja maanvaraisista betonilattioista.

Alapohjan kuivausjärjestelyt

Kuivatusjärjestelyillä pyritään pitämään maassa oleva vesi pois rakenteista ja tiloista sekä kuivattamaan piha-alue käytön ja hoidon kannalta sopivaksi.

Perustusten anturan viereen asennettavat salaojat yhdessä vettä läpäisevien sora- tai sepelikerrosten kanssa pitävät perustukset kuivana johtaen vedet sadevesikaivoihin. Maanpinnan kallistuksilla puolestaan ohjataan sadevedet pois rakennuksen vierustoilta, jossa vähimmäiskaltevuuden tulee olla 1:20 ulottuen kolmen metrin päähän sokkelista. Sokkelin kosteuden- tai vedeneristys tehdään asentamalla kumibitumikermi sekä perusmuuri- tai sokkelilevy sokkelia vasten. Tämä varmistaa, ettei kosteus pääse kulkeutumaan rakenteisiin.

Perustusten kosteudeneristys

Kosteudeneristystä käytetään kohteessa, jossa perustusten vierustäytön ja rakennuspohjan kuivatus toimii hyvin salaojituksella. Tällöin asennus voidaan tehdä pääosin epäjatkuvalla vedeneristyksellä, esimerkiksi perusmuurilevyllä, joka estää haitallisen kosteuden siirtymisen rakenteeseen. Perusmuurilevyt ja reunalistat tulee peittää mahdollisimman nopeasti, etteivät ne vaurioidu rakentamisen aikana. Niiden ei kuulu jäädä näkyviin maan yläpuolella.

 1. Antura
 2. Kerabit Pato-/Radonkaista, hitsattava kumibitumikermi toimii radon- ja kapillaarikatkona
 3. Reunaviiste valamalla tai Kerabit bitumisella holkkalistalla toteutettu holkkaloivennus
 4. Harkkosokkeli
 5. Slammaus
 6. Tartuntasively Kerabit BIL 20/85 -liuoksella
 7. Kerabit Pato-/Radonkaista, hitsattava kumibitumikermi
 8. Platon Xtra -perusmuurilevy tai Baros Sokkelilevy + kiinnikkeet
 9. Reunalista

Perustusten vedeneristys:

Jatkuvaa vedeneristystä käytetään kohteessa, jossa kuivatus salaojilla ei riitä ja rakenteet ovat alttiina vedenpaineelle. Tällöin veden haitallinen tunkeutuminen rakenteeseen estetään asentamalla sokkeliin hitsattava bitumikermi.

 1. Antura
 2. Kerabit Pato-/Radonkaista, hitsattava kumibitumikermi toimii radon- ja kapillaarikatkona
 3. Reunaviiste valamalla tai Kerabit bitumisella holkkalistalla toteutettu holkkaloivennus
 4. Harkkosokkeli
 5. Slammaus
 6. Tartuntasively Kerabit BIL 20/85 -liuoksella
 7. Kerabit 4100 UT tai Kerabit 3700 UT Fleece

Rakenteiden on kestettävä myös vajoveden aiheuttaman hetkellisen paineen vaikutus. Tämän vuoksi rakenteet on vähintään kosteuseristettävä. Mikäli maa on jatkuvasti märkää, on rakenteet vedeneristettävä. Myös kellarilliset rakenteet tulee vedeneristää.

Olosuhde Veden-painetta Rakenneratkaisu Materiaalit Eristyksen suojaaminen välittömästi eristyksen jälkeen
Helpot pohjavesi- ja maaperä-olosuhteet* Ei ole Perusmuurin / sokkelin salaojitukseksi perusmuurilevy Kylmäbitumiliuossively
BIL 20/85 + Platon Xtra Perusmuurilevy tai Baros Sokkelilevy, anturan ja sokkelin liitokseen Kerabit Patokaista
Perusmuurilevy toimii rakenteen suojana, täytöt hoidettava asianmukaisesti
Vaativat pohjavesi- ja maaperä-olosuhteet Ei ole Vedeneristys (jatkuva) Kylmäbitumiliuossively
BIL 20/85 + (kuumabitumisively tarvittaessa) + bitumikermiä Kerabit 4100 UT tai Kerabit 3700 UT Fleece
Lämmöneristys, mitoitus tapauskohtaisesti
0…1 m Vedenpaineeneristys Kylmäbitumiliuossively
BIL 20/85 + (kuumabitumisively tarvittaessa) + 2 kerrosta bitumikermiä Kerabit 4100 UT tai Kerabit 3700 UT Fleece
Tehtävä, suunniteltava tapauskohtaisesti
1…5 m Vedenpaineeneristys Kylmäbitumiliuossively BIL 20/85 + (kuumabitumisively tarvittaessa) + 3 kerrosta bitumikermiä Kerabit 4100 UT tai Kerabit 3700 UT Fleece Tehtävä, suunniteltava tapauskohtaisesti
5…10 m Vedenpaineeneristys Kylmäbitumiliuossively
BIL 20/85 + (kuumabitumisively tarvittaessa) + 4 kerrosta bitumikermiä Kerabit 4100 UT tai Kerabit 3700 UT Fleece
Tehtävä, suunniteltava tapauskohtaisesti

Uusi kermi veden- ja radoneristykseen

Kerabit 3700 UT Fleece on tuoteluokan 2 hitsattava aluskermi, jota käytetään perusmuurien veden- ja radoneristykseen sekä vedenpaine-eristyksissä. Tuote soveltuu hyvin myös kellaritilojen radoneristykseen.

Kermin yläpinnassa on polypropeenikuitukangas ja alapinnassa hitsausbitumi. Lämmöneristelevy voidaan kiinnittää kermiä vasten lämmittämällä kermin näkyvää pintaa varovasti ja painamalla lämmöneristelevy siihen kiinni. Asennus tulee suorittaa vedeneristysalan ammattilaisen toimesta.

Katso video asennuksesta

Jätä yhteydenottopyyntö 
Julkaistu
9.5.2019