Tietopaketti rakennuslupaprosessista sekä sähköisestä luvanhausta

Rakennuslupa-asiat pähkinänkuoressa - tässä on sinulle tarjolla tiivis tietopaketti siitä, miten rakennuslupaprosessi etenee sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Lupapisteen kautta voit hakea rakennuslupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin verkossa kaikkien niiden kuntien alueella, joissa palvelu on otettu käyttöön.

750 422 hammer-682767_1920

Tiimityötä

Rakennuslupa-asiointi tapahtuu vuorovaikutuksessa paikallisten rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. He myöntävät luvan ja valvovat rakentamista yleisen edun näkökulmasta. Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä sen nojalla annetut asetukset säätelevät rakennusvalvonnan tehtäviä sekä itse rakentamista. Näitä on sekä viranomaisten että hankkeen osapuolten noudatettava.

Se, mihin rakentajan kannattaa panostaa, on osaava tiimi. On nimittäin rakentajan vastuulla varmistaa, että rakennusprojektin eri tahojen tehtävät ja ammattitaito kohtaavat. Osaava pääsuunnittelija on iso apu rakennusprojektissa. Hän huolehtii, että hanke täyttää hyvän rakennustavan vaatimukset ja pitää huolta suunnitteluun liittyvästä tiedonkulusta. Pääsuunnittelija edistää myös luvanhakua Lupapisteessä.

Ota ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan

Mitä aiemmin selvität rakennusvalvonnalta projektisi luvansaantimahdollisuudet, kaavamääräykset ja palkkaat asiantuntevan pääsuunnittelijan edistämään hankettasi, sitä parempi.
Milloin ensikontakti rakennusvalvontaviranomaisiin kannattaa sitten tehdä? - Tiesitkö, että jo ennen tontin lopullista hankintapäätöstä kannattaa pyytää neuvontapyyntö Lupapisteen kautta.
Viranomainen ilmoittaa palvelun kautta, tarvitaanko asiakkaan hankkeessa ennakkoneuvottelua. Ennakkoneuvottelua suositaan monissa kunnissa ennen varsinaisen luvanhaun aloitusta, jotta hankkeen ja suunnittelun reunaehdot ovat osapuolille selvät.

Hyvin suunnitellulle rakennushankkeelle kelpaa hakea lupaa

Luvanhaku Lupapisteen kautta on aika aloittaa kun pääpiirustukset on laadittu ja suunnittelu on pitkällä. Rakennusluvan hakeminen kannattaa antaa lähes aina pääsuunnittelijan vastuulle, sillä ammattilaisen näpeissä luvanhaku sujuvoituu melkoisesti.
Lupapisteessä rakennusluvan hakeminen aloitetaan valitsemalla rakennushankkeen sijainti ja päätöimenpide. Tämän jälkeen Lupapiste kertoo hankkeelle vaadittavista liitteistä asiointikunnan alueella. Sähköinen hakemusnäkymä luodaan klikkaamalla "Tee hakemus".

750-1920-98121017

Valmis hakemus jätetään vireille kunnan viranomaisille

Lupapisteestä löydät:

  • Vaatimukset lupahakemuksen edellytyksenä olevista tiedoista ja dokumenteista eri välilehdiltä ja voit olla yhteydessä viranomaiseen hakemuksen keskusteluikkunan kautta.
  • Voit jakaa pääsyn hakemussivullesi kaikille hankkeessa mukana oleville tahoille. Näin he voivat seurata hakemuksen etenemistä ja täydentää sen tietoja.
Tietojen tallentaminen sekä viranomaiskommunikaatio kannattaa kuitenkin antaa pääsuunnittelijan tehtäväksi, jotta lupa-asiointi edistyy mahdollisimman jouhevasti.

Naapureiden ja viranomaisten kommentit

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapureille, ellei ilmoittaminen hankkeen vähäisyyden, sijainnin tai kaavan sisällön kannalta ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Tarvittaessa rakennuslupaviranomaiset pyytävät viranomaislausuntoja eri tahoilta.
Sekä naapureiden että viranomaisten kuuleminen onnistuu sähköisesti palvelun kautta, ja heidän antamansa kommentit näkyvät näppärästi Lupapisteen ”Lausunnot”-välilehdellä. Hankkeen tietoja tai suunnitelmia muokataan, kunnes hakemus on valmis päätöksentekoa varten.

Saanko luvan? Päätös ja ehdot kertovat sen

Kun viranomainen on antanut päätöksen hankkeelle, sähköpostilaatikkoosi kilahtaa viesti päätöksestä. Näet hankkeesta annetut päätökset ja luvan ehdot Lupapisteen ”Päätökset” -välilehdeltä. Mikäli sinulla on jotain kysyttävää päätöksen sisällöstä, kommunikointi viranomaisten kanssa onnistuu edelleen Lupapisteen kautta. Voit edistää myös rakentamisen aikaista viranomaisasiointia palvelun kautta useimmissa kunnissa.

Kuokka maahan ja matka kohti rakennusunelmaa voi alkaa

Kun lupa on saatu, rakentamista ja suunnittelua päästään edistämään hankkeen osapuolten kanssa rakennusluvan ehtojen mukaisesti. Rakennustyötä ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen 14 päivän valitusajan jälkeen. Hankkeen etenemiseen liittyvä kommunikointi voidaan hoitaa keskusteluikkunan kautta.

Rakentamisen aikainen viranomaisasiointi hoituu Lupapisteessä esimerkiksi tallentamalla tarpeellisia dokumentteja hankenäkymään sekä nimeämällä tarvittavat tahot, kuten työnjohtajat, hankkeeseen. Lupavaatimukset ja hankkeen eteneminen nähdään kootusti ”Rakentaminen”-välilehdeltä.

 
Päivitetty
26.10.2022