Uusiutuva ja tehokas lämmitysmuoto jättää maailman luonnonvarat rauhaan

Ennätyksellinen vuosihyötysuhde

Maalämpöpumppujen tehokkuutta eli hyötysuhdetta kuvaavat COP- ja SCOP-luvut. Lukujen ollessa yli 5 (COP) ja 5,5 (SCOP), laitteen käyttökulut pysyvät pieninä. SCOP 5,5 tarkoittaa, että laite tarvitsee 1 kWh:n tuottaakseen 5,5 kwh lämpöenergiaa. STIEBEL ELTRON WPC- ja WPF-maalämpöpumpuilla nämä luvut ovat kirkkaasti vertailukelpoiset ja erittäin hyvät.

Laitteiston hyvä suorituskyky on ensimmäinen edellytys alhaisille käyttökuluille. Kun hyvä suorituskyky on yhdistetty laadukkaaseen järjestelmätoteutukseen ja oikeaan laitteistomitoitukseen, aikaansaadaan energiatehokas järjestelmä, jossa käyttökulut ovat mahdollisimman alhaiset ja järjestelmän takaisimaksuaika mahdollisimman lyhyt.

Tilaa veloitukseton STIEBEL ELTRON maalämpöesite

Mitattua ja todennettua säästöä

Lämmitysöljyn hinta muuttuu jatkuvasti. Öljyn hinnan trendi on välillä nouseva puhumattakaan jatkuvasti vähenevästä raakaöljyvarannoista. Öljylämmittäjä häviää nyt noin 6 eur joka päivä ellei vaihda maalämpöjärjestelmään. Maalämpöpumpulla saatava kesimääräinen säästö omakotitaloissa voi olla jopa 2000 eur / vuosi.

Tämän säästön voi todeta totuttuun tapaan suoraan STIEBEL ELTRON lämpöpumpusta. Öljylämmitystalossa maalämpöön siirtymisen hinnaksi tulee normaalissa pientalossa keskimäärin n. 15 000 €. Energiaremontti maksaa itsensä jopa viidessä vuodessa. Syntyneitä säästöjä ei tarvitse arvailla. STIEBEL ELTRONin lämpöpumpuissa on tarkka tuotetun ja kulutetun energian määrän ilmaiseva energiamittari. Mittari erittelee lämpimän käyttöveden ja tilan lämmityksen tarvittavan energian määrän ja kertoo, paljonko sähköä pumpun toiminta on kuluttanut. Investoinnin tuomat säästöt energiankulutukseen ovat siis selvästi todennettavissa.

Laitteen energiamittaria voi toki hyödyntää esimerkiksi myös asumistottumusten muutosten vaikutusten seurantaan.

STIEBEL ELTRON on koonnut jo toteutetuista energiaremonttikohteistaan informatiivisen referenssilistan verkkosivuilleen. Referenssilistalla on esimerkkejä erikokoisista uudisrakennus- ja saneerauskohteista. Saneerauskohteista kerrotaan niin aiempi kuin energiaremontin jälkeinen kulutus. Suurin piirtein oman talon kokoisen kohteen kulutusluvuista saa varsin hyvän käsityksen siitä, minkä kokoisiin säästöihin energiaremontin teettämisen jälkeen voi odottaa päästävän. Parhaimmillaan vuosisäästöt ovat olleet yli 4000 euroa.

Tutustu referenssikohteisiin

Tilaa STIEBEL ELTRONin maalämpöesite

Uusi ja hiljainen maalämpöpumppumallisto

Uusilla STIEBEL ELTRON maalämpöpumpuilla on myös tehokkaan äänieristyksen takaama erittäin hiljainen käyntiääni sekä varma ja helppo ohjaus WPM 3 -lämpöpumppuautomatiikalla. ISG-lisälaitteen avulla maalämpöpumppua voidaan ohjata myös internetin tai mobiilisovelluksen välityksellä. Cool-malli takaavat edullisen ja tehokkaan viilennyksen kuumina kesäkuukausina.

STIEBEL ELTRON WPF ja WPF cool maalämpöpumppuja on kuusi eri mallia lämmitystehoilla 4,77–17,02 kW ja ne voidaan yhdistää monipuolisesti STIEBEL ELTRONin vesivaraajiin sekä uudistaloissa että saneerauskohteissa. Ne toimivat hyvin kaikenlaisten hybridilämmitysjärjestelmien osana.

Pienikokoiset WPC ja WPC cool -maalämpöpumput on suunniteltu helposti myös ahtaisiin tiloihin asennettaviksi. Kaikkiaan 200 litran hyvin eristetyn käyttövesivaraajan ansiosta lämmintä vettä riittää varmasti.

STIEBEL ELTRON WPF kytketään erilliseen lämminvesivaraajaan. SBBE-varaajan
näytöltä näkee mm. saatavilla olevan suihkuveden määrän ja se kuuluu eristystasoltaan
parhaaseen A-energialuokkaan.STIEBEL ELTRON WPF kytketään erilliseen lämminvesivaraajaan. SBBE-varaajan näytöltä näkee mm. saatavilla olevan suihkuveden määrän ja se kuuluu eristystasoltaan parhaaseen A-energialuokkaan.

Maalämpö uusiin matalaenergiataloihin

Uusissa, erittäin energiatehokkaissa passiivi- ja jopa nollaenergiataloissa rakennuksen lämmitykseen tarvitaan varsin vähän energiaa. Lämmintä käyttövettä tarvitaan silti näissäkin rakennuksissa.

Matalaenergiatalojen lämmitysjärjestelmä on yleensä useampia lämmönlähteitä yhdistävä hybridiratkaisu. Moni maalämpöpumppu on tällaiseen tarkoitukseen usein liian tehokas.
STIEBEL ELTRON uusi 4kW:n teholuokka on kuitenkin kehitetty juuri matalaenergiaratkaisuihin. Maalämpöpumpun keruupiiri voidaan asentaa matalaenergia-/passiivitalon ympärille jo alkuvaiheen kaivuutöiden yhteydessä. Keruupiirin pituudeksi riittää vain n. 200 m. Asentamisen edullisuuden ansiosta maalämpö on kannattava lämmitysratkaisu myös pienemmissä matalaenergiataloissa.

STIEBEL ELTRONIN maalämpöpumppujen
muotoilussa on
panostettu tyylikkyyteen.STIEBEL ELTRON
WPC-maalämpöpumput
voidaan
asennuksen
helpottamiseksi
kätevästi
jakaa kahteen
osaan (kuva oik.).STIEBEL ELTRONIN maalämpöpumppujen muotoilussa on panostettu tyylikkyyteen.
STIEBEL ELTRON WPC-maalämpöpumput voidaan asennuksen helpottamiseksi kätevästi jakaa kahteen osaan (kuva oik.).

Maalämpö saneerauskohteisiin

Jo 70 % vuosittain myydyistä maalämpöpumpuista asennetaan vanhoihin omakotitaloihin.

Öljylämmitys- tai sähkökattilataloissa maalämpöön siirtyminen on vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän vuoksi varsin vaivaton projekti. Tontille porataan 1–2 lämpökaivoa, öljykattila ja -säiliö kuljetetaan pois, uusi maalämpöpumppu asennetaan ja kytketään päälle. Aikaa tähän kuluu vain pari päivää. Lämpökaivot porataan nykyisin laitteilla, jotka eivät turhaan riko vanhan pihan kasvillisuutta.

Suorasähkölämmitystaloihin on kehitetty kustannustehokas ja nopeasti toteutettava energiaremonttimalli maalämpöön siirtymiseen. Sähkölämmitystalossa ei ole lämmönjakotapana vesikiertoista lattialämmitys- tai patterijärjestelmää. Vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän asentaminen edellyttäisi suurempaa lattiaremonttia. Vesikiertoiset patterit voidaan kuitenkin asentaa pintaputkituksella. Vanhaa sähköistä lattialämmitystä voidaan joissakin tiloissa vielä haluttaessa hyödyntää mukavuuslämmityksenä.

Lämpöpumpun omistajalle tukea 24/7 ongelmatilanteissa

Laadukkaaseen kokonaisjärjestelmään kuuluu oikein mitoitettu ja energiatehokas lämpöpumppu, joka on nimenomaan rakennuksen ja sen asukkaiden tarpeisiin suunniteltu kokonaisuus, lämpöpumppujärjestelmä. Huolella valittuun järjestelmään kuuluu myös tuki ja ohjeistus järjestelmän hankinnan jälkeenkin. Paikallinen asiantuntija on tässä aina käytettävissä. Tämä on varmistettu sillä, että STIEBEL ELTRON laitteiden omistaja voi olla tarvittaessa vuorokauden ajasta riippumatta yhteydessä puhelinapuun, joka opastaa ja auttaa eteenpäin pulmatilanteissa.

Arkisin toimistoaikaan apu löytyy STIEBEL ELTRONin huoltoliikkeiden kautta.

Tilaa STIEBEL ELTRONin maalämpöesite

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö maalämpöpumpusta


 
Julkaistu
13.5.2019