Ontelolaatoilla nopeaa rakentamista

Ala-, väli- ja yläpohjarakenteet kannattaa toteuttaa pitkillä jänneväleillä ja lyhyellä asennusajalla. Tämä onnistuu parhaiten ontelolaatoilla, jotka ovat ratkaisu tehokkaaseen ja laadukkaaseen rakentamiseen. Asennus tapahtuu työmaalla nopeasti ja aikataulut halliten.

Ontelolaatan_asennus_1920x1080

Erinomainen kantokyky

Ontelolaatat ovat betonista valmistettuja laattaelementtejä, missä betonin raskasta omaa painoa on kevennetty laattojen pituussuuntaisilla onteloilla. Suhteellisen kevyt rakenne ja ontelolaattojen tehokas raudoitus tekevät mahdolliseksi pitkien jännevälien rakentamisen, joka tuo vapautta tilojen suunnitteluun.

Ontelolaattaelementti kestää hyvin sille lasketut kuormat ja esimerkiksi kantavia rakenteita voidaan osittain rakentaa suoraan ontelolaatan päältä. Pientalon rakennesuunnittelija valitsee käytettävän laattatyypin ja määrittelee ontelolaatoille tulevat kuormat, joiden pohjalta elementtisuunnittelija raudoittaa tuotteet. Valmistus tapahtuu liukuvalutekniikalla kuivissa ja valvotuissa tehdasolosuhteissa. Pientaloissa yleisesti käytettyjä laattatyyppejä ovat Parman P18M (korkeus 175 mm), P20 (200 mm) ja P27 (265 mm).

Ontelotaatta sopii kaikkien kivirakenteiden varaan

PARMAontelolaatat soveltuvat käytettäviksi kaikkien kivirakenteisten seinämateriaalien – harkkojen, elementtien ja paikallavalun – yhteydessä. Yleisimmin ontelolaattaa käytetään pientaloissa harkkorakenteisen seinän päällä kantavana välipohjarakenteena. Tuulettuvan alapohjan yleistyminen on lisännyt ontelolaatan käyttöä myös ryömintätilaisissa perustusratkaisuissa; tällöin ontelolaatta voi olla tehtaalla valmiiksi alapuolelta lämpöeristetty.

Terveellinen ontelolaatta-alapohja

Alapohjan asennustyö viimeistelyineen onnistuu työmaalla jopa alle päivässä. Kantavan alapohjan alle asennettavat putki- ja viemärivedot eivät jää rakenteiden sisään ja niiden kunto voidaan tarkistaa säännöllisesti. Radonturvalliseen rakentamiseen tuulettuva alapohja on säteilyturvakeskuksenkin suosittelema vaihtoehto. Oikein toteutettu tuulettuva alapohjarakenne pitää talon rakenteet kuivina ja rakennusmateriaalina betoni kestää maaperän kosteutta erinomaisesti.

Ontelo_alapohja_1920x1080

Välipohjaksi ontelolaatta

Ontelolaattarakenne on edullinen tapa tehdä pientalon välipohja. Menetelmän edullisuus perustuu kustannustehokkuuteen ja nopeuteen. Pitkien jännevälien ansiosta voidaan välttyä ylimääräisten kantavien linjojen rakentamiselta talon keskelle ja rakennusmateriaaleja sekä -aikaa säästyy. Kivirakenteisena ontelolaatta tarjoaa turvallisen perustan kosteisiin tiloihin. Se ei poista vesieristämisen tarvetta, mutta mahdollisen vahingon sattuessa ontelolaatta ei lahoa tai homehdu.

Vaikka pientalon välipohjalle ei ole annettu normien mukaisia ääneneristävyysvaatimuksia, on hyvä ääneneristävyys aina arvokas asia. Ontelolaatta itsessään eristää sekä ilmassa että rakenteissa kulkevan äänen hyvin, ja tätä voidaan parantaa edelleen kelluvalla lattiarakenteella, jossa pintalaatan ja kantavan ontelolaatan väliin asennetaan eristekerros.

avointila_ontelolaatoilla_1920x1080

Paloturvallinen yläpohja

Pientalon paloturvallisuuden kruunaa kivirakenteinen yläpohja. Hyvä paloturvallisuus pienentää mm. kiinteistön vakuutusmaksuja. Ontelolaatoista voidaan toteuttaa sekä suorat että vinot kattopinnat.

Ontelolaattojen asennus on nopeaa

Kohdekohtaisesti valmistetut PARMAontelolaatat tuodaan työmaalle lähettämön kanssa sovittuna tilausajankohtana rekan kyydissä. Laattojen purku ja asennus pientalotyömaalla tapahtuu useimmiten autonosturin avulla. Laatat nostetaan yksitellen suoraan paikoilleen kantavien seinien tai palkkien päälle.

Ontelolaattojen asennuksessa käytetään muovista valmistettuja asennusvälikkeitä, joilla laatat tasataan oikeaan korkoon ja varmistetaan saumavalujen kattavuus. Tavallisen pientalon ala- tai välipohjalaattojen asennukseen kuluu aikaa vain muutama tunti.

Kun laatat ovat paikoillaan, ontelolaattojen saumoihin asennetaan saumateräkset ja saumat valetaan juotosbetonilla umpeen. Saumavalujen kovetuttua kantava ontelolaattakenttä on valmis seuraaviin rakennusvaiheisiin. Laattojen saumoihin ja päätyihin voidaan myös asentaa esim. sähköputkituksia.

saumavalua_1920x1080

Hyvä tietää PARMAontelolaatoista

  • Ontelolaatat valetaan tarkan laadunvalvonnan alaisina tehtaan lämpimissä olosuhteissa suojassa sateelta ja pakkasilta. Valu tapahtuu liukuvalumenetelmällä esijännitettyjä teräksiä käyttäen. Käytettävä betoni on erittäin lujaa ja se sisältää jo valuvaiheessa selvästi vähemmän vettä kuin tavalliset paikallavalumassati, joka osaltaan vähentää rakennekosteuden määrää ja lyhentää työmaalla kuivumisaikoja merkittävästi.
  • Elementtejä käyttämällä työmaalla tarvitaan vain vähän muottipuuta: materiaaleja säästyy ja työmaa pysyy siistinä. Ontelorakenteita käyttämällä betonia ja terästä säästyy noin puolet paikallavaluun verrattuna. Tämä raaka-ainemenekin pieneneminen aiheuttaa selkeää ympäristökuormituksenkin vähenemistä.
  • Ontelolaatat ovat kiviainespohjaisia luonnon materiaaleista tehtyjä tuotteita. Ne eivät pala, lahoa tai mätäne. Betonielementtirakenteiden käyttö on kestävän kehityksen kannalta järkevää, koska rakenteet eivät elä eivätkä vaadi huoltotoimenpiteitä.
  • Parman pientalotuotteiden päästöt sisäilmaan täyttävät tiukimman mahdollisen M1-luokan vaatimukset ja tuotteista on ympäristöseloste. Tuotteille on myönnetty CE-merkintä, mikä takaa sen, että tuotteet täyttävät kaikki viranomaismääräykset ja käytettävyysvaatimukset.

Haluan lisätietoa

Suunnitteletko rakentamista? Jättämällä yhteydenottopyynnön asiantuntija auttaa sinua ontelolaattoihin liityvissä kysymyksissä.

 
Julkaistu
13.1.2021