Perustyövaiheet lattiatasoituksessa sekä lattiapintojen oikaisuissa ja kallistuksissa

Pinnan puhdistus

Ennen lattian tasoitusta alustasta pitää poistaa irrallinen betoni, tasoite ja muut tartuntaa heikentävät aineet, kuten rasva, lika, maali, liima ja niin edelleen jyrsimällä tai hiomalla. Tarvittaessa alustaa voi karhentaa, jotta tasoite tarttuu paremmin. Imuroimalla varmistetaan hionnan tai karhennuksen pölyjen poistaminen lattiapinnalta.

750

Pinnan pohjustus

Pohjustus tehdään weber MD16 Dispersiolla. Pohjustuksen tarkoitus on sitoa pölyä, parantaa tasoitteen tartuntaa alustaan, estää ilmakuplien muodostumista tasoitekerrokseen sekä estää tasoitteen liian äkillistä kuivumista. Dispersiokäsittely parantaa myös tasoitteen työstettävyyttä.

Pohjustus tehdään 1–2 kertaa alustan mukaan, ohennettuna puhtaalla vedellä tai ohentamattomana (ks. tuotekortti). Dispersio levitetään pehmeällä harjalla, kumilastalla, kastelukannulla tai ruiskulla.

Huom! Dispersio on aina harjattava pintaan, lammikoita ei saa syntyä. Dispersion on annettava kuivua kosketuskuivaksi 2–4 tuntia. Riittämätön kuivumisaika tai kalvon muodostus, esimerkiksi alhaisessa lämpötilassa tai kosteissa oloissa, voi johtaa ilmakuplien syntymiseen tasoitteessa. Kovettuneet dispersioroiskeet poistetaan mekaanisesti.

750

Lattian tasoitus

Tasoite sekoitetaan veteen sekoitusvispilällä, kaadetaan alustalle ja levitetään lastalla.

750

Lattiapinnan oikaisut ja kallistukset

Kun tehdään paksuja valuja ja täyttöjä – 10-250 mm – käytetään weber 6000 Pikamassaa. Pikamassa sopii nopean kuivumisensa ansiosta erinomaisesti lattiaremontteihin ja märkätilojen paksujenkin kaatojen tekoon. Valuun voi asentaa saneerauskaapelit tai vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän. Pikamassaa voidaan käyttää myös uivissa, raudoitetuissa rakenteissa.

Lattian reuna-alueiden korko suositellaan mitattavaksi ennen massan levitystä. Pinta oikaistaan laudalla tai linjaarilla ennen hiertoa polyuretaanihiertimellä. Lopuksi tulee tehdä teräsliippaus, jotta varmistetaan riittävän tiivis ja sileä pinta vedeneristeelle.

Pintaa ei kastella missään työvaiheessa, sillä liipatessa pinta kostuu tarpeeksi muutenkin. Betonilattioille tyypillinen jälkikastelu ja -hoito on myös kielletty.

Massa on kävelykelpoinen ja voidaan ylitasoittaa tai vedeneristää 3 tunnin kuluttua huoneen lämpötilan ollessa +23 °C. Lopullinen lattiapäällyste (esimerkiksi laatta) voidaan asentaa aikaisintaan 15 tunnin kuluttua normaaleissa kuivumisolosuhteissa (+23 °C, 50 % RH).

Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa.

Tasoitettu alusta voidaan pinnoittaa keraamisilla ynnä muilla vastaavilla kivilaatoilla tai lautaparketilla. Muut lattianpäällysteet vaativat yleensä ylitasoittamisen, esimerkiksi weber 3100 Hienotasoitteella. weber 6000 -pinta voidaan suoraan vedeneristää vedeneristysohjeiden mukaisesti.

Normaalin kallistusvalun (5–50 mm) tekoon soveltuvat esimerkiksi weber 5000 Lattiamassa, 5400 Lämpölattiamassa (5–100 mm) tai 8000 Kylpyhuonemassa. Lattiakaivon kohdalla tasoitteen paksuuden on oltava vähintään 5 mm. Kallistusvalu pintatasoitetaan tarvittaessa ennen vedeneristystä. Lattiakaivo peitetään suojakannella ennen valutöitä

750

Kallistusvaluun voidaan asentaa vesikiertoinen tai sähkölämmitteinen lattialämpö. Pohjalaatta imuroidaan ja pohjustetaan MD16 Dispersiolla. Pohjusteen on kuivuttava tahmeaksi. Lattialämmitysputket ja -kaapelit kiinnitetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Valettaessa varmistetaan, että kaapeleiden/putkien päälle tulee valmistajan ohjeiden mukainen tasoitekerros ja että tasoite on tiivistettynä hyvin putken/kaapelin ympärille.
Huomioi! Lattialämmitys asennetaan aina vedeneristeen alapuolelle.

Betoni- ja tasoitelattioiden viimeistelytasoitukseen soveltuu esimerkiksi weber 3100 Hienotasoite (vedeneristettävissä seuraavana päivänä).

750
 
Päivitetty
2.8.2023