Julkisivun kuivana pitävä rappaus

Uusi rappausjärjestelmä pitää kivirakenteisen rakennuksen kuivana. Weber VarmaRappaus on totetutettu kuituvahvistetulla sementtilaastilla ja uuden sukupolven AquaBalance-tekniikalla valmistetulla VarmaPinnoitteella. Pinnoite pitää julkisivun pinnan kuivana, mikä vähentää merkittävästi levä- ja homekasvustoa.

VarmaRappauksen edut

  • Uusi rappausjärjestelmä on kehitetty kivirakenteisten talojen pinnoitukseen.
  • Ekologinen ja hydrofiilinen AquaBalance-tekniikalla valmistettu VarmaPinnoite suojaa julkisivua pitkällä aikavälillä sekä kuivuu nopeasti sateen ja kasteen jäljiltä.
  • Kustannustehokas VarmaPinnoite toteutetaan helposti.
  • Laadukas kokonaisuus takaa hyvän ja pysyvästi kauniin lopputuloksen.

Näin VarmaRappaus toteutetaan

Rappausalustana toimivat Leca®-harkko, betoni- ja kevytbetoniharkko tai tiilipinnat.

Pohjarappauksen teko:
Pohjarappaus tehdään kahtena kerroksena kuituvahvisteisella webervetonit 440 Kuiturappauslaastilla. Rappauskerroksen paksuus määräytyy alustan oikaisutarpeen tai peittävyysvaatimuksen mukaan. Kerrosvahvuuden on oltava vähintään 8 mm.

Verkotus:
Pohjalaastikerroksessa käytetään tarvittaessa weber Lasikuituverkkoa 4 mm (aina kevytbetoniseinissä ja aukkojen ylityspalkkien päissä).
Verkkoa suositellaan käytettäväksi, mikäli rappaus toteutetaan samana kautena, kun runko on pystytetty.

Pintarappaus:
Pintarappaus tehdään webervetonit VarmaPinnoitteella, joissa on yli 200 vakiovärisävyä ja joilla saavutetaan tasavärinen pinta. Pintakuvioinnilla on mahdollista elävöittää rappauksen pinta halutun kuvioinnin mukaisesti. Ennen pinnoitusta alusta pohjustetaan webervetonit VarmaPohjusteella.

Käytännön neuvoja

Työn helpottamiseksi Weber tarjoaa kattavan valikoiman rappaustarvikkeita.
Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, jotka pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdenmukaisiin sekoitus- ja työolosuhteisiin sekä alustan tasaiseen imukykyyn. Työolosuhteet on kuvattu tuotekorteissa.

Huom!
Pintarappausvaiheessa pinnat suojataan sadeveden valumilta. Valumat saavat aikaan näkyvät jäljet tuoreeseen rappaukseen.

VarmaRappaus-työohje

750

VarmaRappauksen huolto-ohje

Jotta rappaus pysyy kunnossa ja näyttävänä, sadevedet johdetaan pois julkisivuilta suunnitellusti. On myös tärkeää käydä tarkastamassa kourut ja alastulot säännöllisesti, jotteivät ne tukkeudu ja tästä johtuen pääse sade- ja sulamisvedet julkisivupinnoille.

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö VarmaRappauksesta

 
Julkaistu
8.10.2018