Hellekesän aiheuttamat haasteet asuinympäristölle
Voivatko puut kaatua ja talo painua?

Viime kesä oli jopa ennätyksellisen lämmin, ja hellepäivistä saatiin nauttia koko Suomessa. Korkeat lämpötilat ja aurinkoinen sää aiheuttavat kuitenkin myös haasteita asuinympäristössämme geoteknisessä ja hydrologisessa mielessä. Kuumuuden jatkuessa harvinaisen pitkään saattavat myös maaperä ja kasvillisuus oireilla poikkeuksellisella tavalla.

Pitkä hellekausi kuivattaa maaperää, ja etenkin savimaassa tietyt mineraalit ovat herkkiä vesipitoisuuden muutoksille.Pitkä hellekausi kuivattaa maaperää, ja etenkin savimaassa tietyt mineraalit ovat herkkiä vesipitoisuuden muutoksille.

Mitä pitkä hellekausi tekee maaperälle?

Pitkä hellekausi kuivattaa maaperää, ja etenkin savimaassa tietyt mineraalit ovat herkkiä vesipitoisuuden muutoksille. Tällaisia mineraaleja sisältävän saven tilavuus pienenee kuivuessaan, jolloin maaperä saattaa halkeilla ja painua. Maaperän liikkeet voivat aiheuttaa vahinkoa sekä kasvien juurille että rakennuksille. Puiden kaatumisriskin kannalta yleisesti ottaen liian märkä maaperä on vaarallisempi kuin liian kuiva, mutta tähän vaikuttaa myös maaperätyyppi. Kuivuudesta johtuvat tilavuudenmuutokset savimaassa aiheuttavat vaurioita puiden juuristolle ja siten lisäävät kaatumisen riskiä.

Entä rakenteille?

Maanvaraisesti savikolle perustetuissa pientalojen rakenteissa saattaa pitkän kuivan kauden aikana näkyä esimerkiksi halkeamia, joita ei aiempina vuosina ole ollut havaittavissa. Sateiden jälkeen maaperän tilavuus palautuu ja vauriotkin saattavat kadota.

Parhaassa tapauksessa ongelmat ovat vain kosmeettisia, mutta suuret tilavuuden muutokset maaperässä voivat altistaa pientalot myös rakenteellisille vaurioille, jotka ilmenevät esimerkiksi siirtyminä ja painumina.

Myös maaperän pohjavesitasot ovat kuivuuden takia paikoin tavanomaista alemmalla tasolla. Pohjaveden aleneminen on riski puupaaluilla perustetuille rakenteille, sillä vedenpinnan yläpuolelle jääneet puupaalut altistuvat ilman hapelle ja lahoamisprosessi voi alkaa.

Rakenteissa saattaa pitkän kuivan kauden aikana näkyä esimerkiksi halkeamia, joita ei aiempina vuosina ole ollut havaittavissa.Rakenteissa saattaa pitkän kuivan kauden aikana näkyä esimerkiksi halkeamia, joita ei aiempina vuosina ole ollut havaittavissa.

Puupaalutettujen arvorakennuksien ympäristössä pohjavesiseurantaa tehdään jatkuvasti. Hätätilanteessa pohjavesitasoa voidaan yrittää nostaa pumppaamalla maahan korvaavaa vettä. Monissa arvokohteissa puupaaluperustuksia on korvattu betoni- tai teräspaaluilla. Pohjaveden aleneminen saattaa aiheuttaa myös laaja-alaisia painumia, sillä pohjavesitason alentuessa veden nostevaikutus maaperässä vähenee ja kuormitus kasvaa.

Tarkkaile näitä merkkejä

Tarkkaile talon seiniä: Ilmestyykö niihin murtumia tai kasvavatko vanhat murtumat lisää. Murtumat voivat näkyä niin talon julkisivuissa kuin sisäseinissäkin. Nurkat ja kipsiseinät paljastavat nopeasti liikkeet. Kivirakenteiset talot paljastavat liikkeet nopeammin, sillä kivi ei "elä" liikkeen mukana samoin kuin puu. Puu pystyy käsittelemään liikettä joustavammin ja painumista voikin olla hankalampi havaita. Puutalossa painuminen voi paljastua ikkunoiden ja/tai ovien jumittamisena tai lattian vinoutumisena. Pyydä asiantuntija paikalle, mikäli painuminen huolettaa.


Häiriötön ratkaisu

Geobear tarjoaa ratkaisuja sekä pientalojen painumaongelmiin että suuremman mittakaavan projekteihin. Geopolymeeri-injektoinnilla voidaan useimmissa tapauksissa korjata tai parantaa maanvaraisten perustusten kantokestävyyteen tai painumaan liittyviä ongelmia minimaalisin häiriöin ympäristölle. Myös puurakenteisten perustusten korjaaminen onnistuu. Ota yhteyttä lisäkysymyksissä ilmaiseen asiantuntijakonsultaatioomme 0400 400 800 tai jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella.

Ota yhteyttä asiantuntijaan


Alkuperäisen tekstin kirjoittaja on diplomi-insinööri, suunnittelija Tuomas Mäkitalo Geobearilta

 
Päivitetty
13.5.2019