Näin rakennat hirsitalon
– Hirsitalon rakentamisen viisi päävaihetta

Yksi elämän suurimmista päätöksistä on oman kodin tai hirsimökin rakentaminen. Projektin edetessä teet ratkaisuja, jotka vaikuttavat sinun ja perheesi elämään vuosia – jopa vuosikymmeniä. 

Hongan omakotitalomallistosta löydät sopivia vaihtoehtoja erilaisiin asumisen tarpeisiin ja ympäristöihin.Hongan omakotitalomallistosta löydät sopivia vaihtoehtoja erilaisiin asumisen tarpeisiin ja ympäristöihin.

Monille talon rakentaminen on itse tehtävän rakennustyön sijaan yhä useammin rakennuttamista: rakennushankkeen johtamista ja organisoimista. Rakennuttajanakin rakentajaperhe vastaa monimutkaisen hankkeen onnistumisesta ja rakennusmääräysten noudattamisesta viime kädessä itse, minkä vuoksi huolellinen esisuunnittelu on olennaisen tärkeää.

Ensimmäiseksi kannattaa tutustua hirsirakentamisen vaiheisiin – näin sinun on helpompi päättää, mistä haluat rakennuttajana vastata itse ja missä käytät asiantuntija-apua. Mikäli haluat helpottaa rakennusprojektiasi, voit käyttää Hongan Suunnittelu- tai Rakentamispalvelua.

Lue lisää Suunnittelupalvelusta

Lue lisää Rakentamispalvelusta 

Hirsitalon rakentamisen viisi päävaihetta

1. Esisuunniteluvaiheessa tehdään tärkeitä päätöksiä

Päätökset vaikuttavat merkittävästi rakennettavan omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon laatuun. Koska rakennushanke koostuu useista osittain päällekkäisistä vaiheista, kokonaisuuden ymmärtäminen ja tarvittavien sopimusten huolellinen valmisteleminen säästävät huolilta rakentamisen edetessä.

Hyvä nyrkkisääntö on varata noin vuosi aikaa rakennushankkeen esi- ja varsinaiseen suunnitteluun. Seuraava vuosi kuluu yleensä rakennustyöhön, riippuen jonkin verran valitusta toteutustavasta eli hankemuodosta.

Rakentamisen esisuunnittelu sisältää ainakin seuraavat vaiheet:

 • Tarvekartoitus
 • Tontti ja kaavoitus
 • Talomallin ja tilaratkaisujen valinta
 • Toteutustavan ja talopaketin toimitussisällön valinta
 • Alustava budjetti

Rakentaminen voi alkaa, kun sinulla on tontti ja konkreettinen suunnitelma sekä toimitussopimus rakennettavasta talosta. Sopimuksen jälkeen talostasi tehdään lopulliset piirustukset rakennusluvan hakemista varten.

Hongan hirsirunko voidaan toimittaa kahdeksan viikon kuluttua tilauksesta ja hirsirungon pystytys onnistuu hyvin talvellakin. Ennen varsinaista rakennusvaihetta on siis aikaa hankkeen organisoinnille.

2. Rakennustyön organisointi varmistaa sujuvan etenemisen

Kun kodin tai vapaa-ajan asunnon rakennushankkeen esisuunnittelu on tehty, on varsinaisen suunnittelun aika. Käynnistämisestä vastaa rakennuttajaperhe, jolla on kokonaisvastuu rakennushankkeen toteuttamisesta. Koska tehtävää on paljon, suunnittelu- ja valvontavastuuta kannattaa yleensä jakaa alan ammattilaisille.

Laadun kannalta on tärkeää, että suunnittelun eri osa-alueet sovitetaan tarkasti toisiinsa. Tämä koskee erityisesti sellaisia hankkeita, joissa on useita osapuolia. Muuttovalmiin talon rakennuttaminen on yksinkertaisinta siksi, että talotoimittaja vastaa sovitun mukaisesti isosta osasta sekä suunnittelua että toteutusta. Tällöin myös rakennuttajan oma riski pienenee.

Rakentamisen voi toteuttaa myös urakkatyönä. Tällöin rakennuttaja sopii suunnittelusta arkkitehdin ja teknisten suunnittelijoiden kanssa sekä toteutuksesta joko yhden pääurakoitsijan kanssa tai suoraan useampien osaurakoitsijoiden kanssa. Valitusta toteutustavasta riippumatta vastuut kannattaa määritellä selkeästi ja aina kirjallisin sopimuksin.

Rakentamisen organisointi lähtee käyntiin näin:

 • Suunnittelu- ja toteutuskumppaneiden valinta ja sopimukset
 • Budjetti ja rahoitus
 • Rakennuspiirustukset ja rakennuslupa
 • Talotekniikka, sisäpinnat ja kiintokalusteet
 • Hankintojen ja toteutuksen suunnittelu ja tarjouspyynnöt
 • Vakuutukset
 • Töiden vaiheistus ja aikataulutus

3. Rakennustyömaan hallinta lisää tehokkuutta ja turvallisuutta

Kodin tai vapaa-ajan asunnon rakennushankkeen konkreettinen käynnistäminen edellyttää, että monia sekä hallinnollisia että käytännöllisiä toimenpiteitä on jo suunniteltu ja toteutettu. Tavoitteena on sujuva ja turvallinen rakennusvaihe, jonka laatua valvotaan huolellisesti työn edetessä.

Valittu toteutustapa määrittelee rakennushankkeen eri osapuolille kuuluvat vastuut työmaasta sekä sinne tarvittavasta kalustosta ja rakennustarvikkeista. Käytännön logistiikkaratkaisut perustuvat työmaasuunnitelmaan, jonka tekevät yleensä rakennuttaja yhdessä suunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan kanssa.

Varsinaista rakennustyötä edeltävät maatyöt täytyy saada valmiiksi ennen kuin tontilla voidaan varastoida tarvikkeita tai aloittaa perustustöitä. Maatöiden yhteydessä huolehditaan, että kaikki tarvittavat kunnallistekniset ja muut liittymät ovat paikoillaan.

Työmaan toimivuuden lisäksi toinen olennainen vastuu koskee työmaan valvontaa ja dokumentointia. Siitä vastaa rakennuttaja tai hänen määräämänsä, esimerkiksi vastaava työnjohtaja. Työmaapäiväkirja ja työmaakokousten pöytäkirjat selkeyttävät eri osapuolien kesken sovittuja vastuita.

Ennen rakennustyömaan varsinaista käynnistämistä huolehdittavaa:

 • Työmaan perustaminen ja valvonta
 • Tavaraliikenne, varastointi ja työmaasiivous
 • Tarvittavat työkalut
 • Kunnallistekniikka ja maatyöt

4. Rakennustyön vaiheet perustuksista viimeistelyyn

Varsinainen rakentaminen voi alkaa, kun rakennushanke on suunniteltu ja organisoitu huolellisesti – ja kun rakentamisen mahdollistavat luvat ja infrastruktuuri ovat kunnossa. Sujuva rakentaminen edellyttää aikataulujen pitämistä, jotta eri työvaiheet voidaan toteuttaa lopputuloksen kannalta järkevällä tavalla.

Osaurakoiden hallinta ja aikataulujen yhteensovittaminen saattavat vaikuttaa rakentamisen nopeuteen. Muuttovalmiina ostetun talon pystyttäminen ja viimeistely sujuvat ennalta tiedetyn aikataulun mukaisesti.

Kun koko hanke rakenteineen ja toteutustapoineen on hyvin suunniteltu, ei jouduta tilanteeseen, jossa muutokset sotkevat rakentamisen aikataulun ja/tai budjetin. Suunnitelmissa pitäytyminen ja säännöllinen valvonta työmaakokouksissa ehkäisevät mahdolliset laatu- ja aikatauluongelmat jo ennakolta.

Työ voidaan aloittaa, kun rakennuspohjan maatyöt sekä tarvittavat liittymät on toteutettu. Kaikki vuodenajat sopivat rakentamiseen – hirsitalo voidaan hyvin rakentaa myös talvella.

Rakennustyön vaiheet maanrakennustöiden jälkeen ovat:

 • Perustukset
 • Runko, vesikatto, ikkunat ja ovet
 • Ulkoverhous ja kate
 • Sisätyöt, talotekniikka ja kiintokalusteet
 • Loppukatselmus ja käyttöönotto
 • Pihatyöt

5. Viimeistely ja tarkastus ennen muuttoa

Varsinaisen rakennusvaiheen lopulla rakennuttajaperheellä on usein kova halu muuttaa ja asettua taloksi uuteen kotiin. Ennen kuin talo otetaan asumiskäyttöön, pitää rakennuttajan kuitenkin tarkastaa talotoimittajan ja muiden urakoitsijoiden tekemät työt sekä huolehtia ainakin osittaisesta lopputarkastuksesta rakennusviranomaisen kanssa.

Muuton jälkeen asuminen on huoletonta, kun talon kunnossapidosta ja tarvittavista huolloista on selkeät ja helposti noudatettavat ohjeet. Joskus jo rakennusvaiheessa on varauduttu myöhemmin tehtävään lisärakentamiseen. Näin rakentaminen voi jatkua sopivana ajankohtana esimerkiksi asukkaiden käyttötarpeiden muuttuessa.

Rakentamisen jälkeen huolehditaan tarvittavista hyväksynnöistä ja varmistetaan talon toimivuus ja käytettävyys tulevia vuosikymmeniä varten huolehtimalla seuraavista asioista:

 • Lopputarkastus
 • Muutto
 • Kunnossapito ja huolto
 • Mahdollinen lisärakentaminen

Rakennusmateriaalien valinta vaikuttaa kodin tunnelmaan ja myös asukkaiden hyvinvointiin merkittävästi. Tänä päivänä yhä useampi haluaa välttää synteettisiä materiaaleja ja rakentaa kotinsa luonnonmateriaaleista.Rakennusmateriaalien valinta vaikuttaa kodin tunnelmaan ja myös asukkaiden hyvinvointiin merkittävästi. Tänä päivänä yhä useampi haluaa välttää synteettisiä materiaaleja ja rakentaa kotinsa luonnonmateriaaleista.

Tutustu Hongan uutuusmalleihin

Hongan hirsisten omakotitalojen mallisto laajentui vuoden 2021 alussa uutuusmalleilla Honka Touko, Honka Riekko ja Honka Huomen. Tutustu ja löydä oma suosikkisi uusista hirsikotimalleista!

Honka ToukoHonka Touko
Honka HuomenHonka Huomen
Honka RiekkoHonka Riekko

Haluatko lisätietoa? Jätä Hongalle yhteydenottopyyntö!


 
Päivitetty
15.4.2021