Kannattaako seinään ilmestyneestä halkeamasta huolestua?

Seiniin ilmestyneet halkeamat eivät ole harvinaisia, ja ne onkin usein helppo jättää huomiotta. Pienet halkeamat seinässä ovat yleensä melko vaarattomia, mutta seinän halkeilu voi viitata myös vakaviin rakenteellisiin ongelmiin, kuten perustusten painumiseen tai vajoamiseen. Jos ongelmaan ei puututa, syntyneet vauriot voivat heikentää rakennuksen arvoa huomattavasti.

Miksi seinään ilmestyy isompia halkeamia?

Seiniin voi ilmestyä isoja halkeamia esimerkiksi silloin, kun rakennuksen perustukset painuvat ja vajoavat. Tällöin rakennuksen alapuolinen maaperä on menettänyt kantokykyään. Näin tapahtuu yleensä silloin, kun maaperä on liian kostea tai liian kuiva.

Seinään voi ilmestyä halkeamia esimerkiksi silloin, kun:

  • pitkät sateettomat kaudet aiheuttavat erityisesti savisen maaperän kuivumisen ja kutistumisen
  • maa-aines liettyy maaperän liikkeiden takia
  • vaurioituneista viemäreistä vuotaa vettä rakenteiden alle tai niiden läheisyyteen
  • alueella tulvii
  • täyttömaa on tiivistetty huonosti.
Kun määperä on menettänyt kantokykyään, seinään voi ilmestyä suuria halkeamia.Kun määperä on menettänyt kantokykyään, seinään voi ilmestyä suuria halkeamia.

Milloin seinän halkeama on merkki rakenteellisesta ongelmasta?

Maaperän kantokyky on saattanut heikentyä, jos rakennuksen seinässä ilmenee seuraavia piirteitä:

  • Seinän eri puolet ovat eri korkeudella.
  • Oven tai ikkunan ja karmin välissä on näkyvä rako.
  • Seinässä on yksi tai useampi yli 5 millimetrin levyinen halkeama.
Ongelmista kielivät halkeamat seinässä sijaitsevat yleensä ikkunoiden ja ovien läheisyydessä tai rakennuksen nurkissa. Halkeamat ovat tavallisia myös niissä kohdissa, joissa laajennusrakennus tai lisäsiipi kohtaa päärakennuksen. Jos liitoskohdassa esiintyy halkeamia, laajennusosa on irtoamassa päärakennuksesta.

Painumisesta johtuvat halkeamat seinässä on syytä erottaa hienoista hiushalkeamista, jotka ovat usein harmittomia. Pieniä hiushalkeamia saattaa syntyä esimerkiksi maaperän ja rakenteen luonnollisten liikkeiden takia, ja tällaiset ohuet halkeamat on helppo paikata ja maalata.

Ajattelitko vain paikata halkeaman?

Usein ajatellaan, että seinään muodostunut halkeama on helppo peittää ja vaikka paikata laastilla. Tämä pitääkin paikkansa, jos halkeama on vain kosmeettinen ns. hiushalkeama. Halkeaman syy pitää kuitenkin selvittää. Halkeamahan ei ole se itse ongelma, vaan seurausta jostain muutoksesta esim. painumisesta. Pelkkä halkeaman paikkaaminen ei poista sen aiheuttajaa, jolloin jonkin ajan kuluttua seinään ilmestyy taas uusi halkeama.


Miten seinän halkeaman korjaus onnistuu?

Seinän halkeaman korjaus onnistuu parhaiten siten, että rakennuksen maaperä vahvistetaan ja rakennus nostetaan takaisin alkuperäiselle korkeudelle. Kun rakennus oikaistaan, seinän halkeamat usein pienenevät tai umpeutuvat kokonaan, minkä jälkeen ne voidaan paikata ja maalata. Myös ovet ja ikkunat toimivat tämän jälkeen normaalisti.

Perinteiset tuenta- ja oikaisuratkaisut vaativat yleensä erilaisia kaivutöitä, joissa perustusten ympäristö kaivetaan auki ja rakennus nostetaan halutulle tasolle kaivantoihin valettujen betoniharkkojen avulla. Tällaiset korjausprosessit kestävät kuitenkin usein viikkoja tai kuukausia, ja asukkaat voivat joutua asumaan muualla korjaustöiden ajan.

Ongelmista kielivät halkeamat seinässä sijaitsevat yleensä ikkunoiden ja ovien läheisyydessä tai rakennuksen nurkissa. Ongelmista kielivät halkeamat seinässä sijaitsevat yleensä ikkunoiden ja ovien läheisyydessä tai rakennuksen nurkissa. 

Ratkaisu, jonka tieltä ei tarvitse muuttaa pois

Geobear on maaperän painumaongelmia nopeasti ja häiriöttömästi ratkaiseva urakoitsija jonka tavoitteena on ylläpitää yhteiskunnan toiminnallisuutta – vuodenajasta riippumatta.

Ratkaisemme kotitalouksien maaperän painumaongelmia mahdollistamalla perheiden arjen jatkuvuuden, jolloin korjaustoimenpiteiden ajaksi ei tarvitse muuttaa pois.

Ota yhteyttä ja tilaa kohdekartoitus alla olevalla lomakkeella!

Tilaa ilmainen asiantuntijalausunto


 
Päivitetty
20.7.2018