Talon painuminen voi näkyä halkeamina seinissä tai ikkunoiden jumittumisena


Seiniin voi ilmestyä isoja halkeamia esimerkiksi silloin, kun rakennuksen perustukset painuvat ja vajoavat. Tällöin rakennuksen alapuolinen maaperä on menettänyt kantokykyään. Myös jäykät ja jumittavat ovet ja ikkunat voivat olla ensimmäisiä merkkejä perustusten ongelmista.

Painumisesta johtuvat halkeamat seinässä on syytä erottaa hienoista hiushalkeamista, jotka ovat usein harmittomia. Pieniä hiushalkeamia saattaa syntyä esimerkiksi maaperän ja rakenteen luonnollisten liikkeiden takia, ja tällaiset ohuet halkeamat on helppo paikata ja maalata.

Seiniin voi ilmestyä isoja halkeamia esimerkiksi silloin, kun rakennuksen perustukset painuvat ja vajoavat. Seiniin voi ilmestyä isoja halkeamia esimerkiksi silloin, kun rakennuksen perustukset painuvat ja vajoavat. 

Onko ovi tai ikkuna jumissa?

Jos huomaat talosi ovissa tai ikkunoissa seuraavia piirteitä, seuraa niiden etenemistä ja ryhdy tarvittaessa toimenpiteisiin:

 • Ovi ja/tai ikkuna ei pysy auki tai kiinni.
 • Ovi ja/tai ikkuna avautuu tai sulkeutuu itsestään.
 • Ovi ja/tai ikkuna on jumissa tai jumittaa.
 • Oven ja/tai ikkunan ja kehyksen välissä on näkyvä rako.
 • Oven ja/tai ikkunan vieressä on isoja halkeamia.
Ennen ja jälkeen korjauksen.Ennen ja jälkeen korjauksen.

Miksi seinään ilmestyy isompia halkeamia?

Seiniin voi ilmestyä isoja halkeamia esimerkiksi silloin, kun rakennuksen perustukset painuvat ja vajoavat. Tällöin rakennuksen alapuolinen maaperä on menettänyt kantokykyään. Näin tapahtuu yleensä silloin, kun maaperä on liian kostea tai liian kuiva.

Seinään voi ilmestyä halkeamia esimerkiksi silloin, kun:

 • pitkät sateettomat kaudet aiheuttavat erityisesti savisen maaperän kuivumisen ja kutistumisen
 • maa-aines liettyy maaperän liikkeiden takia
 • vaurioituneista viemäreistä vuotaa vettä rakenteiden alle tai niiden läheisyyteen
 • alueella tulvii
 • täyttömaa on tiivistetty huonosti.

Kannattaako seinän halkeamasta huolestua?

Seiniin ilmestyneet halkeamat eivät ole harvinaisia, ja ne onkin usein helppo jättää huomiotta. Pienet halkeamat seinässä ovat yleensä melko vaarattomia, mutta seinän halkeilu voi viitata myös vakaviin rakenteellisiin ongelmiin, kuten perustusten painumiseen tai vajoamiseen. Jos ongelmaan ei puututa, syntyneet vauriot voivat heikentää rakennuksen arvoa huomattavasti.

Ongelmista kielivät halkeamat seinässä sijaitsevat yleensä ikkunoiden ja ovien läheisyydessä tai rakennuksen nurkissa. Halkeamat ovat tavallisia myös niissä kohdissa, joissa laajennusrakennus tai lisäsiipi kohtaa päärakennuksen.

Milloin halkeama on ongelma?

 • Seinän eri puolet ovat eri korkeudella.
 • Oven tai ikkunan ja karmin välissä on näkyvä rako.
 • Seinässä on yksi tai useampi yli 5 millimetrin levyinen halkeama.
Ongelmista kielivät halkeamat seinässä sijaitsevat yleensä ikkunoiden ja ovien läheisyydessä tai rakennuksen nurkissa. Ongelmista kielivät halkeamat seinässä sijaitsevat yleensä ikkunoiden ja ovien läheisyydessä tai rakennuksen nurkissa. 

Mistä ongelma johtuu?

Heikko tai huonosti kantava maaperä on termi, jota käytetään, kun rakennuksen alapuoliset maaperäkerrokset ovat muuttuneet epävakaiksi tai löyhiksi. Heikentymisen takia maaperä ei pysty enää kannattelemaan rakenteiden tai lattioiden painoa, mikä saa ne vajoamaan.

Jos kotisi on rakennettu huonosti kantavalle maaperälle, kuten savimaalle, maaperä täytyy vahvistaa. Geobear hyödyntää korjausratkaisuissaan paisuvia geopolymeerejä, jotka voidaan injektoida maaperään pienten reikien kautta. Tämä menetelmä soveltuu erityisen hyvin koheesiomaaperiin, kuten savimaahan. Geobearin käyttämät geopolymeerit ovat rakenteellisia monikomponentti-polymeerejä, jotka sekoitetaan injektointityön yhteydessä. Kemiallisen reaktion ansiosta geopolymeeri paisuu ja tiivistää ympäröivää maaperää.

..ja miten se ratkaistaan?

Seinän halkeaman korjaus onnistuu parhaiten siten, että rakennuksen maaperä vahvistetaan ja rakennus nostetaan takaisin alkuperäiselle korkeudelle. Kun rakennus oikaistaan, seinän halkeamat usein pienenevät tai umpeutuvat kokonaan, minkä jälkeen ne voidaan paikata ja maalata. Myös ovet ja ikkunat toimivat tämän jälkeen normaalisti.

Perinteiset tuenta- ja oikaisuratkaisut vaativat yleensä erilaisia kaivutöitä, joissa perustusten ympäristö kaivetaan auki ja rakennus nostetaan halutulle tasolle kaivantoihin valettujen betoniharkkojen avulla. Tällaiset korjausprosessit kestävät kuitenkin usein viikkoja tai kuukausia, ja asukkaat voivat joutua asumaan muualla korjaustöiden ajan.

Geobearin ratkaisut soveltuvat erinomaisesti seinien halkeamien korjaamiseen kaikenkokoisissa kohteissa, myös asuintaloissa. Ennen korjaustöihin ryhtymistä vierailemme kotonasi, arvioimme vaurioiden laajuuden ja selvitämme ongelmien aiheuttajan. Tämän jälkeen ammattitaitoiset insinöörimme ja tekniset asiantuntijamme suunnittelevat kiinteistöösi soveltuvan ratkaisun.

Tilaa ilmainen asiantuntijalausunto 
Päivitetty
13.7.2018