Kooltherm lämmöneristeellä säästöjä lämmityskustannuksiin

Energiatehokkuuden parantaminen on noussut nopeasti pelkkää pintakorjausta tärkeämmäksi julkisivujen peruskorjauksissa. Kingspanin energiatehokkailla Kooltherm K15 Julkisivueristeillä ulkoseinän lämmöneristävyys kaksinkertaistuu seinärakenteen paksuuden pysyessä alkuperäisenä.Julkisivusaneerauksen yhteydessä toteutettu lämmöneristyskerroksen
uusiminen parantaa kiinteistön energiatehokkuutta.

Julkisivusaneerauksen yhteydessä toteutettu lämmöneristyskerroksen uusiminen parantaa kiinteistön energiatehokkuutta.

Tehokas ratkaisu julkisivun lämmöneristykseen

Vanhojen kerrostalojen, koulujen ja päiväkotien ulkoseinärakenteiden lämmöneristävyys on usein hyvin vaatimaton nykyrakentamiseen verraten. Vanha lämmöneristekerros saattaa olla hyvinkin ohut ja rakenteen eristyskyky sekä tiiveys ovat heikentyneet ajan myötä. Lisäksi esim. betonisandwich-rakenteisen seinän ulkokuori voi olla pitkälle vaurioitunut pakkasrapauman ja raudoitteiden korroosion myötä. Tällöin tulee monesti järkevämmäksi purkaa vanha ulkokuori, uusia lämmöneristeet ja rakentaa uusi julkisivupinta.

Energiatehokas ja lämmityskuluissa säästöjä tuova seinärakenne voidaan toteuttaa helposti ja kosteusteknisesti turvallisesti Kingspanin Kooltherm K15 Julkisivueristeillä. Uudet Kooltherm eristeet ovat jopa perinteistä polyuretaania paremmin lämpöä eristäviä (λd= 0,020 W/mK). Tehokkaalla lämmöneristyksellä rakennuksen lämmityskustannukset pysyvät maltillisina.

Koolthermilla säästöjä julkisivuremonttiin

Vanhojen lämmöneristemateriaalien korvaaminen Koolthermillä ei kasvata seinärakenteen paksuutta alkuperäisestä. Ulkoseinärakenteen pysyessä ohuena voidaan rakennuskustannuksissa säästää jopa 30 prosenttia, kun esimerkiksi sokkeleita ja räystäitä ei tarvitse leventää. Tällöin vältytään mm. perustusmuurin leventämiseltä, julkisivupinnan ja sokkelin etäisyyden kasvattamiselta sekä kalliilta muutoksilta ikkuna- ja kattorakenteisiin. Tehokkaita Kooltherm-eristeitä käytettäessä voidaan siis välttyä hintavilta muutoksilta muissa rakenneosissa.

Tiiviissä rakenteessa ei ole ilmavuotoja

Ulkovaipan ilmatiiviydellä on iso merkitys lämpöhäviöiden ehkäisemisessä ja tiiviillä rakenteella voidaan saada aikaan merkittäviäkin säästöjä lämmityskustannuksissa. Kooltherm julkisivueristeet tekevät eristyskerroksesta ilmatiiviin. Levyt asennetaan tiiviisti toisiaan vasten puskuun ja levysaumat tiivistetään vaahdottamalla.

Kosteusturvallinen valinta

Kooltherm lämmöneristeet ovat kosteusturvallisia, sillä ne ovat rakenteeltaan ns. diffuusioavoimia. Tällöin mahdollinen rakenteeseen päässyt kosteus pääsee kulkemaan ajan myötä ulospäin. Umpisoluisen rakenteen vuoksi levyt eivät ole yhtä herkkiä mahdolliselle rakennustyönaikaiselle kosteudelle kuin huokoisemmat eristeet. Jos rakenne kostuu, eriste siirtää kosteutta pikku hiljaa ulospäin ja rakenne voi kuivua.

Joustavuutta julkisivumateriaalin valintaan

Kooltherm eristys voidaan tehdä kerrostaloon sen julkisivumateriaalista riippumatta. Julkisivuksi voidaan valita vaikkapa paikallamuurattu tiilijulkisivu, puuverhous tai tuulettuva levyjärjestelmä, jossa pinta voi olla esim. rapattu tai tiililaattapintainen. Mahdollisuuksia on monia ja Kingspanilla on ratkaisut eri julkisivurakenteiden toteuttamiseen.

Energiatehokas

Tehokkailla Kooltherm lämmöneristeillä vanhankin asuintalon energiatehokkuus voidaan muuttaa matalaenergia- tai jopa passiivitasoon asti. Rakennuksen energiankulutukseen vaikuttaa myös monet muut rakennusosat ja talotekniikka.

Katso lisää Kooltherm julksivueristeestä

Kooltherm K15 Julkisivueriste_880x495

Suunnitteilla julkisivuremontti?

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijalle lisäeristyksestä

 
Julkaistu
25.4.2022