Mihin lisäeristys?

Mikä osa talosta kannattaa lisäeristää - seinät, yläpohja vai alapohja? Pitääkö koko talo lisäeristää vai riittääkö vain yhden rakennuksen osan lisäeristys?

Yläpohjan lisäeristys ehkäisee lämpöhäviötä

Suurin lämpöhäviö tapahtuu yläpohjan kautta, joten jo yläpohjan lisäeristys auttaa merkittävästi. Lisäeristystä harkitsessa kannattaakin ensisijaisesti selvittää yläpohjan tilanne. Helppo tapa lisäeristää yläpohja, on käyttää ISOVER Insulsafe® Puhallusvillaa. Se voidaan puhaltaa jo olemassa olevan eristyksen päälle, koska ISOVER-eristeet läpäisevät hyvin vesihöyryä. Vanha eriste pääsee lämpimämpään tilaan ja samalla se pääsee kuivumaan hyvin vesihöyryä läpäisevän uuden eristekerroksen ansiosta parantaen eristyskykyään.

ISOVER Insulsafe® Puhallusvilla on painumaton ja palamaton eriste ja oikein asennettuna säilyttää eristyskykynsä kymmeniä vuosia. Helpoin tapa lisäeristää on tilata paikalle ISOVERin sertifioitu puhaltaja. Pienissä kohteissa suosittelemme puhalluskoneen vuokraamista ja puhallustyön suorittamista itse.

Katso video, kuinka teet yläpohjan eristyksen itse

Suositelluin tapa on eristää seinä ulkopuolelta

Suosittelemme aina ulkopuolista lisäeristämistä, sillä se on kosteusturvallinen tapa lisäeristää seinärakenne. Mikäli vanha eriste (esim. puru) on hyvässä kunnossa, se voidaan jättää seinään. Tässä asennustavassa vanha rakenne jää lämpimään tilaan, joten se pääsee myös kuivumaan ja samalla parantaa eristävyyttään. Lisäeristys on helpoin tehdä ulkoverhousta uusiessa ja tämä mahdollisuus kannattaa aina ottaa huomioon ulkoverhousremontin yhteydessä.

ISOVER Facade on yhdistetty tuulensuoja ja lämmöneriste. Eriste katkaisee samalla haitalliset kylmäsillat, eikä pienennä huonetilaa. Levy on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. Facade on lahoamaton ja hajuton tuote, eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Tuote täyttää lisäksi rakennusmateriaalien päästöluokan M1.

ISOVER Facade -levy ei ole tarkoitettu ainoastaan uudisrakentamiseen, vaan se soveltuu käytettäväksi myös vanhan talon ulkopuoliseen lisäeristämiseen (kaikissa paloluokissa). Tuotteen erinomainen vesihöyryn läpäisykyky sekä lämmöneristävyys tekevät levystä erinomaisen vaihtoehdon juuri vanhojen rakennusten ulkopuoliseen eristämiseen. ISOVER Facade -tuotteiden lämmönjohtavuus (λD) on vain 0,031 W/mK.

Seinän sisäpuolinen lisäeristys

Sisäpuolisessa lisäeristyksessä vanha rakenne jää viileämpiin olosuhteisiin ja samalla rakenteen suhteellinen kosteus kasvaa. Tästä syystä ulkopuolinen lisäeristys on turvallisempi tapa lisäeristää seinärakenne. Aina tämä ei ole mahdollista, vaan lisäeristys täytyy tehdä sisäpuolelta. Sisäpuolelle lisättävä eriste ei saa olla liian paksu ja sen pitää toimia ilmansulkuna sekä diffuusiota pidättävänä kerroksena.

ISOVER Vario InLiner on yhdistetty eristelevy ja höyrynsulku. Se takaa seinärakenteen ilmatiiviyden ja toimii talvella höyrynsulkuna. Jos rakennus jätetään talveksi lämmittämättä tai sitä jäähdytetään kesällä, eristelevyyn kiinnitetty älykäs Vario Xtra-kalvo päästää kosteuden kulkeutumaan rakenteen läpi haittaa aiheuttamatta.

Alapohjan lisäeristys ei välttämättä tuo suurta hyötyä

Energiatehokkuuden kannalta alapohjan lisäeristämisellä ei välttämättä saada yhtä suuria hyötyjä kuin yläpohjan tai seinien lisäeristämisellä. Asumisviihtyvyyteen alapohjan lisäeristyksellä saattaa olla suurikin vaikutus. Kylmä lattia tuntuu epämukavalta jalkojen alla ja aiheuttaa vedon tunnetta.


 
Julkaistu
22.7.2019