Neljä mieltä askarruttavaa kysymystä seinien eristämisestä vastauksineen

Kun kodin eristys ja ilmanvaihto on toteutettu oikein, on asuminen viihtyisää ja terveellistä. Suuri etu on myös lämmityskulujen pieneneminen. Eristämisestä herää usein paljon kysymyksiä. Tässä on listattuna yleisimpiä kysymyksiä seinien eristämisestä vastauksineen. Vastaukset on antanut kehitys- ja markkinointijohtaja Asso Erävuoma Finnfoamilta.

1. Kuinka toteutan puurunkoisen uudisrakennuksen lämmöneristyksen?

Tähän tarkoitukseen on kehitetty Finnfoam seinäeristelevy FL-K600 tai FI-K600, joka on 210 mm paksu ja suunniteltu 600 mm:n runkovälille. Suuren vesihöyryvastuksen ansiosta erillisiä höyrynsulkuja, tuulensuojalevyjä tai ristikoolauksia ei tarvita, mikä vähentää työvaiheiden määrää. Läpiviennit on helppo tiivistää elastisella saumavaahdolla ja höyrynsulkuteipillä. Eristeen käytöllä maksimoidaan rakenteen tiiviys ja energiataloudellisuus. Perinteisellä ulkoseinärakenteen ratkaisulla, jossa eristeen pinnassa on sisäverhous ja ulkopinnassa on tuuletusväli ja ulkolaudoitus, päästään RakMk:ssa vaadittuun ulkoseinärakenteen U-arvoon 0,17 W/m2K. Eristys voidaan tehdä myös perinteisesti suorareunaisista tai puolipontatuista eristelevykerroksista tiivistämällä ne joustavalla PU-vaahdolla (esim. Tremco Illbruck FM330) puurungon väliin.

Lämmöneristys voidaan toteuttaa myös tehokkailla FF-PIR -eristeillä. FF-PIR-polyuretaanieristeillä eristepaksuus perustalossa on rakenneratkaisusta riippuen 130-150mm.

Vaihtoehtona passiivi- ja nollaenergiataloihin ovat FF-PIR lämmöneristyslevyt, joita valmistetaan paksuudella 20-240 mm. Esimerkiksi puurunkoisessa talossa 100-150mm FF-PIR levyt asennetaan yhtenäisenä kerroksena kulkemaan kantavan rungon ulkopuolelle. Runkotolppien väliin asennetaan höyrynsuluksi 50-100 mm FF-PIR-levyt, jotka tiivistetään elastisella PU-vaahdolla (esim. Tremco Illbruck FM330) runkoon. Sisäpintaan runkojen väliin voidaan asentaa myös 50-75 mm villaa ääneneristeeksi.

1920_FF_PIR_ALK_group_02_hd

2. Miten toteutan rintamamiestalon ulkoseinän lisälämmöneristeen?

Sisäpuoliseen lisälämmöneristykseen on tarkoitettu Finnfoam saneerauslevy S40 tai FF-PIR 40 ALS saneerauslevyllä. Finnfoam S40:ssä on levyjen saumoissa valmiit listaurat 20 x 50 mm:n listalle sisäverhouksen ja levyjen kiinnitystä varten ja vastaava listaura FF-PIR 40 ALS eristeessä on 20 x 100mm. Kiinnityslistana voidaan käyttää normaalia puulistaakin, mutta on suositeltavaa käyttää vanerilistaa esim. MetsäWoodin Kerto-T 21x50mm listaa (aina tilaustavara), koska se on suoraa ja kestää halkeamatta tiiviinkin sisäverhouksen kiinnityksen. Listaurien ansiosta saadaan lisäeristyksen kuluttamat asuinneliöt mininoitua. Saneerauslevyillä saadaan parannettua seinän eristyskykyä oleellisesti, sillä tiiviit Finnfoam ja FF-PIR-lämpöeristeet pienentävät lämpötilaeroja ja vähentävät lämpövirtoja vanhan huokoisen eristeen sisällä. Vaihtoehtona lisäeristyksen toteutukseen ovat myös kipsilevypintaiset FF-PIR GYL-levyt, joilla saadaan toteutettua samanaikaisesti lämmöneristys ja sisäverhouslevytys yhdellä asennuksella. Levyt saumataan aina joustavalla saumavaahdolla (esim. Tremco Illbruck FM330 ElasticFoam). Tiivit eristelevyt muodostavat seinään uuden höyrynsulun, joten vanha höyrynsulku tulee poistaa tai puhkoa (n. 10 reikää/m2).

Seinien lisälämmöneristys voidaan toteuttaa myös normaaleilla suorareunaisilla ja puoli/täyspontatuilla Finnfoam ja FF-PIR-eristelevyillä, jolloin päälle tuleva kiinnityskoolauslauta muodostaa myös asennustilan sähköille. Tällöin 13mm kipsilevyn kanssa suositeltava koolauslaudan paksuus on 32mm, että sähkörasiat mahtuvat muodostuvaan asennustilaan, ilman eristeiden loveamista.

3. Miten Finnfoam-levyt tulisi tiivistää sisätilojen eristyksen yhteydessä?

Sisäpuolisissa rakenteissa, joissa on tärkeää saada rakenteista täysin ilmatiiviitä eli Finnfoam ja FF-PIR -polyuretaanieristeet toimivat niissä myös höyrynsulkuna, levyt tulisi saumata elastisella/joustavalla PU-vaahdolla (esim. Tremco Illbruck FM330 ElasticFoam) tai muulla yhteensopivalla liimamassalla. Eristettä asennettaessa runkotolppien väliin vaahdotusväliksi tulisi jättää molemmin puolin n. 10-15 mm vaahdon riittävän muodonmuutoskyvyn takaamiseksi. Vaahtosauman liitos tulisi koostua kahdesta vaahdotuskerroksesta. Toinen vaahdotus tehdään ensimmäisen kovetuttua. Sauman pintaan muodostuva pintanahka takaa sauman ilmatiiviyden ja jälkimmäisestä kerroksesta ylipursuneen vaahdon leikkaus ei heikennä kahteen otteeseen tiivistetyn sauman ilmatiiviyttä. Rakenteen ilmatiiviys varmistetaan teippaamalla sisimmäisen Finnfoam- tai FF-PIR levykerroksen saumat höyrynsulkuteipillä.  

750 finnfoam-levykuva-highres

4. Voiko Siporex-talon eristää ulkopuolelta Finnfoam-lämmöneristeellä?

Kyllä voi, jos ulkopuolelle asennettava Finnfoam tai FF-PIR-eristekerros on riittävän paksu, jotta Siporex- rakenne muuttuu täysin lämpimäksi. Tämän mitoituksen tulee tehdä aina pätevä rakennesuunnittelija. Jos halutaan toteuttaa ohut lisäeristys, tulee se tehdä Finnfoam tai FF-PIR-eristeillä seinärakenteen sisäpintaan.

Tutustu Finnfoamiin

artikkeli_pallot_finnfoam (002)
 
Päivitetty
8.10.2021