Onko nokkavipuliitin asennettettuna?

Öljysäiliöiden täyttöputkien loputkin vanhat sakaraliittimet tulee olla vaihdettuna nykyvaatimukset täyttäviin nokkavipuliittimiin. Ilmaputken kunto ja koko kannattaa myös tarkistaa liitinvaihdon yhteydessä. Vanhoilla sakaraliittimillä varustettuihin kiinteistöihin ei toimiteta öljyä 30.6.2018 jälkeen turvallisuussyistä.
 

Jos käytössä on vielä vanha sakaraliitin, tulee se vaihtaa nokkavipuliittimeen.Jos käytössä on vielä vanha sakaraliitin, tulee se vaihtaa nokkavipuliittimeen.


Öljylämmityslaitteistojen kunto on kiinteistön omistajan vastuulla. Lämmitysöljyn toimittajat ovat muistuttaneet talojen omistajia liittimen vaihdon tarpeellisuudesta vuosien varrella. Jos kiinteistössä on öljyä tuotaessa havaittu sakaraliitin, omistajalle on jätetty vikailmoitus ja kehotus korjata asia.

-Mitään koko maan kattavaa tietoa ei ole siitä, paljonko vanhoja sakaraliittimiä on vaihtamatta, mutta ammattilaisten mukaan tänäkin keväänä on vielä huomattu vanhempia omakotitaloja, joissa on edelleen vanha liitin, kertoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Lämmitysöljyn kuljettajilla on ohjeet, että vanhoilla sakaraliittimillä varustettuihin kohteisiin ei toimiteta öljyä enää 30.6.2018 jälkeen. Kaikki sakaraliittimillä varustetut täyttöliittimet ovat käytännössä yli 30 vuotta vanhoja, joten niiden tiiviys ei ole luotettava.

Kahden tuuman liitin, ilmaputken kunnon tarkastus

Kätevintä on hoitaa vanhan liittimen vaihto turvalliseen nokkavipuliittimeen yhdistämällä vaihto öljylämmityslaitteiston normaaliin huolto- ja tarkastuskäyntiin.

Käytännössä pientalossa suositellaan käytettäväksi aina kahden tuuman liitintä, koska säiliöiden täyttö tapahtuu nykyisin lähes aina säiliöauton 40 metrin kelaletkulla, jossa on vastaava kahden tuuman täyttöliitin. Jos kohteen täyttöputken koko on kolme tuumaa, se kannattaa supistaa ja asentaa kahden tuuman liitin.

Myös ilmaputken kunto ja koko kannattaa tarkistaa liitinvaihdon yhteydessä.

Säädökset taustalla

Vaatimus täyttöliittimen vaihtamisesta standardin SFS 4429 mukaiseen kannelliseen nokkavipuliittimeen perustuu öljylämmityslaitteistoista annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen 314/1985. Ympäristövahinkojen välttämiseksi öljy-yhtiöiden säiliöautojen täyttöletkut voidaan liittää jatkossa ainoastaan SFS 4429-standardin mukaiseen liittimeen.

-Öljy-yhtiöiden vaatimus täyttöliittimen vaihtamisesta on lainsäädännön mukainen, kertoo ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista.

Öljysäiliön täyttöliittimen vaihtaminen tulee teettää Tukesin rekisterissä olevalla öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeellä. Liittimen vaihdon voi suorittaa liike, jolla on pätevyytenä Aöljy , Cöljy ja Pöljy. Pätevyyden omaavia liikkeitä voi hakea alueellisesti urakoitsijahausta (www.lammitysenergia.fi).
 

Turvallisuussyistä öljysäiliön täyttöliittimen pitää olla kuvassa näkyvän kaltainen nokkavipuliitin.Turvallisuussyistä öljysäiliön täyttöliittimen pitää olla kuvassa näkyvän kaltainen nokkavipuliitin.
 
Päivitetty
8.10.2018