Miten aurinkosähköjärjestelmästä saa parhaan mahdollisen hyödyn?

Maksimaalinen taloudellinen hyöty aurinkosähköjärjestelmästä saadaan, kun järjestelmän tuottama energia korvaa mahdollisimman paljon verkosta ostettavaa sähköä. Tällöin itse tuotettu sähkö korvaa paitsi verkosta ostettavan sähkön myös sen siirron ja verot, joista sähkön kokonaiskustannushinta muodostuu.

Jätä yhteydenottopyyntö aurinkosähköstä

Tilaa ilmainen Sähköä auringosta -esite

Aurinkosähköjärjestelmän omakäyttöprosentti: Mikä se on ja miten sitä voi kasvattaa?

Aurinkosähköjärjestelmän omakäyttöosuudella tarkoitetaan sitä osuutta järjestelmän tuottamasta sähköenergiasta, joka kiinteistössä kulutetaan, kun aurinkosähköä tuotetaan. Mitä pienempi omakäyttöosuus on, sitä enemmän aurinkosähköä syötetään verkkoon ja sitä ei siis saada käytettyä kulutuskohteessa. Tällainen aurinkosähköjärjestelmä on käyttökohteen kulutukseen suhteutettuna ylimitoitettu.

Aurinkosähköjärjestelmän ylimitoitusta ei voida perustella sillä, että ylimääräisen sähkön voisi myydä verkkoon. Yleensä verkkoon syötetystä sähköstä maksetaan spot-hinta. Spot-hinta on alhaisimmillaan juuri kesäaikaan, jolloin aurinkosähköä eniten tuotetaan. Sähkön kokonaishinta verkosta ostettaessa on siis moninkertainen saatuun spot-hintaiseen korvaukseen nähden.

Omakotitalon aurinkosähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa oman kulutuksen mukaan.Omakotitalon aurinkosähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa oman kulutuksen mukaan.

Järjestelmä mitoitetaan kulutuksen mukaan

Se, minkä kokoinen aurinkosähköjärjestelmä on kuhunkin kohteeseen oikea, selvitetään yksinkertaisella suunnittelulla. Suomessa etäluettavat energiamittarit on otettu käyttöön laaja-alaisimmin koko EU-alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajat saavat vuosittaisen tuntiperustaisen energiakulutusprofiilinsa energiayhtiöltään ja tämän kulutusprofiilin avulla voidaan suunnitella oikeankokoinen järjestelmä kuhunkin kohteeseen. Taulukossa 1 on esitetty suuntaa-antavia esimerkkejä erikokoisten aurinkosähköjärjestelmien omakäyttöosuuden kehittymisestä vuosikulutuksen mukaan omakotitalokohteessa.

Taulukko 1: Kohteen suunnittelutiedot: omakotitalo, lapekulma 25 astetta, lappeen suuntaus etelä, kaksi työssäkäyvää aikuista + kaksi lasta, ei varjostuksia.Taulukko 1: Kohteen suunnittelutiedot: omakotitalo, lapekulma 25 astetta, lappeen suuntaus etelä, kaksi työssäkäyvää aikuista + kaksi lasta, ei varjostuksia.

Tehosäädin kasvattaa omakäyttöosuutta

Aurinkosähköjärjestelmän omakulutusosuutta saadaan parannettua käyttämällä sähköä eniten silloin, kun aurinkosähköjärjestelmä sitä tuottaa. Tuotettua aurinkosähköä voidaan varastoida akustoon tai ohjata ylijäämäsähkö esim. tehosäätimen avulla resistiiviselle kuormalle, esim. lämpövaraajan vastukselle. Näistä ensimmäinen vaihtoehto ilman automaattista ohjausta on työläs ja toinen vaihtoehto vielä kotitalouskokoluokassa kallis. Kolmas vaihtoehto, tehosäädin, on käyttäjäystävällinen ja kustannuksiltaan maltillinen tapa kasvattaa omakäyttöosuutta ja lopettaa ylijäämäsähkön verkkoon syöttö.

Tehosäätimellä varustetun aurinkosähköjärjestelmän tuottama sähkö kulutetaan ensin kotitalouden normaalissa käytössä. Jos aurinkosähköä tuotetaan yli oman tarpeen, ennen sähkömittaria asennettu energiamittari (kuvassa Smart Meter) lähettää tiedon ylijäämäsähköstä invertterille. Invertteri puolestaan välittää tiedon tehosäätimelle (Ohmpilot), joka ohjaa ylijäämäsähkön lämminvesivaraajan vastukselle. Näin voidaan aurinkosähköjärjestelmän tuottoa optimoida lämmittämällä käyttövettä myöhempää käyttöä varten. Ohmpilot ohjaa portaattomasti nollasta 9 kW:iin ylimääräisen aurinkosähkön resistiivisille kuormille ja siihen voidaan liittää myös lämpöpumppu edellyttäen, että se on ns. SG-valmis lämpöpumppu.

Jäikö mieltäsi askarruttamaan jokin asia? Ota yhteyttä ja kysy, p. (02) 5491 600!

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö aurinkosähköstä


 
Julkaistu
10.12.2018