Suomalaiset laiminlyövät kodin ilmanvaihdon huoltoa

Yli puolet ei tiedä, että suodattimien vaihto on yleensä asukkaan velvollisuus

Katu- ja siitepölykausi on loppunut. Nyt on aika vaihtaa kesän kärvistelleet suodattimet. Likaisen suodattimen vaikutuksen huomaa nopeasti ilmanlaadussa sisällä. Yksinkertainen tapa päästää puhdas ilma sisälle on vaihtaa ilmanvaihdon suodattimet. Terveysilman teettämän kyselyn mukaan noin 60 prosenttia suomalaisista kyllä tietää, että suodattimet on hyvä vaihtaa ennen katupöly- ja siitepölykautta. Toinen aika vaihtaa suodattimet on ennen talvea. Silti vain joka kolmas oikeasti vaihtaa ne kerran tai pari vuodessa. Joka neljäs ei osaa sanoa, milloin suodattimet on viimeksi vaihdettu puhtaisiin. Likaantuneet suodattimet aiheuttavat tunkkaisuutta ja terveysoireita. Vaihtoväliä pidentävät asian unohtaminen ja epävarmuus siitä, minkälaisia suodattimia kotiin pitäisi hankkia. Toinen Suomessa tyypillinen ilmanvaihto-ongelma ovat kokonaan puuttuvat raitisilmaventtiilit. Venttiilien asentaminen jälkikäteen on helpompaa ja edullisempaa kuin luullaan.
– Suodatusteho heikkenee, kun ilmanvaihdon suodattimet likaantuvat käytössä. Jos suodatin pääsee likaantumaan liikaa, ilma ei kulje enää kunnolla sen läpi. Tämä voi aiheuttaa tunkkaisuutta. Ongelmaa voi ehkäistä vaihtamalla suodattimet ajoissa, muistuttaa Terveysilman toimitusjohtaja Peter Schlauf.

Otollinen aika vaihtaa suodattimet on aina keväällä ennen siitepölykauden alkua ja loppukesästä sen päätyttyä. Vilkkaasti liikennöidyn tien lähellä vaihto voi olla tarpeen useammin. Suodattimien valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota suodatinluokkaan, joka kertoo laadusta ja tiheydestä. Esimerkiksi F7-luokan hienosuodattimet nappaavat lähes kaikki yli 0,4 mikrometrin kokoiset hiukkaset. Hintaero erilaatuisten suodattimien välillä on olematon, mutta vaikutus sisäilman laatuun todella suuri.

Terveysilma teetti loppuvuodesta kyselyn, jolla selvitettiin suomalaisten kotien sisäilmatilannetta. Kyselyyn vastasi 1000 iältään 18–86-vuotiasta. Samalla kysyttiin ilmanvaihdon suodattimien vaihdosta.

Muista suodattimet!

Osta suodattimet Rakentaja.fi-verkkokaupasta

Osta venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta
Suodattimet kannattaa vaihtaa siitepölykauden alkaessa.Suodattimet kannattaa vaihtaa siitepölykauden alkaessa.

Joka kolmannesta kodista raitisilmaventtiilit puuttuvat kokonaan

Kyselyn mukaan joka kolmannessa kodissa ei ole suodattimia, joita voisi vaihtaa. Jos asunnossa on täysin koneellinen ilmanvaihto, vaihdettava suodatin löytyy ilmanvaihtokoneesta, ei raitisilmaventtiileistä. Taloyhtiön ilmanvaihtokonetta huoltaa yleensä huoltoyhtiö, ja omakotitalossa asukkaat itse. Kyseessä voi olla myös asunto, josta raitisilmaventtiilit puuttuvat kokonaan.

– Suomessa on arviolta miljoona asuntoa, joista puuttuvat raitisilmaventtiilit. Kyselyssä joka viides kertoi avaavansa ikkunan saadakseen raitista ilmaa, koska venttiilejä ei ole. Lisäksi joka kymmenes tulkitsi ilmanvaihdoksi sen ilman, jota vuotaa ikkunan, seinän ja lattian raoista. Jos venttiilit puuttuvat, ne voidaan asentaa jälkikäteen seinään, puiseen tuuletusluukkuun tai ikkunan karmiin, Schlauf toteaa.

Vaikka raitista ilmaa tulisi sisään vain ikkunasta, katu- ja siitepölyä voi silti estää pääsemästä sisätiloihin. Jos tuuletusikkunassa on hyönteisverkko tai säleikkö, siihen voi kiinnittää ikkunasuodattimen. Suodatinkankaasta leikataan sopiva pala, joka kiinnitetään paikalleen kaksipuolisella teipillä.

Epätietoisuus jarruttaa suodattimien vaihtoa

Vaikka monet ovat huolissaan sisäilman laadusta, suodattimien vaihto unohtuu silti herkästi. Reilu neljännes suomalaisista ei tiedä, onko suodattimia vaihdettu heidän kotonaan tai jos on, niin milloin. Erityisesti naiset ja alle 35-vuotiaat tunnustavat, etteivät osaa vastata kysymykseen. Aktiivisimpia suodatinten vaihtajia ovat 35–54-vuotiaat, sekä rivi- ja paritaloissa tai omakotitaloissa asuvat ihmiset.

Ilmanvaihdon suodattimet pitää vaihtaa vähintään kerran vuodessa. Harva kuitenkaan tekee niin. Vastaajista 14 prosenttia kertoo vaihtavansa suodattimet kerran vuodessa, ja 16 prosenttia pari kertaa vuodessa. Kahden vuoden välein vaihtohommiin ryhtyy 5 prosenttia kansasta. Joka kymmenes myöntää vaihtavansa suodattimet sitäkin harvemmin.

Erityisesti alle 35-vuotiaat vastaajat ovat huolissaan kotinsa sisäilman laadusta ja haluaisivat parantaa sitä. Heidän vastauksistaan käy kuitenkin ilmi epätietoisuus siitä, millä tavoin ilmanvaihto vaikuttaa sisäilmaan ja miten ilmanvaihtoa kotona voisi parantaa.

– Vain noin 40 prosenttia suomalaisista tietää, että taloyhtiössä suodattimien vaihto kuuluu yleensä asukkaan velvollisuuksiin, loput 60 prosenttia ei tiedä. Jos asiasta ei ole muuta sovittu, asukas hoitaa vaihdon itse. Asia yllätti erityisesti alle 35-vuotiaat vastaajat. Heistä yli puolet ei ole kiinnittänyt huomiota siihen, miten oman kodin ilmanvaihto toimii, Schlauf mainitsee.
 

Likaisen suodattimen suodatuskyky on lähes mennyt. Siite- ja katupölykauden alkaessa suodattimen suodatuskyky korostuu.Likaisen suodattimen suodatuskyky on lähes mennyt. Siite- ja katupölykauden alkaessa suodattimen suodatuskyky korostuu.

Naiset, yksin asuvat ja kerrostalojen asukkaat jättävät vaihdon herkimmin väliin

Parhaiten perillä ilmanvaihtoasioista ovat omakotiasujat, jotka vastaavat talonsa huollosta itse. Herkimmin suodatinten vaihto unohtuu kerrostalossa asuvilta. Monissa kerrostaloyhtiöissä suodattimien vaihdon hoitaakin jo keskitetysti huoltoyhtiö.

– Kysyimme syitä, miksi suodattimien vaihto jää ihmisiltä tekemättä. Suurimmaksi syyksi paljastui epävarmuus. Ei tiedetä, minkälaisia suodattimia omaan kotiin pitäisi hankkia ja mistä niitä pitäisi hankkia. Tai ei olla varmoja, miten suodatin vaihdetaan. Erityisesti naiset ja alle 35-vuotiaat korostavat näitä syitä. Yksin asuvat ovat kolmas ryhmä, jossa epävarmuus korostuu. Lisäksi moni vain unohtaa, että suodattimia pitäisi ylipäätään vaihtaa, Schlauf kertoo.

Muista suodattimet!

Osta suodattimet Rakentaja.fi-verkkokaupasta

Osta venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta
 
Julkaistu
23.4.2018