Portaiden mitoittaminen uuden käyttöturvallisuusasetuksen mukaan

Asunnon sisäisiä portaita koskeva asetus on tullut voimaan 1.1.2018. Tämä asetus koskee uutta rakennusta, rakennuksen laajennusta ja rakennuksen kerrosalaa lisäävää tilaa sekä rakennuspaikan välitöntä ympäristöä. Aiemman asetuksen sisältö on säilytetty pääosin ennallaan, mutta uusi asetus täsmentää erityisesti portaita, kaiteita ja käsijohteita koskevia suosituksia. Asetusta avaava ohjeistus on vielä työnalla, Porrasvalmistajat r.y:n puheenjohtaja Anne Juopperi Lappiportaalta kertoo.

Ohjeita portaiden mitoitukseen

Asetuksessa on määritelty portaille käyttötarkoituksen mukainen vähimmäisleveys ja etenemä sekä nousujen enimmäiskorkeus. Poistumisalueen sisäisen portaan leveyden tulee olla vähintään 850 mm. Tähän mittaan voi sisältyä käsijohteet ja jalkalistat.

Portaan mitoitus vaikuttaa sen helppokulkuisuuteen ja turvallisuuteen.

Portaan etenemä ja nousu on määritelty asetuksessa portaan käyttötarkoituksen mukaan.

Asuinhuoneiston sisäisen portaan

  • Minimi etenemä on 250 mm
  • Nousu maksimi 190 mm
Kaiteen vaakasuuntaisissa rakenteissa ei saa olla rakoja, joita käyttäen lapsi pystyisi kiipeilemään.Kaiteen vaakasuuntaisissa rakenteissa ei saa olla rakoja, joita käyttäen lapsi pystyisi kiipeilemään.

Portaat, jotka toimivat yksinomaan varatienä tai johtavat asunnossa muihin kuin varsinaisiin asumista palveleviin tiloihin, voi nousu olla enintään 220 mm ja etenemän tulee olla vähintään 220 mm. Parven portaiden etenemälle ja nousulle ei ole määräyksellistä rajaa. Uloskäytävän portaalle ja hallinto-, palvelu- ja liikerakentamiselle on asetuksessa omat määritykset.

Mitoitettaessa kiertävää porrasta tulee huomioida askelmien geometria. Kiertävän portaan askelman etenemä askelman kapeassa päässä ei saa olla nolla. Etenemä tulee mitoittaa kapeasta päästä riittäväksi. Asetuksen avaavassa ohjeistuksessa havainnollistetaan, kuinka kiertoaskelmat mitoitetaan.

Liian leveä askelmakaan ei ole hyvä vaan askelman kulkulinjan tulisi jatkua jouhevasti, jotta porrasta kuljettaessa askelrytmi olisi hyvä. Suositellun askelrytmin laskemisessa voi noudattaa kaavaa 2 x n + e = 620 - 640 mm.

Porrasvarusteet käyttöturvallisuusasetuksessa

Asetus kertoo myös, minkä tyyppisiä kaiteita, suojaavia osia ja käsijohteita vaaditaan tasoeroiltaan erilaisissa portaissa. Kaiteen vaakasuuntaisissa rakenteissa ei saa myöskään olla rakoja, joita käyttäen lapsi pystyisi kiipeilemään.

Porras tulee varustaa kaiteella, kun putoamiskorkeus ylittää puoli metriä. Kaiteen kokonaiskorkeus on metri, kun putoamiskorkeutta on yli 3 metriä. Asunnon sisällä olevissa kaiteissa kaiteen korkeus voi olla 90 cm, kun putoamiskorkeus jää alle 3 metrin.

Uuden asetuksen mukaan käsijohde tulee olla molemmin puolin porrasta, joka parantaa portaan käyttöturvallisuutta.
Porrasaskelmien välistä ei saa mahtua 100 mm:n mittainen kuutio, tämän vuoksi avoportaissa askelmien alla käytetään turvalistaa.

Porras tulee varustaa kaiteella, kun putoamiskorkeus ylittää puoli metriä.Porras tulee varustaa kaiteella, kun putoamiskorkeus ylittää puoli metriä.

Uusi asetus korvaa rakentamismääräyskokoelman rakennuksen käyttöturvallisuutta koskevat säännökset (F2, 2001). Olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostyöt voidaan jatkossakin tehdä ensisijaisesti alkuperäistä ratkaisua noudattaen, mikäli alkuperäinen ratkaisu ei ole turvallisuuden tai terveyden kannalta ilmeisen haitallinen, eivätkä muutokset heikennä rakennuksen käyttöturvallisuutta.

Lappiporras palvelee asiakkaita suunnittelusta asennukseen

Turvallinen, toimiva ja sisustuksellisesti näyttävä porras on rakentajalle haastava valinta. Portaiden valmistaminen vaatii ammattitaitoa ja kokemusta. Lappiportaan panostukset uusimpaan teknologiaan sekä tehokkaisiin valmistusmenetelmiin ovat tehneet Lappiportaasta asiantuntevan luotettavan yhteistyökumppanin niin ammattirakentajille kuin kuluttaja-asiakkaillekin. Portaat valmistetaan aina teollisesti mittatilaustyönä kohteesta tarkistettuihin mittoihin.

Lisäinformaatiota portaista

Tutustu porrasmallistoon

Osta verkkokaupasta >>

Lappiporras mukanaFinnBuild-messuilla

Lappiporras on mukana myös kansainvälisillä rakennus- ja talotekniikkamessuilla FinnBuildissä 10.-12.10.2018. Messut järjestetään Helsingin messukeskuksessa.


Jätä yhteydenottopyyntö!


 
Julkaistu
3.4.2018