Uuden paloasetuksen mukaiset rakenteet helposti Kooltherm-eristeellä

Uudella paloasetuksella on helpottavia vaikutuksia rakentamisen paloturvallisuuteen suunnittelun osalta. Asetus ja sen perustelumuistio selkeyttivät myös Kingspan Kooltherm -eristelevyjen käyttöä, joiden avulla voidaan toteuttaa paloturvallisia rakenneratkaisuja ilman erillistä palosuojausta korkeissakin rakennuksissa. Kingspan Insulation Oy:n eristeitä on nyt mahdollista käyttää laajemmin eri rakenteissa.
 

Kingspan_Kooltherm_1920x1080

Uusi paloasetus voimaan 1.1.2018

Rakentamismääräyskokoelman palomääräykset ja ohjeet (osa E1) on kumottu ja 1.1.2018 astui voimaan uusi paloasetus, jossa palomääräykset on esitetty pykälämuotoon kirjoitettuna. Asetusta täydentää Ympäristöministeriön perustelumuistio, joka sisältää osan teknisistä vaatimuksista. Perustelumuistioon kirjatut asiat tulevat myöhemmin valmistuvaan YM:n ohjeeseen (arvioitu valmistuminen vuosien 2018-19 vaihteessa). Muistio toimii väliaikaisena ohjeena.

P1-paloluokan rakennukset

Kingspan Kooltherm K15 Julkisivueristeitä voidaan käyttää ilman erillistä palosuojausta P1-paloluokan tuulettuvissa julkisivuissa. Palotekninen toimivuus ja määräysten täyttyminen voidaan osoittaa uuden asetuksen mukaan usealla vaihtoehtoisella tavalla; taulukkomitoitusmenetelmä, täyden mittakaavan polttokoe tai kohdekohtainen palomitoitus. Kingspan Insulation Oy:ltä löytyy kaikkiin näihin menetelmiin tarvittavat työkalut.

Kingspan Kooltherm -eristeet käyvät jatkossa myös P1-paloluokan rakennusten vinttien eristeeksi, joka aikaisemmin ei ole ollut mahdollista. Erityisesti näissä kohteissa on jokainen säästetty neliö arvokas. Kingspan Kooltherm -eristeiden erittäin hyvä lämmöneristävyys mahdollistaa ohuet eristepaksuudet, mikä antaa liikkumavaraa suunnitteluun ja toteutukseen.
 

Fin K15 Concrete Brick

Julkisivun eristeiden vaihto Kooltherm K15 Julkisivueristeisiin

Julkisivukorjauksien yhteydessä tehokkailla Kooltherm K15 -lämmöneristeillä (λ=0,020 W/mK) parannetaan helposti rakennuksen lämmöneristystä ja saadaan selkeitä säästöjä lämmitysenergiakulutukseen.  Esim. vanhan betonisandwich-julkisivun ja eristeiden purkaminen ja vaihto uusiin saattaa pienentää lämmitysenergiankulutusta merkittävästi taloyhtiöissä.

Julkisivuremontti suunnitteilla?

Lataa seinärakennedetaljit

Katso eristeen tekniset tiedot

Lyhyesti:

  • Paloasetus voimaan 1.1.2018.
  • Perustelumuistiossa asetusta täydentäviä teknisiä tietoja.
  • Kooltherm K15 P1-paloluokan rakennukseen ilman erillistä palonsuojausta.

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijalle lisäeristyksestä

 
Päivitetty
13.3.2018