Miksi haja-asutuksen jätevesiä täytyy käsitellä?

Kiinteistön jätevesiä täytyy käsitellä siksi, että omasta ja naapurin kaivosta saa jatkossakin puhdasta vettä ja että uimarannat ja muut lähivedet säilyvät hyvälaatuisina. Heikkolaatuiset kaivovedet aiheuttavat terveysriskin asukkaille.

Huolehtimalla omalta osaltasi jätevesiesi oikeanlaisesta puhdistamisesta niin kodissa kuin mökillä, vähennät vesistöihin ja luontoon kohdistuvaa kuormaa ja jätät jälkipolvillesi puhtaan elinympäristön. Samalla lisäät kiinteistön käyttömukavuutta, nostat kiinteistön arvoa ja täytät ympäristölainsäädännössä ja jätevesiasetuksessa edellytetyt vaatimukset jätevesien riittävästä puhdistuksesta.
 

Viisi syytä teettää jätevesiremontti

1. Puhtaampi asuinympäristö
2. Kiinteistön arvo nousee
3. Asumisviihtyvyys paranee
4. Hajuhaitat poistuvat
5. Laki vaatii

Puhtaampi asuinympäristö
Toimiva vesihuolto suojelee lähiympäristöäsi: autat ympäristöäsi säilymään puhtaana ja viihtyisänä; hidastat vesistöjen rehevöitymistä ja suojelet kaivovetesi laatua. Kaikkien järjestelmiemme puhdistustehot ylittävät lainsäädännön vaatimukset.

Kiinteistösi arvo nousee
Laadukas jätevesijärjestelmä on investointi, joka maksaa itsensä takaisin ja nostaa kiinteistösi arvoa. Myös tulevat asukkaat arvostavat nykyaikaista ja toimintavarmaa jätevesijärjestelmää.

Asumisviihtyvyys paranee
Toimintavarma jätevesijärjestelmä on käyttäjälle huoleton ratkaisu. Laadukkaat ja testatut järjestelmät takaavat toimivuuden vuosikymmeniksi eteenpäin. Samalla asumisviihtyvyys ja käyttömukavuus kiinteistöllä paranevat.

Hajuhaitat poistuvat
Hyvin toimiva jätevesijärjestelmä ei juuri aiheuta hajuhaittoja. Syynä voi olla toimimaton tuuletus tai tukkeumat, mutta joissain tapauksissa ainoa ratkaisu on koko jätevesijärjestelmän uusiminen.

Ympäristölainsäädännön vaatimukset
Kun rakennus sijaitsee enintään 100 m vesistöstä tai kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankinnan pohjavesialueella, on jätevesijärjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä

 Poikkeamismahdollisuus, jos

• jätevesien määrä on huomattavan pieni.
• kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle.


 

_MG_7581_h1920

Milloin kannattaa tehdä jätevesiremontti

Edellä mainituilla, ympäristölain määräämillä alueilla järjestelmien on täytettävä perustason puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä.

Vuositasolla on hyvä huomioida, että kun jätevesiremontin teettää ennen kesän rakentamisruuhkaa, voi urakoitsijoita olla helpommin saatavilla.

Jätä yhteydenottopyyntö jätevesiremontista


 
Julkaistu
6.3.2018