Saumaustöiden tekijältä kannattaa vaatia ammattitaitoa

Elementtien saumaustöiden tilaajan kannattaa varmistaa, että saumaustöitä tekee ammattilainen, jonka osaaminen on varmistettu uudella saumaustyökorttikoulutuksella. Saumat ovat usein se rakennuksen heikoin lenkki, josta sisäilmaongelmat ja rakenteiden kosteusvauriot syntyvät. Halvin saumaustyö saattaa myös altistaa asukkaat, työntekijät ja ympäristön PCB:lle, lyijylle ja asbestille.

Kuva: Anton Panschin. Etenkin sisätilojen piiloon jääviä saumauksia tekee nykyisin usein ammattitaidoton tekijä. Ammattitaitoinen saumaustyö parantaa sisäilman laatua, äänieristystä, vähentää kosteus- ja homevaurioita sekä pidentää rakennusten elinkaarta.
Kuva: Anton Panschin. Etenkin sisätilojen piiloon jääviä saumauksia tekee nykyisin usein ammattitaidoton tekijä. Ammattitaitoinen saumaustyö parantaa sisäilman laatua, äänieristystä, vähentää kosteus- ja homevaurioita sekä pidentää rakennusten elinkaarta.

Rakennusalan liitot ovat yhdessä kehittäneet ePerehdytystä, jonka tavoitteena on täsmäkouluttaa työntekijän tarvitsema osaaminen verkossa ja työmaalla. Rakennusala pyrkii vähentämään korttikoulutuksia. Miksi sitten saumaustyön tekijältä tulisi vaatia uutta pakollista saumaustyökorttia?

"Varsinkin uudisrakentamisessa sisäpuoliset piiloon jäävät saumaukset teetetään usein työvoimalla, joka ei ole perehtynyt saumauksiin. Urakoitsijoiden ja työntekijöiden tietämättömyys materiaaleista ja eri tilanteissa tarvittavista oikeista työmenetelmistä on aiheuttanut liikaa sisäilmaongelmia ja rakenteiden kosteusvaurioita", vastaa Suomen Saumausyhdistyksen kunniapuheenjohtaja Boris Panschin, joka on yksi uuden saumaustyökorttikoulutuksen keskeinen kouluttaja.

Panschinin mielestä on tärkeää, että saumaustyökortin saanut hallitsee hyvin sekä uudissaumaukset että uusintasaumaukset. Ammattitaitoisella saumaustyöllä voidaan välttää sisäilma- ja kosteusongelmia, betonivaurioita sekä saada kustannussäästöjä siitä syystä, että toimivat saumat lisäävät ulkokuoren elinikää.

Panschin on huolissaan myös siitä, että tietämättömyys saattaa altistaa asukkaat, työntekijät ja ympäristön PCB:lle, lyijylle ja asbestille. Suomessa käytettiin saumausmassoina varsinkin 1970-80 -luvuilla paljon kaksikomponenttisia polysulfidimassoja. Niissä oli vuoteen 1979 asti PCB:tä ja vuoteen 1989 asti lyijyä. Asbestia taas saattaa löytyä saumausmassojen päällä olevista maaleista ja elementtien pinnoitteista remonttikohteissa, jotka on rakennettu ennen vuotta 1994. PCB, lyijy ja asbesti aiheuttavat mm. syöpää.

"Sisätilojen saumauksissa on käytetty paikoitellen jopa enemmän PCB- ja lyijypitoisia saumausmassoja kuin julkisivuissa. Saumojen purkutyöt kannattaa jättää hyvin koulutetuille ammattilaisille varsinkin silloin, kun vanhoja toimistorakennuksia muutetaan asunnoiksi tai kun saneerataan vanhoja kouluja, uimahalleja, kirjastoja, sairaaloita ja muita julkisia rakennuksia", painottaa Boris Panschin, jolla on ainutlaatuinen tietämys 70-80 -luvuilla käytetyistä saumausmassoista. Panschin perusti Saumalaakso Oy:n vuonna 1986, jota ennen hän työskenteli monipuolisissa saumausalan töissä 70-luvulta alkaen.

Saumaustyökorttikoulutus on yhdessä oppimista

Vuoden 2017 keväällä alkanut saumaustyökorttikoulutus koostuu teoriapäivästä ja työnäytöstä. Teoriaosuuden on suorittanut hyväksytysti toistaiseksi noin 90 saumaustyöntekijää eri yrityksistä. Työnäytöt käynnistyivät tammikuussa 2018, jolloin saumaustyökortin sai nelisenkymmentä saumaria. Saumaustyökortin myöntää teoriakokeen ja työnäytön hyväksytyn suorituksen jälkeen TTS Työtehoseura.

"Sekä teoriakoulutuksessa että työnäytössä oli hyvää erityisesti se, että asiantuntijat kuten materiaalintoimittajat ja saumaustyöntekijät keskustelivat saumaustyön ydinasioista ja oppivat toisiltaan. Itse tiedän nyt entistä paremmin esimerkiksi sen, millaiset hengityksensuojaimen suodattimet ovat parhaita missäkin työssä. Se oli myös avartavaa pohdintaa, että työselostusten ohjeistus ei välttämättä takaa elementin taustatilan tuuletusta parhaalla tavalla", tuumii Saumalaakso Oy:n työntekijä Pekka Koivisto, joka on tehnyt saumaustöitä yli 20 vuotta.

Saumaustyökortin on suorittanut suomalaisten saumareiden lisäksi kaksi virolaista ja yksi ruotsalainen saumaustyöntekijä. Miesvaltaisen alan ensimmäinen nainen suoritti saumaustyökorttikoulutuksen Turussa.

"Teoriakokeen läpäisy edellyttää käytännössä sitä, että opiskelija perehtyy TTS:n verkkomateriaaleihin etukäteen. Työnäyttö taas vastaa vaativuudeltaan talonrakennusalan ammattitutkinnon osatutkintoa "Joustavat saumaukset", joka on suoritettava Opetushallituksen määrittelemien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Siksi saumaustyökortin saanut voi hakea arvioijilta myös ammattitutkinnon osan tunnustamista", kertoo TTS:n kouluttaja Mika Karkulahti.

Teoriapäivän kouluttajiksi on saatu saumausalan keskeisiä osaajia Suomessa. Saumaustyökortin saadakseen opiskelijan on tehtävä työnäyttö puolentoista vuoden sisällä teoriakokeen suorittamisesta.

"Saamamme palautteen perusteella saumaustöiden tilaajat alkavat todennäköisesti jo lähiaikoina vaatia saumaustyöntekijöiltä pakollista saumaustyökorttia. Valmistelemme saumauskoulutusta myös saumatöiden tilaajille, isännöitsijöille ja työnjohtajille, koska sitä on meiltä paljon pyydetty", sanoo Karkulahti.

Teksti: Mika Karkulahti

Ilmoittaudu saumaustyökorttikoulutukseen

Seuraava saumaustyökorttikoulutuksen teoriapäivä on to 19.4.2018. Teoriapäivän hinta on 350 € + alv 24%. Suomen Rakennussaumausyhdistyksen jäsenille myönnetään 20% alennus. Hakuaika 19.2.-19.4.2018.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä >>


Lisätietoja saumaustyökorttikoulutuksesta:
Kouluttaja Mika Karkulahti, puh. 050 505 4705, sähköposti: mika.karkulahti@tts.fi
Opintosihteeri Opintosihteeri Mia Tokkari, puh. 044 714 3722, sähköposti: mia.tokkari@tts.fi
TTS:n koulutuspäällikkö Timo Pitkänen, puh. 050 387 9509, sähköposti: timo.pitkanen@tts.fi

 
Julkaistu
6.3.2018