Leca®-kevytsora perustusten eristeenä

Savesta polttamalla valmistettu, mekaanisesti ja kemiallisesti kestävä Leca-kevytsoraeriste kestää ja säilyttää eristyskykynsä koko rakennuksen käyttöiän.

Leca® -sora KAP 4-20 mm on kapillaarisen nousukorkeuden tehokkaasti katkaiseva kevytsoralajike, joka on valmiiksi tehtaalla käsitelty lisäaineella kapillaarisen vedennousun estämiseksi. Käsittelyllä varmistetaan kapillaarisen nousukorkeuden jäävän alle 100 mm:iin, joka on merkittävästi pienempi kuin soralla tai murskeella. Käsittelyaine ei sisällä haitallisia aineita eikä muutu ajan myötä.

750 Leca-sora 4-10 mm

Kapillaarikatkosoraa käytetään routa- ja alapohjaeristyskohteissa, erityisesti ryömintätilaisissa alapohjissa. Se on saumaton eriste ja se on helppo puhaltaa paikalleen, voidaan myös asentaa jälkikäteen.

Ryömintätilassa toimiva tuuletus, lämpötila ja riittävän alhainen kosteuspitoisuus ovat varmin tapa estää tilan kosteus- ja homevaurioiden syntyminen. Ryömintätilaisen perustuksen kosteuden hallinta on helppoa Leca-soralla.

Lämpimän ja kostean tuuletusilman kulkeutuessa kylmempään ryömintätilaan sen suhteellinen kosteus voi lähestyä 100 %, jolloin kosteus tiivistyy rakenteisiin. Jottei ryömintätilan kosteuspitoisuus keväällä ja kesällä nouse liian suureksi, maanpinta on syytä lämmöneristää. Puhallettava ja hyvin vettä läpäisevä Leca® -sora KAP 4-20 mm on tähän tarkoitukseen soveltuvin eriste. Erityisesti kosteisiin maaperiin suositellaan käytettäväksi kapillaarisen vedennousun tehokkaasti katkaisevaa kapillaarikatkosoraa.

750 Ryomintatilainen Leca perustus Puurunko 2021 harmaa
Kapillaarikatkosoralla on hyvä lämmöneristävyys ja se tasaa hyvin kosteusvaihteluja sekä vähentää kosteuden haihtumista maaperästä. Maanperän lämmetessä kosteuden haihtuminen lisääntyy. Leca-soralla pienennetään siten myös ryömintätilan maan pinnasta tapahtuvan kosteuden haihtumista, joten 150-300 mm materiaalia maan pinnalla pitää ryömintätilan kuivempana.

Leca-sora on nopea asentaa ja sillä saa täytettyä helposti sokkeloisetkin alueet. Radon-ratkaisuissa putket on helppo eristää ja se voidaan toteuttaa myöhemminkin.

Samalla puhalluskerralla voi tehdä myös routasuojauksen, Leca-sora on kestävä ja palamaton eriste. Alapohjan lämmöneristyksen yhteydessä puhallettava Leca-routasuojaus on varma ja kestävä ratkaisu. Se estää tehokkaasti maan jäätymisen anturan alla. Leca-soraroutasuojauksen päälle asennettava suodatinkangas estää yläpuolisen maa-aineksen sekoittumisen eristeeseen.

Lämmöneristys ja kosteuden hallinta on helppoa ja yhdessä toimivat, kestävät rakenteet takaavat koko rakennuksen käyttöiän kestävän perustuksen. Leca-sora täydentää hyvin Leca-harkoilla tehdyt perustukset.
 
Päivitetty
16.6.2022