Aurinkolämpö täydentää muita lämmitysjärjestelmiä

Aurinkolämpö on päästötön ja uusiutuva lämmön lähde ja sitä saadaan helmikuulta lokakuun loppuun. Aurinkolämpöä voidaan hyödyntää uudis- ja saneerauskohteissa käyttöveden lämmitykseen sekä osana vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Aurinkolämmön merkitys ja kiinnostus sitä kohtaan kasvaa koko ajan.

Miten voin hyödyntää aurinkoenergiaa lämmöksi?

Aurinkolämpöteknologiassa auringon säteilyn energia muutetaan lämpöenergiaksi aurinkokeräimillä, joita käytetään kotitalouksissa yleisimmin lämpimän käyttöveden, kuten suihkuveden ja pesutilojen lattialämmityksen tuottamiseksi ja joissain tapauksissa myös kiinteistön lämmitykseen. Aurinkolämmön tuottaminen lämpökeräimillä tapahtuu täysin automaattisesti, se on vaivaton ja pitkäikäinen järjestelmä jolla voit leikata energiakustannuksiasi edullisesti.

Aurinkolämpöjärjestelmä on suljettu nestekiertoinen järjestelmä, joka koostuu nestekiertoisista aurinkokeräimistä, lämmönsiirtoputkista, lämminvesivaraajasta, sekä pumppu- ja ohjainyksiköstä (kuva 1).
Järjestelmä on hyvin yksinkertainen: Se toimii automaattisesti eikä vaadi juurikaan huoltoa. Lisäksi aurinkojärjestelmillä on hyvin pitkä käyttöikä, jopa 30 vuotta.

Aurinkokeräimet asennetaan omakotitalossa yleensä hyväkuntoiselle katolle tai maatelineeseen.

Kuva 1: Aurinkolämpöjärjestelmä lämpimän käyttöveden tuottamiseksi.Kuva 1: Aurinkolämpöjärjestelmä lämpimän käyttöveden tuottamiseksi.

Keräimien asennuksessa tulee huomioida seuraavia asioita:

 • Keräimet suunnataan kaakko-lounas -välille.
 • Keräimet asennetaan useimmiten katolle lappeen suuntaisesti. Kallistuskulman tulisi olla vähintään 20 astetta. Tasakatoille on omat asennustelineensä.
 • Keräin voidaan asentaa myös maatelineeseen.
 • Jos varaaja on olemassa, siinä on oltava vapaa yhdepaikka tai lämpökierukka valmiina.
 • Tila varaajalle (isommat järjestelmät)
 • Putkien läpiviennit ja niiden toteuttaminen sekä putkivedot.

Kuvan kohteessa tyypillinen öljy/puulämmityskohde, jossa käyttövesi lämpiää osan vuodesta auringonvoimalla. Aurinkokeräimet asennettiin maatelineisiin, jolloin saatiin lyhyt putkiveto kellarissa olevaan varaajaan.Kuvan kohteessa tyypillinen öljy/puulämmityskohde, jossa käyttövesi lämpiää osan vuodesta auringonvoimalla. Aurinkokeräimet asennettiin maatelineisiin, jolloin saatiin lyhyt putkiveto kellarissa olevaan varaajaan.

Kuinka monta keräintä ja miten suuri varaaja?

Aurinkokeräimien määrän tarve kannattaa kysyä alan ammattilaisilta, järjestelmien myyjiltä, LVI-liikkeistä tai LVI-suunnittelijalta.

Kotitalouksissa voidaan tuottaa lähes 60 % lämpimästä käyttövedestä aurinkolämmöllä. Usein siihen riittää vain kahden tai kolmen aurinkokeräimen edullinen järjestelmä.

Aurinkolämpöä voidaan käyttää myös tilalämmitykseen. Jos kiinteistössä on matalalämpötilainen lämmönjakelu, kuten vesikiertoinen lattialämmitys, voidaan aurinkolämmöllä kattaa vähintään 15 prosenttia vuotuisesta lämmitysenergiatarpeesta.

Aurinkolämpöjärjestelmän mitoitus perustuu asukkaiden lämpimän käyttöveden veden kulutustottumuksiin ja mahdolliseen lämmityksen tarpeeseen. Aurinkolämpöjärjestelmää ei kannata ylimitoittaa. Aurinkolämpöjärjestelmän tuottoon vaikuttaa komponenttien lisäksi myös keräinten asemointi ja niiden asennuskulma.

Kuvan kohteessa aurinkokeräimillä tuotetaan pääsääntöisesti lämmin käyttövesi ja ylimääräinen lämpö ohjataan uima-altaan lämmitykseen.Kuvan kohteessa aurinkokeräimillä tuotetaan pääsääntöisesti lämmin käyttövesi ja ylimääräinen lämpö ohjataan uima-altaan lämmitykseen.

Yksinkertainen aurinkolämpöjärjestelmän keräinpinta-alan mitoitusohje

Asennuskulma 30°, suuntaus kaakko-lounas:

 • erinomainen tuotto kesäisin
 • käyttövesijärjestelmä ja kosteiden tilojen lattialämmitys
 • noin 1,2 – 1,5 m2 keräinpintaa/henkilö
Asennuskulma 45°, suuntaus kaakko-lounas:
 • vuosituoton paras kulma
 • käyttövesijärjestelmä ja kosteiden tilojen lattialämmitys, osittain myös talon lämmitys
 • noin 1,5 m2 keräinpintaa/henkilö
Asennuskulma 60°, suuntaus etelä:
 • kevät ja syysjärjestelmä
 • käyttövesijärjestelmä ja kosteiden tilojen lattialämmitys, osittain myös talon lämmitys
 • noin 1,5 - 2 m2 keräinpintaa/henkilö

Varaajan valinta uudis- ja saneerauskohteisiin

Varaajan valintaan, niin kokoon kuin tyyppiinkin, vaikuttaa se, tuotetaanko aurinkolämpöjärjestelmällä vain lämmintä käyttövettä vai tuotetaanko lämpöenergiaa myös tilalämmitykseen. Varaajan koon karkea mitoitus voidaan tehdä seuraavilla periaatteilla:

Aurinkolämmöllä tuotetaan vain lämmintä käyttövettä:

 • käyttövesivaraaja (varaajan tilavuus 300–500 l)
 • 75‒100 (150) litraa/henkilö
Aurinkolämpöjärjestelmällä tuotetaan lämpimän käyttöveden lisäksi lämpöenergiaa myös tilalämmitykseen:
 • akkuvaraaja (käyttövesi kierukalla), lämmitys kytketty suoraan varaajan (varaajan tilavuus 700–2000 l)
 • 100–300 litraa/henkilö

Aurinkolämpö on huoletonta ja ekologista

Investoinnin suuruus ja lämpimän veden käytön määrä vaikuttaa investoinnin takaisinmaksuaikaan. Kaikki edut eivät ole kuitenkaan mittavissa rahassa, kuten vähäisempi puiden kantaminen, järjestelmän huolettomuus ja ekologisuus.

Suomessa aurinkolämpöä voidaan hyödyntää helmikuulta lokakuulle. Aurinkolämpöjärjestelmä parantaa kiinteistön energiatehokkuutta, jälleenmyyntiarvoa ja säästää tuottamansa lämpöenergian verran muun perusenergian tarvetta - oli se sitten sähköä tai lämpöä. Aurinkolämpöjärjestelmä voidaan liittää niin puu- kuin öljylämmityksen rinnalle, jolloin muodostuu ns. hybridijärjestelmä. Puulämmitteisissä kohteissa aurinkolämpö vähentää kesällä tarvittavan puun määrää ja siten vapauttaa puulämmittäjät nauttimaan kesästä ilman lämmityshuolia. Auringon tuottama uusiutuva energia luo myös mielihyvää.

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö aurinkoenergiasta


 
Julkaistu
19.2.2018