Ekologinen aurinkolämpö täydentää muita lämmitysjärjestelmiä

Aurinkolämpöä voidaan hyödyntää niin uudis- kuin saneerauskohteissa käyttöveden lämmitykseen sekä osana vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Aurinkolämmön merkitys ja kiinnostus sitä kohtaan kasvavat koko ajan ympäristötietoisuuden lisääntyessä, sillä kyseessä on päästötön ja uusiutuva lämmönlähde.

Kuvassa on tyypillinen öljy-/puulämmityskohde, jossa
käyttövesi lämpiää osan vuodesta auringonvoimalla. Aurinkokeräimet asennettiin
maatelineisiin, jolloin saatiin lyhyt putkiveto kellarissa olevaan varaajaan.

Kuvassa on tyypillinen öljy-/puulämmityskohde, jossa käyttövesi lämpiää osan vuodesta auringonvoimalla. Aurinkokeräimet asennettiin maatelineisiin, jolloin saatiin lyhyt putkiveto kellarissa olevaan varaajaan.

Miten voin hyödyntää aurinkoenergiaa lämmöksi?

Aurinkolämpöteknologiassa auringonsäteilyn energia muutetaan aurinkokeräimillä lämpöenergiaksi, jota hyödynnetään kotitalouksissa yleisimmin lämpimän käyttöveden tuottamisessa ja joissain tapauksissa myös kiinteistön lämmityksessä. Aurinkolämmön tuottaminen lämpökeräimillä tapahtuu täysin automaattisesti. Se on vaivaton ja pitkäikäinen järjestelmä, jolla voit leikata energiakustannuksiasi edullisesti.

Aurinkolämpöjärjestelmä on suljettu nestekiertoinen järjestelmä, joka koostuu nestekiertoisista aurinkokeräimistä, lämmönsiirtoputkista, lämminvesivaraajasta sekä pumppu- ja ohjainyksiköstä (kuva 1).
Järjestelmä on hyvin yksinkertainen; se toimii automaattisesti eikä vaadi juurikaan huoltoa. Lisäksi aurinkojärjestelmillä on hyvin pitkä käyttöikä, jopa 30 vuotta. Yleeensä aurinkokeräimet asennetaan omakotitalossa hyväkuntoiselle katolle tai maatelineeseen.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kuva 1: Aurinkolämpöjärjestelmä lämpimän käyttöveden
tuottamiseksi.

Kuva 1: Aurinkolämpöjärjestelmä lämpimän käyttöveden tuottamiseksi.

Keräimien asennuksessa tulee huomioida seuraavia asioita:

 

 • Keräimet suunnataan kaakko−lounas-välille.
 • Keräimet asennetaan useimmiten katolle lappeen suuntaisesti. Kallistuskulman tulisi olla vähintään 20 astetta. Tasakatoille on omat asennustelineensä.
 • Keräin voidaan asentaa myös maatelineeseen.
 • Jos varaaja on olemassa, siinä on oltava vapaa yhdepaikka tai lämpökierukka valmiina.
 • Tila varaajalle (isommat järjestelmät)
 • Putkien läpiviennit ja niiden toteuttaminen sekä putkivedot.

Kuinka monta keräintä ja miten suuri varaaja?

Aurinkokeräimien määrän tarve kannattaa kysyä alan ammattilaisilta eli järjestelmien myyjiltä, LVI-liikkeistä tai LVI-suunnittelijalta.

Kotitalouksissa voidaan tuottaa lähes 60 % lämpimästä käyttövedestä aurinkolämmöllä. Usein siihen riittää vain kahden tai kolmen aurinkokeräimen edullinen järjestelmä.

Aurinkolämpöä voidaan käyttää myös tilalämmitykseen. Jos kiinteistössä on matalalämpötilainen lämmönjakelu, kuten vesikiertoinen lattialämmitys, voidaan aurinkolämmöllä kattaa vähintään 15 prosenttia vuotuisesta lämmitysenergiatarpeesta.

Aurinkolämpöjärjestelmää ei kannata ylimitoittaa.

Aurinkolämpöjärjestelmän mitoitus perustuu asukkaiden lämpimän käyttöveden kulutustottumuksiin ja mahdolliseen lämmityksen tarpeeseen. Aurinkolämpöjärjestelmää ei kannata ylimitoittaa. Tuottoon vaikuttaa komponenttien lisäksi myös keräinten asemointi ja niiden asennuskulma.
Kuvan kohteessa aurinkokeräimillä tuotetaan pääsääntöisesti lämmin käyttövesi, ja ylimääräinen lämpö ohjataan uima-altaan lämmitykseen.Kuvan kohteessa aurinkokeräimillä tuotetaan pääsääntöisesti lämmin käyttövesi, ja ylimääräinen lämpö ohjataan uima-altaan lämmitykseen.

Yksinkertainen keräinpinta-alan mitoitusohje

Asennuskulma 30°, suuntaus kaakko-lounas:

 • erinomainen tuotto kesäisin
 • käyttövesijärjestelmä ja kosteiden tilojen lattialämmitys
 • noin 1,2 – 1,5 m2 keräinpintaa/henkilö
Asennuskulma 45°, suuntaus kaakko-lounas:
 • vuosituoton paras kulma
 • käyttövesijärjestelmä ja kosteiden tilojen lattialämmitys, osittain myös talon lämmitys
 • noin 1,5 m2 keräinpintaa/henkilö
Asennuskulma 60°, suuntaus etelä:
 • kevät- ja syysjärjestelmä
 • käyttövesijärjestelmä ja kosteiden tilojen lattialämmitys, osittain myös talon lämmitys
 • noin 1,5 - 2 m2 keräinpintaa/henkilö

Jätä yhteydenottopyyntö

Varaajan valinta uudis- ja saneerauskohteisiin

Varaajan valintaan, niin kokoon kuin tyyppiinkin, vaikuttaa se, tuotetaanko aurinkolämpöjärjestelmällä vain lämmintä käyttövettä vai käytetäänkö sitä myös tilalämmitykseen. Varaajan koon karkea mitoitus voidaan tehdä seuraavilla periaatteilla:
 

Aurinkolämmöllä tuotetaan vain lämmintä käyttövettä:
 • käyttövesivaraaja (varaajan tilavuus 300–500 l)
 • 75‒100 (150) litraa/henkilö

Aurinkolämpöjärjestelmällä tuotetaan lämpimän käyttöveden lisäksi lämpöenergiaa myös tilalämmitykseen:
 • akkuvaraaja (käyttövesi kierukalla), lämmitys kytketty suoraan varaajan (varaajan tilavuus 700–2000 l)
 • 100–300 litraa/henkilö

Aurinkolämpö on huoletonta ja ekologista

Investoinnin suuruus ja lämpimän veden käytön määrä vaikuttavat investoinnin takaisinmaksuaikaan. Kaikki edut, kuten vähäisempi puiden kantaminen sekä järjestelmän huolettomuus ja ekologisuus, eivät kuitenkaan ole mittavissa rahassa.
 

Aurinkolämpöjärjestelmä voidaan liittää niin puu- kuin öljylämmityksenkin rinnalle, jolloin muodostuu ns. hybridijärjestelmä.

Suomessa aurinkolämpöä voidaan hyödyntää helmikuulta lokakuun loppuun. Aurinkolämpöjärjestelmä parantaa kiinteistön energiatehokkuutta, jälleenmyyntiarvoa ja säästää tuottamansa lämpöenergian verran muun perusenergian tarvetta − oli se sitten sähköä tai lämpöä. Aurinkolämpöjärjestelmä voidaan liittää niin puu- kuin öljylämmityksenkin rinnalle, jolloin muodostuu ns. hybridijärjestelmä. Puulämmitteisissä kohteissa aurinkolämpö vähentää kesällä tarvittavan puun määrää ja siten vapauttaa puulämmittäjät nauttimaan kesästä ilman lämmityshuolia. Auringon tuottama uusiutuva energia luo myös mielihyvää.
Voit katsoa lisätietoa sähköisistä esitteistä:

SolarThor-aurinkolämpö

9 syytä valita SolarThor-aurinkolämpö

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö aurinkoenergiasta

 
Päivitetty
27.11.2019