Koti ja maatyöt samasta paikasta

Tutkimusten mukaan maarakentaminen ja sen haasteet ovat kuluttajille suurin este pientalorakentamisessa. Kun maarakentaminen ja muuttovalmisrakentaminen ovat samoissa käsissä, tieto kulkee sujuvasti, aikataulut pitävät, kustannukset minimoituvat ja vastuut ovat selvästi yksissä käsissä. Tällöin myös rakennushankkeen budjetointi on selkeää ja yllätykset kustannuksissa ovat vähäiset.

Tilaa maksuton esite
 

Samalla kertaa kaikki maarakennuspalvelut

Muuttovalmistoimituksiin on nyt saatavilla samalla kertaa kaikki maarakennuspalvelut kiinteään hintaan.
Jos asiakkaalla ei ole pohjatutkimusta tai perustamistapalausuntoa, pystyy Ainoakoti tekemään laadukkaan ja kattavan pohjatutkimuksen. Näin syntyy perustamistapalausunto, jonka pohjalta annetaan kiinteähintainen tarjous muuttovalmiin Ainoakodin vaatimista maarakentamistöistä asiakkaan tontilla.

MuuttovalmisPLUS-toimitus

Uusi MuuttovalmisPLUS-toimitus sisältää kaikki maarakennuspalvelut samasta paikasta samalla kertaa. Kun koko projekti pysyy yksissä käsissä ja pohjatyö tehdään varmasti huolella, rakentaminen sujuu nopeammin ja jouhevammin ja voit säästää jopa tuhansia euroja. Näin uuden talon rakentamiskustannukset ovat entistä paremmin tiedossa alusta alkaen.

Pohjasta valmiiseen taloon

Maarakennustarjousta laskettaessa tarvitaan aina pohjatutkimus ja perustamistapalausunto. Pohjatutkimuksen perusteella laaditaan perustamistapalausunto, joka sisältää tiedot tutkittavasta alueesta, perustamistapasuositukset sekä alustavat maarakennustöiden suoritusohjeet. Näiden lisäksi Ainoakodin MuuttovalmisPLUS sisältää rakennesuunnittelun, maarakennustöiden toteutuksen sovitusti sekä tontin viimeistelyn tarvittaessa pihatöineen.

Tilaa maksuton esite

Maanrakennuspalvelut samasta paikasta.Maanrakennuspalvelut samasta paikasta.

Pohjatutkimus sisältää

  • 4–8 kpl paino-/tärykairauksia
  • Häiriintyneen maanäytteen otto
  • Maanäytteen kuivaseulonta ja painumaherkillä mailla vesipitoisuuden mittaaminen
  • Tutkimusalueen maanpintojen korkeuserojen mittaukset GPS-/takymetrimittauksina.

Vastuu selkeämmin jaettu

Kun tilaat maarakennuspalvelut Ainoakodilta, entistä suurempi osa projektistasi on yhden toimijan hallinnassa alusta pitäen. Ammattilaisten pitkä kokemus takaa, että työ sujuu juohevasti, aikataulut pitävät, tieto kulkee sujuvasti tekijältä toiselle ja vastuualueet ovat selvillä.

Kustannukset tiedossa tarkasti

Ainoakoti antaa maarakennustöistä kiinteän hinnan, joka perustuu luotettaviin ennakkotietoihin ja huolelliseen suunnitteluun. Näin saat etukäteen tietää mahdollisimman tarkat kustannukset koko projektille, joten kustannukset pysyvät hallinnassa ja budjettisi pitää. Voit säästää jopa tuhansia euroja. Kun lähtötiedot tontista ovat kunnossa pohjatutkimuksen ja muiden tarvittavien tietojen kautta, saa asiakas tarjouksen kiinteään hintaan, mikä sisältää kaikki työt, tarvikkeet ja maamassat.

Ei yllätyksiä

Jättäessäsi maarakennustyöt ammattilaisten harteille, vältyt ikäviltä yllätyksiltä ja viivästyksiltä. Asiantunteva työnjohto, huolellinen suunnittelu ja hyvin organisoitu toteutus takaavat, että tontillasi tehtävät maarakennustyöt ovat juuri tontille ja talolle sopivat.

Tutustu toimitussisältöihin tarkemmin

Jätä yhteydenottopyyntö


 
Julkaistu
23.2.2018