Aurinkosähkö sopii omakotitaloihin ja taloyhtiöihin

Aurinkosähköjärjestelmän voi asentaa niin omakotitaloon kuin taloyhtiöönkin. Oikein mitoitetusta järjestelmästä saadaan suurin hyöty, kun mahdollisimman suuri osa tuotetusta sähköstä pystytään hyödyntämään itse. Itse tuotetulla sähköllä säästää energian hinnan lisäksi siirtohinnan ja sähköverot.

Ennen aurinkosähkön asentamista, tarkista seuraavat asiat:

  • Lappeen suunta: Optimaalinen suunta on etelään, kaakko–lounas -suuntaus myös hyvä.
  • Lappeen kaltevuus: Normaalisti aurinkosähköjärjestelmä asennetaan noudattamaan lappeen kallistusta.
  • Katon kaltevuustiedot tarvitaan kiinnitysjärjestelmän mitoitukseen.
  • Katon rakenne ja materiaali: Asennusvaiheessa tarvitaan tieto kattotuolijaosta ja katemateriaalista.
  • Varmista, että sähkömittari tukee kahdensuuntaista mittausta.
    • Omakotitalon aurinkosähköjärjestelmä kytketään kulutuksen puolelle, sähkömittarin taakse. Useimmat nykyiset etäluettavat digitaaliset sähkömittarit mittaavat energiavirtaa kahteen suuntaan: verkosta taloon ja talosta verkkoon. Sähkömittari ei suorita vähennyslaskua, vaan ilmoittaa molempiin suuntiin tehdyt sähkönsiirrot tuntisummina.
  • Ilmoita sähköverkon haltijalle pienvoimalasi tiedot.
    • Ennen aurinkosähköjärjestelmän kytkemistä sähköverkkoon, on alueverkkohaltijalle ilmoitettava siitä etukäteen. Energiateollisuuden suosittelema yleistietolomake mikrotuotantolaitteiston liittämisestä verkkoon.
Lomake täytetään ja toimitetaan alueverkon haltijalle hyvissä ajoin ennen aurinkosähköjärjestelmän asennusta, sillä siihen tulee saada verkonhaltijan hyväksyntä. Voit valtuuttaa aurinkosähköjärjestelmän asentajan täyttämään ja toimittamaan ilmoituksen alueverkon haltijalle.

Itse tuotettu sähkö on verotonta

Suomessa sähkömarkkinan toimintaa ja myös kehittymistä ohjaa sähkömarkkinalaki. Sen mukaan pientuottajat on vapautettu sähköveroista. Pientuottajiksi luetaan alle 100 kW:n tehoiset voimalaitokset ja voimalaitokset joiden vuotuinen tuotto on alle 800 MWh:ia. Keskimäärin omakotitaloon asennettavat järjestelmän ovat teholtaan noin 3 kW.

Käytä tuotettu aurinkosähkö itse

Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa suunnitella niin, että järjestelmän tuottamasta sähköstä mahdollisimman paljon pystytään käyttämään itse. Näin itse tuotettu sähköenergia korvaa maksimaalisesti ostosähköä, jonka kuluttajahinta koostuu paitsi energiasta itsestään, myös sen siirrosta ja veroista. Tällä hetkellä Suomessa itse tuotetun aurinkosähkön syöttäminen verkkoon ei ole kannattavaa.
Oikeasta mitoituksesta huolimatta välillä aurinkoisella säällä tulee hetkiä, jolloin sähköä syntyy enemmän kuin kuluu. Tämä ylimääräinen sähkö myydään verkkoon. Sähkömarkkinalaki edellyttää, että kaikella verkkoon syötettävällä sähköllä on oltava ostaja. Verkkoon syötettävän ylimääräisen sähkön ostamisesta tehdään sopimus sähköyhtiön kanssa.

Kuluta silloin, kun aurinko paistaa

Sähköä kannattaa kuluttaa silloin, kun sitä auringon paistaessa syntyy. Sähkön kulutukseen ja varastointiin sopivat parhaiten suuret, energiatarpeeltaan ennustettavat kuormat, kuten esimerkiksi lämminvesivaraaja. Lämminvesivaraajaa lämmitetään yleensä yösähköllä, mutta ohjaamalla lämminvesivaraaja toimimaan aurinkosähkötuotannolle otollisempaan aikaan eli päivällä, saadaan aurinkosähköjärjestelmän tuottaman energian omakäyttöosuutta kasvatettua ja vastaavasti verkkoon syötettävän sähkön määrää pienennettyä. Kuorman ohjaus voidaan tehdä kellokytkimellä ja ajastaa varaaja toimimaan päivällä tai logiikkaohjauksella, joka huomioi paremmin sään vaihtelut.

Taloyhtiöt hyötyvät aurinkoenergiasta

Aurinkoenergiaa voidaan asentaa myös taloyhtiöihin. Yksittäisten asuntojen järjestelmät ovat pienen sähkönkulutuksen vuoksi yleensä kannattamattomia, mutta kun taloyhtiön kaikki asunnot ja kaikki kulutus voi hyödyntää katolta saatavaa sähköä, on järjestelmä toteutettavissa kustannustehokkaasti.

Taloyhtiöissä ratkaisuna on takamittarointi (kuva 1). Se tarkoittaa, että taloyhtiö ostaa kaiken kiinteistössä käytetyn sähkön eivätkä asukkaat valitse erikseen sähkön myyjää. Kiinteistön päämittarin taakse asennetaan aurinkosähkö ja kytketään kaikki kulutuspaikat. Jokaisen asunnon sähkönkulutusta mitataan erikseen. Katolta tuleva aurinkosähkö jaetaan asiakkaiden kulutusten suhteessa ja taloyhtiö laskuttaa kutakin asukasta vain verkosta otetusta sähköstä. Tuotetun aurinkosähkön määrä saadaan kuluttajien käyttämänsähkön ja verkosta ostetun sähkömäärän erotuksena.

Kuva 1. Takamittarointi taloyhtiössäKuva 1. Takamittarointi taloyhtiössä
Taloyhtiön asukkaat hyötyvät aurinkosähköjärjestelmästä ja takamittaroinnista monella tapaa. Sähkön kilpailuttaminen on taloyhtiön vastuulla ja taloyhtiö saa hankittua sähkön todennäköisesti edullisemmalla hinnalla kuin asukkaat itse. Tuotettu aurinkosähkö jää hyödyttämään taloyhtiötä, sillä oikein mitoitetun järjestelmän tuottama sähkö saadaan hyödynnettyä itse. Säästyneillä kustannuksilla voidaan kattaa taloyhtiön muita kuluja.

Erillistalot voivat muodostaa energiayhteisön

Energiayhteisön voivat muodostaa esimerkiksi saman kiinteistöyhtiön omistamalla maa-alueella sijaitsevat erillistalot (kuva 2). Näin toteutuu sähkölain vaatimus energian tuotannon ja kulutuspaikkojen sijaitsemisesta samassa paikassa. Energiayhteisö muodostuu, kun erillistalojen ja verkon väliin sijoitetaan ylimääräinen sähkömittari.

Kuva 2. Energiayhteisön muodostaminenKuva 2. Energiayhteisön muodostaminen
Energiayhteisöratkaisun etuja ovat mm. tuotetun sähkön verkkoon syötetyn määrän väheneminen ja erillisvoimaloiden tuottaman ylimääräisen sähkön tarjoaminen ennen verkkoon syöttämistä energiayhteisön muille taloille ja kulutuspaikoille.

Aurinkosähkövoimalan omistus ei ole sidottu maa- tai kiinteistöomistukseen. Erillinen yhtiö voi siis omistaa myös katolle sijoittavat voimalat ja myydä sen tuottaman sähkön kiinteistölle tai aurinkosähkövoimalat voivat olla kunkin talon omistamia. Enemmän energiayhteisöistä ja tulevaisuuden älykkäistä sähköverkoista voi lukea esim. täältä.

Jäikö mieltäsi askarruttamaan jokin asia? Ota yhteyttä ja kysy, p. (02) 5491 600!

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö Aurinkoenergiasta

 
Julkaistu
3.12.2018