Lähes kolmasosassa tutkituista pientaloista löytyy liikaa radonia

Uponorin, Rakentaja.fi-palvelussa teettämän tutkimuksen mukaan jopa 71 % omakoti- ja rivitaloasukkaista on huolestunut radonista. He tietävät radonin vaarantavan terveyden, mutta radontutkimuksia tai -remontteja tehdään kyselyn mukaan edelleen vähän. Hälyttävää on, että tutkituista kohteista lähes joka kolmannesta löytyi suositukset ylittäviä radonpitoisuuksia.

Kysely toteutettiin loka-marraskuussa ja se kohdistettiin omakotitalo- ja rivitaloasukkaille. Kyselyyn vastanneita oli 1076. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Vastauksissa ei ole merkittäviä eroja vuosien välillä. Tutkimus uusitaan marras-joulukuussa 2018.

Mitä radon on?

Radontietämys on kyselyn perusteella hyvällä tasolla, mutta toimet radonin ehkäisemiseksi ovat vielä vähäisiä. Radonmittauksen on tehnyt vain noin neljäsosa vastaajista.

- Radon on ollut esillä viime vuosina entistä enemmän. Radon on radioaktiivinen kaasu ja se kulkeutuu asuntoon maaperästä perustuksessa olevien rakojen kautta. Koska radonia ei voi aistia,  on mittaaminen ainoa tapa selvittää sen määrä sisäilmassa. Asunnon radonpitoisuutta voidaan alentaa tehokkaasti ja kohtuullisin kustannuksin. Keinoja radonin poistamiseksi ovat esimerkiksi radonimuri, radonkaivo, vuotoreittien tiivistäminen ja ilmanvaihdon tehostaminen, kertoo Uponorin tuotepäällikkö Jaana Honkonen.
 

radon_talokuva_uponor_1920

Lähes joka kolmannessa mitatussa talossa liikaa radonia

Kyselyyn saatiin vastauksia koko maasta. Yli puolet vastaajista oli suurimmilta radonriskialueilta, eli Uudeltamaalta, Pirkanmaalta ja Hämeestä. Vastaajista 85 % asuu omakotitalossa ja loput rivitalossa. Suurin osa vastaajista (73 %) asuu yli 20 vuotta vanhassa talossa. Tämän ikäisissä rakennuksissa ei lähtökohtaisesti ole huomioitu radonin torjuntaa. 

Tietämys radonista ja sen aiheuttamista terveyshaitoista on hyvällä tasolla. Toisaalta jopa 64 % vastaajista ei tiedä oman asuinalueensa radonpitoisuuksia. Vastaajista vain noin neljäsosa oli mittauttanut oman asuntonsa radonpitoisuuden. Mitatuista taloista lähes joka kolmannessa oli radonia yli turvallisena pidettyjen rajojen. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 944/92 mukaan asunnon sisäilman radonpitoisuuden ei tulisi ylittää 400 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³). Uuden asunnon rakentamisessa arvo ei saisi ylittää 200 Bq/m³. (Lähde: STUK)

Radonarvo.JPG

- Jos asuu radonriskialueella ja talo on yli 20 vuotta vanha eikä radonremonttia ole tehty, tutkimus kannattaa ehdottomasti tehdä ja mahdollinen ongelma korjata. Tällä voidaan pienentää radonin aiheuttamaa keuhkosyöpäriskiä, vakuuttaa Jaana Honkonen Uponorilta.
 

Radonremontin kiinnostuksessa pientä nousua

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien kiinnostusta radonkaivojen avulla tehtävään remonttiin. Remontti herätti kiinnostusta ja vajaa viidennes vastaajista voisi harkita sijoittavansa remonttiin 5000-7000 euroa. Radonremontin on teettänyt 7 % vastanneista. Pääsääntöisesti radonremontin teettäneet ovat tyytyväisiä tehtyyn korjaukseen. Kiinnostus remontin teettämiseen on noussut hieman viime vuodesta. 
 

Jätä yhteydenottopyyntö

Voit jättää myös yhteydenottopyynnön Uponorille Radonon poisto -remontista.
 

 
Julkaistu
7.12.2017