TTS kouluttaa rakennusalalle kosteuskoordinaattoreita

Kosteus- ja homevauriot rakennuksissa ovat merkittävä terveydellinen ja taloudellinen haitta. Rakennusala on päättänyt muuttaa tilanteen. Kosteuskoordinaattoreilla on siis iso vastuu. Ovatko homekoulut vihdoin historiaa?
 
Rakennusten kosteus- ja homevaurioista johtuva sisäilman huono laatu on jo pitkään arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Rakennuksen kosteusvaurion syy on harvemmin yksittäinen. Useimmiten se johtuu monen tekijän summasta. ”Kosteusvaurioiden keskeisimmät rakennustekniset syyt tunnetaan, mutta niitä ei tunnuta osaavan vieläkään estää ennakolta tai korjata oikein. Tiedon puute ja jopa asenne työtä kohtaan ovat usein taustasyinä. – Näin tehdään, koska näin on tehty ennenkin”, avaa rakennusalan kosteusongelmia TTS:n järjestämässä kosteudenhallinnan seminaarissa kouluttaja Sauli Paloniitty. – ”Työmailla ei välttämättä tiedosteta rakennustyömaan olosuhteita verrattuna käytettäviin työmenetelmiin tai materiaalivalintoihin.”

Ilmoittaudu koulutukseen tästä
 

Miljardikustannukset vuositasolla

Tarve kosteuden hallintaan on ilmeinen, koska myös seuraukset ovat merkittäviä. Suomessa on muun muassa satoja kosteudesta kärsiviä julkisia rakennuksia. Terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset ovat mittavia.
 
Rakennusten kosteusvaurio voi aiheuttaa muun muassa terveyshaittoja, sekä materiaalien eliniän lyhentymistä ja ennen kaikkea, mitä erilaisempia huolto ja korjaustarpeita, jotka vaikuttavat merkittävästi rakennuksen elinikään sekä käyttöarvoon. Euroissa mitattuna rakennusten kosteus- ja homeongelmat ovat merkittäviä rakentamisen ja kiinteistönpidon riskejä ja aiheuttavat vuositasolla yli 1 mrd. € kustannukset.
 
Jopa arkipäiväisiltä tuntuviin kosteusvaurioihin syntipukkeja haettaessa syylliseksi nostetaan usein urakan aikataulu, Paloniitty toteaa. Hän myös herättelee kuulijoita ajattelemaan koko hankeaikataula kosteuden hallintaa huomioiden materiaalien valinnan ja töiden ajoituksen suhteen. ”Jos työmaan runkotyöt toteutetaan kesän sijasta syksyllä, aiheutuu lisätöitä ja -kustannuksia suojaamisesta ja lämmittämisestä.”
 

Kuivaketju 10 - toimintamallista ratkaisu

Ympäristöministeriön ja kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden laatima Kuivaketju10 -toimintamalli sai alkunsa eduskunnan kirjelmästä 2013, jossa eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin rakennustyömaiden kosteudenhallinnan parantamiseksi. Kirjelmässä otettiin jo myös kantaa kosteudesta vastaavan asiantuntijan nimeämiseen rakennustyömaille. Rakennustarkastusyhdistys julkaisi 15.3.2017 sitoumuksensa Kuivaketju10:n käyttöönotosta valtakunnallisesti tämän vuoden aikana. Sitoumuksessa otettiin kantaa suunnittelu- ja työmaaorganisaation ulkopuolelta hankittavan kosteuskoordinaattorin nimeämiseen rakennushankkeelle jo suunnitteluvaiheessa sekä kosteudenhallintaselvityksen laadintaan.
 
”Oikeaoppinen kosteusmittaus on avainasemassa kosteudenhallinnan toteuttamisessa. Numerot ovat lahjomattomia eikä niistä saa tinkiä, koska seurauksena on odotettavissa sisäilmaongelmia ja sairastumisia. Kosteudenmittaamiseen ja kosteudenhallinnan kokonaisuuden hallintaan kouluttautumalla kannatta ehdottomasti panostaa” painottaa TTS:n rakentamisen yksikön johtaja Kalle Laine.
 
Kuivaketju10-toimintamallin perusajatuksena on keskittyä kymmeneen keskeisimpään kosteusriskiin, riskin torjuntaan kaikissa vaiheissa sekä onnistumisen todentamiseen. Konkreettinen riskilista, jota suunnittelutyön aikana arkkitehti-, LVI-, rakenne-, ja sähkösuunnittelija tarkentavat aina kyseisen kohteen erityispiirteillä. Selkeät työkortit ohjaavat kosteuden hallintaa koko prosessin ajan hallitusti, eikä merkittävää lisätyötä pitäisi kosteuskoordinoinnista syntyä.

9.1.2018 alkaa ensimmäinen Kosteuskoordinaattori-PRO -koulutus

Koulutus alkaa seminaaripäivällä:
Kuivaketju 10: hyvät kosteudenhallinta työkalut käyttöön
 
Koulutuksen kesto n 6kk + harjoitustyö, valinnoista ja aiemmin hankitusta osaamisesta riippuen n. 4-9 lähiopetuspäivää.
Koulutuspaikka: Vantaa
Lisätietoa: Jukka Jaakkola 040 712 5048, jukka.jaakkola@tts.fi

Tutustu koulutuksen sisältöön tarkemmin tästä

Ilmoittaudu tästä!
 
Julkaistu
4.12.2017