Estä haitta-aineiden pääsy sisätiloihin ja paranna energiatehokkuutta

Kun kohteessa on havaittu kosteus- ja mikrobivaurio tai hometta, ainoa vian kokonaan poistava ratkaisu on rakenteiden purku ja uusiminen. Tämä on kallista ja usein myös käytännössä mahdotonta. Kapseloinnilla voidaan vaikuttaa ongelmaan nopeasti.

Ilmanvaihdon parantamiseen erikoistunut Eskon Oy tekee myös haitta-aineiden kapselointeja. Haitta-aineiden kapseloinnilla estetään rajallisella alueella esiintyvien ja sisäilmaan kulkeutuvien haitta-aineiden, kuten asbestin ja mikrobien sekä kaasujen, kuten radonin, kreosootin ja muiden PAH- tai VOC-yhdisteiden pääsy rakenteista asunnon sisäilmaan.

Lattian kapselointi.Lattian kapselointi.

Kapseloinnilla ei siis poisteta haitta-aineita rakennuksesta, mutta menetelmällä estetään haitallisten aineiden pääsy sisäilmaan, jolloin asumismukavuus ja sisäilman laatu kohteessa paranevat. Menetelmä sopii rakennuksiin, joiden ulkovaipassa on kosteusvaurioituneita materiaaleja.

Ilmavuotojen tiivistäminen pienentää lämmityslaskua

Ilmavuodot ovat yleisempiä vahoissa taloissa, mutta niitä voi esiintyä myös uusissa taloissa. Niitä esiintyy usein ikkunoiden karmeissa sekä seinien, lattioiden ja katon liittymäkohdissa. Ilmavuodoista voi asuintiloihin tulla hajuja ja niiden kautta lämpö pääsee myös karkaamaan harakoille. Ilmavuotojen tiivistäminen on tehokas keino parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja pienentää lämmityskustannuksia. Ilmavuodot voivat aiheuttaa myös kosteusriskejä, kun lämmin ja kostea ilma pääsee kosketuksiin kylmien rakenteiden kanssa.

Epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan estetään

Purkutöistä jää usein rakenteisiin haitta-aineita, joita ei saada poistettua. Silloin ratkaisuksi soveltuu kapselointi. Kapseloinnilla tiivistetään ilmavuodot niin, että kosteusvaurioituneiden materiaalien aiheuttamien epäpuhtauksien sisäilmaan kulkeutumisen estyy.

  • Ilmavuotojen tiivistyskorjausta voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun rakennuksen ryömintätilassa on kosteusvaurioituneita materiaaleja, joista alapohjassa olevien aukkojen kautta kulkeutuu epäpuhtauksia sisätiloihin. Tiivistyskorjauksessa epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan vuotoilman mukana läpivientien, karmien ja muiden kulkureittien kautta estetään.
  • Ilmavuodot korjataan vuotokohtaan levitettävillä tai ruiskutettavilla tiivistysaineilla. Joissain tapauksissa selvitään pelkästään vuotokohtaan liimattavilla tiivistysnauhoilla.
  • Tiivistys estää kellarin hajun pääsyn sisätiloihin sekä lämmön karkaamisen harakoille.

Rakenteiden pehmeät ja irtonaiset pinnat poistetaan ennen kapselointia

Kohteen pintamateriaalit on poistettava ja betonipinta hiottava sileäksi. Rakenteiden halkeamat injektoidaan ja koko hiottu alue kapseloidaan. Kapselointi voidaan tehdä lattia-, seinä- ja kattopintojen rajatuille alueille. Eskonilta saat tarvittaessa kapselointisuunnitelman kohteeseesi. Käyttökohteita ovat esimerkiksi koulurakennukset, asuintalot, liike- ja teollisuuskiinteistöt sekä muut yleiset tilat. Menetelmää on mahdollista käyttää ympäri vuoden.

Seinän kapselointi.Seinän kapselointi.

Kapseloinnissa tarvitaan aina ammattilaista

Huolellinen ja yksityiskohtainen suunnittelu on erittäin tärkeää, sillä tiiveyden tulee toteutua kokonaisuutena. Vain joidenkin kohtien tiivistäminen tehostaa jäljelle jääneiden vuotoreittien toimintaa, jolloin sisäilmaan saattaa kulkeutua epäpuhtauksia jopa lähtötilannetta enemmän.

Rakennesuunnittelija määrittelee korjauksen laajuuden ja yksityiskohdat sekä varmistaa, ettei korjauksella aiheuteta uutta riskiä rakennukselle esimerkiksi haitallisten aineiden kulkeutumisena muualle tai kosteuden nousuna rakenteissa. Korjauksen yhteydessä on tarkastettava myös rakennuksen ilmanvaihto ja painesuhteet, sillä tiivistyskorjauksen vaikutus tulo- ja poistosuhteisiin on merkittävä. Mikäli haitta-aineet kulkeutuvat sisäilmaan vuotoilman mukana, aloitetaan tiivistyskorjauksen toteutus tekemällä tiiveysmittaus. Tiiveysmittauksen avulla selvitetään vuotoilmareitit esimerkiksi lämpökuvauksella. Korjauksen valmistuttua tiivistyskorjauksen toimivuus varmistetaan tiiveysmittauksin tai merkkiainekokein.

Eskon käyttää työssään LL-epoksia, joka on M1-luokiteltua. Aina ennen työn alkua annetaan kohteesta myös työtapaseloste.

Kapseloinnin edut

• Estää vesihöyryn ja kaasumaisten epäpuhtauksien kulkeutumisen lattian läpi sisätiloihin

• Pysäyttää radonin

• Estää maaperän kosteuden ja haitta-aineiden pääsyn huonetilaan

• Säästää aikaa

• Kustannustehokas


Myös purkutyöt puolestasi tarvittaessa

Jos lattiasta on löydetty esim. kreosoottia, voit tilata Eskonilta myös tarvittavat purkutyöt lattiasta ja seinistä ennen kapselointia parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi!

Kiinnostuitko, kaipaatko lisätietoa?
Jätä yhteydenottopyyntö


 
Päivitetty
21.9.2020