Portaiden mitoittamista ohjaavat rakentamismääräykset

Portaiden mitoittamisen näkökulmasta portaiden toteutukseen liittyvät tärkeimmät kysymykset ovat tilankäyttö ja porrastyypin valinta. Mitoitusta ohjaavat rakentamismääräykset.

Portaalle pitää antaa riittävästi tilaa, vaikka vähän tilaa vievät portaat tuntuisivatkin houkuttelevalta ratkaisulta. Portaille varattavaa tilaa suunnitellessa on huomioitava mm. rakentamismääräysten mukainen askelkorkeus, etenemä sekä portaiden vapaaleveys.

Osta portaat verkkokaupasta

Sääntöjä portaiden mitoitukseen

 • Etenemän minimi on 250 mm.
 • Nousun maksimi 190 mm.
 • Yhden nousun korkeus saadaan jakamalla kerroskorkeus nousujen määrällä.
  Yleensä ylin askelma sijoittuu siten, että viimeinen nousu on askelmalta yläkertaan, jolloin askelmia on yksi vähemmän kuin nousuja.
 • Kerroskorkeus on valmis korkeus alakerran lattiasta yläkerran valmiin lattian pintaan.
 • Mitoitettaessa kiertävää porrasta tulee huomioida askelmien geometria, kiertoaskelmaa ei näin ollen voi mitoittaa askelman kapeasta päästä nollille vaan kapeaan päähän askelmaakin tulee mitoittaa askelmalle riittävästi leveyttä. Liian leveä askelmakaan ei ole hyvä vaan askelman kulkulinjan tulisi jatkua jouhevasti, jotta porrasta kuljettaessa askelrytmi olisi hyvä.
 • Jos porras sijoittuu alakerrassa pidemmälle kuin aukko katossa, tulee huomioida vapaakorkeus askelmalta yläpuolen rakenteisiin, tämän tulisi olla min 2100 mm.
 • Mitoituksessa tulee huomioida tila myös kaidevarusteille.

Porrastilan suunnittelussa huomioitavaa

 • Portaat tulisi saada kiinnitettyä ympärillä oleviin seiniin, joten porrasaukon seinissä tulee olla riittävät tartunnat portaalle. Nyrkkisääntönä voidaan pitää runkopystöjen sijoittelua siten, että portaan kulmasta max. 150 mm päässä on ensimmäinen kiinnitys, seuraavat 600 mm välein. Portaan lähdön kohdalle ja ylimmän askelman takareunaan tulisi lisätä runkopystö, jotta mahdolliset lapsiportit ja seinäkäsijohteen pää saadaan kiinnitettyä.
 • Porras kiinnitetään yleensä välipohjaan, välipohjan reunassa olisikin hyvä olla palkki, johon porras nojaa.
 • Alapäästään porras kiinnittyy lattiaan, tämä on syytä huomioida, kun asennetaan lattialämmityskaapeleita.
 • Portaan ympärillä olevien seinien pistorasiat ja valokatkaisijat on sijoitettava siten, etteivät ne jää seinäkäsijohteen kohdelle, joka kulkee 900 mm korkeudella askelman päältä mitattuna.
 • Porrasaukkoon sijoitettavien ovien ja ikkunoiden sijainti, korkeus ja leveys tulee mitoittaa siten, etteivät ne jää portaan sivujohteen tai käsijohteen taakse.
 • Jos porrastilassa on jotain muuta kalustoa, uloketta tai pykällystä, tulee niiden sijoittelussa huomioida portaan mitoitus.

Porrassyöksyn mittaa voit muuttaa siirtämällä suoria askelmia syöksyltä
toiselle, mitta muuttuu 250 mm / siirretty askelma. Porrassyöksyn mittaa voit muuttaa siirtämällä suoria askelmia syöksyltä toiselle, mitta muuttuu 250 mm / siirretty askelma.

Portaiden valmistaminen vaatii ammattitaitoa

Edellä esitetyt mitoitukset koskevat pääasiassa uudiskohteita, mutta niihin on syytä pyrkiä myös saneerauksessa. Tuotteena porras saneerauskohteeseen ei poikkea oleellisesti uudisrakennuksen portaasta. Kun porrasvalmistajaan ollaan yhteydessä riittävän aikaisessa vaiheessa, saa rakentaja oikeat mitoitusohjeet porrasaukon rakentamiseen.

Turvallinen, toimiva ja sisustuksellisesti näyttävä porras on rakentajalle haastava valinta. Portaiden valmistaminen vaatii ammattitaitoa ja kokemusta. Lappiportaan panostukset uusimpaan teknologiaan sekä tehokkaisiin valmistusmenetelmiin ovat tehneet Lappiportaasta asiantuntevan luotettavan yhteistyökumppanin niin ammattirakentajille kuin kuluttaja-asiakkaillekin. Portaat valmistetaan aina teollisesti mittatilaustyönä kohteesta tarkistettuihin mittoihin.

Tarkemmin määräyksistä www.lappiporras.fi

Haluan lisätietoa


 
Julkaistu
20.11.2017