Ilmanvaihdon avulla terve talo ja terveet asukkaat


Talot ja asunnot rakennetaan nykyisten rakenusmääräysten myötä aina vain tiiviimmiksi, jotta ne kuluttaisivat mahdollisimman vähän lämmitysenergiaa. Se tarkoittaa kuitenkin, että myöskään sisäilman kosteus ei poistu rakenteiden aukoista, vaan tiivis talo tarvitsee koneellista ilmanvaihtoa. Tarpeenmukainen ilmanvaihto varmistaa, että ihmiset ja rakenteet pysyvät terveinä: ylimääräinen kosteus ja hiilidioksidi poistetuvat sisäilmasta ja tilalle tuodaan raikasta ja suodatettua ilmaa. Lämmöntalteenottolaitteet tuovat puhtaan ulkoilman lämmöntalteenottokennon läpi, missä poistoilmasta talteenotettu lämpö siirtyy tuloilmaan ja lämmitysenergian tarve vähenee.
Anna ilmanvaihtoratkaisu aina ammattilaisen suunniteltavaksi. Suunnittelija varmistaa, että asuntoosi valitaan oikean kokoinen ilmanvaihtokone ilman, että se kuluttaa liikaa energiaa.

Tilaa esite Vallox-ilmanvaihdosta

Muistilista ilmanvaihtokoneen valintaan

Ilmanvaihtokoneen mitoitus
Ilmanvaihtokoneen tulee olla oikean kokoinen asunnon henkilömäärään ja tilaan nähden. Sisäilma tulee vaihtaa kerran kahdessa tunnissa. Kun tämä toteutuu ilmanvaihtokoneen puolella teholla, on myös riittävästi tehostusvaraa esim. märkätilojen kuivattamiseen. Tähän mitoitukseen perustuvat Vallox-ilmanvaihtokoneiden ohjeelliset neliömäärät. Huoneiden, erityisesti märkätilojen määrä tai erikoistilat, kuten uima-allas, vaikuttavat
ilmanvaihtojärjestelmän mitoitukseen. Ilmavirroiltaan liian pieni ilmanvaihtokone saattaa aiheuttaa esim. ääniongelmia, koska sitä joudutaan käyttämään maksimiteholla, mutta ylimitoituksestakaan on harvoin etua.
1920

Ilmanvaihdon ohjaus
Oletko aktiivinen ilmanvaihdon käyttäjä vai haluatko, että ilmanvaihto säätyy aina automaattisesti oikealle teholle? Ilmanvaihtokoneen ohjaimen tila- tai nopeuskytkimellä ilmanvaihtoa voi itse säätää tarpeen mukaan.
Mukavuudenhaluiselle käyttäjälle kosteus- ja hiilidioksidianturit takaavat aina hyvän sisäilman. Automaattinen säätö on edullista ylellisyyttä. Uusimpia Vallox-ilmanvaihtokoneita voi ohjata myös internet-yhteydellä millä tahansa päätelaitteella.
Näin ohjain on aina mukanasi!

Kosteuden, hiilidioksidin ja esimerkiksi hajujen poistaminen niiden syntylähteiltä pitää talon sekä asukkaat terveinä ja lisää asumismukavuutta. Tilalle tuodaan puhdasta, lämmintä ja suodatettua ilmaa. Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla ja energiatehokkailla ilmanvaihtokoneilla kustannuksetkaan eivät päätä huimaa.Kosteuden, hiilidioksidin ja esimerkiksi hajujen poistaminen niiden syntylähteiltä pitää talon sekä asukkaat terveinä ja lisää asumismukavuutta. Tilalle tuodaan puhdasta, lämmintä ja suodatettua ilmaa. Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla ja energiatehokkailla ilmanvaihtokoneilla kustannuksetkaan eivät päätä huimaa.
Liitettävyys
Vallox-ilmanvaihtokoneet on mahdollista liittää myös taloautomaation piiriin mallista riippuen Modbus-väylän kautta tai LON- tai KNX-muuntimen avulla.

Jälkilämmitys
Mitä parempi lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde koneessa on, sitä vähemmän jälkilämmitystä tarvitaan – jos ollenkaan, sillä poistoilmasta saatava lämpö riittää leudossa ilmastossa lähes ympäri vuoden. Jos jälkilämmitys kuitenkin on tarpeen, tuloilman lisälämmityksen voi toteuttaa joko sähköpatterilla tai talon lämmitysjärjestelmään liitetyllä vesipatterilla. Korkeimpien hyötysuhteiden koneissa jälkilämmitys kannattaa aina hoitaa sähköllä sen edullisempien hankinta- ja asennuskustannusten takia.

Tilaa esite Vallox-ilmanvaihdosta
Huurtumisen esto
Asennettaessa korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottokone pohjolan koviin olosuhteisiin, lämmöntalteenottokennon huurtumisen tai jäätymisen esto on yksi ilmanvaihtokoneen tärkeimpiä ominaisuuksia – niin todellisen hyötysuhteen, ilmanvaihtokoneen energiankulutuksen kuin luotettavuudenkin kannalta. Vallox MC-sulatusautomatiikka ei tarvitse energiaa kuluttavaa etulämmitystä, eivätkä uudet MyVallox-ilmanvaihtokoneet
pysäytä koskaan tuloilmapuhallinta. Näin talon painesuhteet pysyvät vakiona eikä ilmanvaihtokone häiritse takan toimintaa.

Puhaltimet
Tasavirtapuhaltimet kuluttavat alle puolet vaihtovirtapuhaltimien sähköenergiasta puolenkertaisella ilmanvaihdolla ja ne ovat myös monipuolisemmin säädettävissä.

Hyötysuhde
Ilmanvaihtokonetta valitessa kannattaa vertailla todellista poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdetta eikä vain tuloilman lämpötilahyötysuhdetta. VTT:n sertifikaatti on hyvä apu eri koneiden luotettavaan vertailuun. Poistoilman vuosihyötysuhde kertoo, kuinka suuri osuus tuloilman lämmittämisestä voidaan tehdä poistoilman lämpöenergialla keskimäärin vuodessa.
Ilmanvaihtokoneen sijoitus
Kun talon koko kasvaa, myös tarvittavat ilmavirrat ja koneen fyysinen koko kasvavat. Suuremmat ilmavirrat aiheuttavat väistämättä enemmän ääntä. Huoneisiin kuuluva ääni voidaan poistaa kanaviston äänenvaimentimilla, mutta suuremmat ilmanvaihtokoneet on aina suositeltavaa sijoittaa erilliseen tekniseen tilaan, josta koneen käyntiääni ei kantaudu asuntoon.
Huomioi myös, että ilmanvaihtokonekin vaatii säännöllistä huoltoa ja huolto vaatii tilaa.

Taipuisa Vallox BlueSky -ilmanjakojärjestelmä on helppo asentaa
Vallox BlueSky on taipuisa, ääntä vaimentava ja asennusystävällinen ilmanvaihdon kanavajärjestelmä. Pienen kokonsa ansiosta (ø 75 mm) kanavat on mahdollista asentaa alaslaskuihin ja rakenteiden sisään. Lisäksi asennuksen nopeus ja vähäinen kanavaosien tarve tekevät Vallox BlueSky -kanavasta edullisen ratkaisun sekä uudisrakennukseen että saneeraukseen.

Tilaa esite Vallox-ilmanvaihdosta
 
Julkaistu
13.11.2017