Katto ja kattotarvikkeet kunnossa, koti kunnossa

Koti on useimmille paitsi rakkain myös arvokkain omaisuus. Katto puolestaan on kodin suoja. Sen kunto vaikuttaa koko talon kuntoon, ja siksi siitä kannattaa pitää hyvää huolta. Katto altistuu säänrasituksille ja vaatii säännöllistä huoltoa. Oikea-aikaisella korjauksella voi välttää vesivahingot ja kosteusvauriot ja varmistaa kodin arvon säilymisen. Tähän juttuun on koottu vinkkejä katon huoltoon ja korjaamiseen.

Katto ennen ja jälkeen remontin.Katto ennen ja jälkeen remontin.

Kiinteistönomistajan vastuut

Lait ja rakennusmääräykset asettavat kiinteistönomistajalle omat vaatimuksensa. Niillä varmistetaan rakennusten terveellisyys, turvallisuus, käyttökelpoisuus ja esteettisyys. On helppo ymmärtää, että huonokuntoinen katto tai rännit ovat riski koko talon kunnolle. Mutta aina ei tulla ajatelleeksi kattoturvatuotteita:
 • Esimerkiksi tikkaiden ja kattokulkuteiden on lain mukaan oltava nuohousta varten kunnossa.
 • Katolta putoava lumi ja jää ovat iso turvallisuusriski talvisin joka puolella Suomea.
Siksi katolla tarvitaan lumiesteet vähintäänkin sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdilla. Muista suojata myös lasten leikkialueet sekä autojen ja muiden ajopelien parkkipaikat.

Esimerkkejä lain edellytyksistä

Maankäyttö- ja rakennuslaki 166 §
Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset, eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Järjestyslaki 5 §
Rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Pelastuslaki 13 §
Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Lisätietoa rakennusmääräyksistä: vesivek.fi

Vinkki 1: Lumiesteet kannattaa laittaa koko lappeen matkalle turvaamaan pihalla liikkuvia ihmisiä. Jäätynyt putoava lumi saattaa repiä pätkinä tehdyt lumiesteet matkaansa.

Katon huoltotoimenpiteet

Jokainen katto vaatii säännöllistä kunnon seurantaa ja huoltoa. Katolla liikkuessasi käytä turvavarusteita ja ole varovainen, koska tiilet saattavat murtua ja pelti lommoutua. Käänny tarvittaessa ammattilaisen puoleen. Mikäli olet epävarma kattosi kunnosta, pyydä arvio ammattilaiselta.

Vinkki 2: Nykyaikaisissa pientaloissa turvakertoimet ovat niin suuret, että normaaleina tai runsaslumisinakaan talvina lumen poisto ei ole sortumisen pelossa välttämätöntä. Poikkeuksellisen runsas lumimäärä kannattaa kuitenkin poistaa kattoturvatuotteiden rikkoontumisen estämiseksi.

Kattotuotteiden kunnossapito

Ovatko talosi sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet ehjät ja ajan tasalla? Niillä on tärkeä rooli talon kunnon ja turvallisuuden takaajina.
 
 • Puhdista rännit säännöllisesti lehdistä ja muista roskista. Kerääntynet roskat padottavat vettä ja saattavat aiheuttaa jopa rännin puhkiruostumisen.
 • Tarkista myös, ettei katolta pudonneet lumet ja jäät ole vaurioittaneet ränniä. Saumat ovat saattaneet aueta ja kaadot muuttuneet.
 • Huolehdi, että seinätikkaat, lapetikkaat, lumiesteet ja muut kattoturvatuotteet ovat ehjät.
 • Tarkista myös säännöllisesti niiden kiinnikkeet ja varmista, ettei vesi pääse valumaan kiinnityskohdista rakenteisiin. Uusi kiinnikkeet tarvittaessa.
Toimenpiteet kannattaa aina merkitä huoltokirjaan: hyvin pidetty huoltokirja voi olla kiinteistökaupan yhteydessä tuhansien eurojen arvoinen. Mikäli olet epävarma sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden kunnosta, käänny ammattilaisen puoleen.

Puutteellinen sadevesijärjestelmä on todettu yhdeksi merkittävimmäksi syyksi kotien homevaurioihin. Katto kerää sadeveden räystäälle ja siitä seinän viereen niin, että esim. metrin vuotuinen sademäärä kertautuu seinän vieressä viideksi metriksi. Mikäli tämä vesipatsas päästettäisiin vapaasti valumaan räystäsrakenteisiin, seinille ja perustuksiin, seuraisi vakavia kosteusongelmia. Sadevesijärjestelmän tehtävä onkin kerätä tämä vesi ja siirtää se turvallisesti pois rakennuksen läheisyydestä.

sadevesi_havainne

Vinkki 3: Paras turva tulipaloa varten on palohälytin. Mutta oletko miettinyt, miten yläkerrasta poistutaan tulipalon sattuessa? Pyydä asiantuntija suunnittelemaan poistumistiet kuntoon!

Kun remontin aika koittaa

Kattoremontilla on kauaskantoisia vaikutuksia. Käyttämällä luotettavia ja kokeneita ammattilaisia varmistat, että kaikki sujuu kuten pitääkin. Naapureilta ja tutuilta kannattaa kysyä kokemuksia ja suosituksia alueenne toimijoista.

Kattoremontin perusteita mm.

 • Katon ikä yli 30 vuotta
 • Halkeamia katossa
 • Katto vuotaa
 • Puutteelliset sadevesijärjestelmät tai kattoturvatuotteet

Vinkki 4: Vaadi aina ammattitaitoinen katon kunnon arviointi, ennen kuin hyväksyt tarjouksen. Vain paikan päällä myyjä pystyy toteamaan katon todellisen kunnon ja tarvittavat toimenpiteet.

Miten valita sopiva remonttiyritys

Kotisi on arvokas ja ansaitsee siksi parasta. Kattoremonttia harkitessa on hyvä selvittää yrityksen tiedot ja referenssit.
 
Selvitä tarjousta pyytäessäsi
 • Mitä hintaan sisältyy ja onko kyseessä avaimet käteen -paketti?
 • Tuotteiden ja koko toimitusketjun kotimaisuusaste.
 • Milloin työ tehdään ja missä ajassa?

Vinkki 5: Ulkopuolisilla kiinnikkeillä varustetut kourut on helppo puhdistaa maasta käsin.

Nämä ohjeet ovat koonneet Hämeen Laaturemontti, Vesivek ja Suomen Omakotiliitto.

Haluan lisätietoa

Jäikö mieltäsi askarruttamaan jokin asia sadevesijärjestelmistä tai kattoturvaturvatuotteista? Jätä yhteydenottopyyntö ja Vesivekin asiantuntijat ovat sinuun yhteydssä.
 
Julkaistu
30.4.2018