Energiatehokkaan talon lämmöneristys

Rakennusten energiatehokkuudesta on tullut yhä keskeisempää ilmastomuutoksen- sekä päästöjen hillitsemisen myötä. Omakotirakentamisessa kuten vanhan talon kunnostamisessakin voidaan lämmöneristykseen panostamalla vaikuttaa talon tiiviysominaisuuksiin merkittävästi, jolloin lämpöenergiaa ei pääse vuotamaan hukkaan. Vähäisempi lämmitystarve säästää luontoa ja lompakkoa.

Nykypäivänä kiinnitetään huomiota erityisesti rakenteiden lämmöneristävyyteen sekä tiiveyteen.Nykypäivänä kiinnitetään huomiota erityisesti rakenteiden lämmöneristävyyteen sekä tiiveyteen.

Tavoitteena tiiviis, vuotamaton rakenne

Ulkovaipan ilmatiiviydellä on iso merkitys lämpöhäviöiden ehkäisemisessä ja tiiviillä rakenteella voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä lämmityskustannuksissa. Polyuretaanista valmistetuilla kovilla Kingspan Therma-eristeillä eristekerroksesta saadaan yhtenäinen ja tiivis. Eristelevyt asennetaan tiiviisti toisiaan vasten puskuun ja levysaumat tiivistetään saumavaahdolla. Vaahdotuksen lisäksi voidaan käyttää teippausta vaahdotustyön tiiviyden varmistamiseksi.

Runkorakenteen sisäpuolelle voidaan vielä asentaa Kingspan Therma TP10 levytyskerros, jolloin eristepinnasta saadaan yhtenäinen eikä siinä ole runkorakenteen katkaisevia kylmäsiltoja.

Kingspan Therma-eristeillä voidaan toteuttaa tehokas lämmöneristävyys ja tiiveys helposti kaikenlaisiin kohteisiin sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Vinot katot ja yläpohjat

Yläpohjan eristys voidaan toteuttaa usealla eri tavalla riippuen kohteen yläpohjan rakenteista tai kattomuodosta. Puurunkoisessa kattorakenteessa Therma-eristeet voidaan asentaa joko rungon väliin tai rungon päälle. Therma-eristeitä käytetään myös tyypillisesti puurunkoisen yläpohjarakenteen höyrynsulkukerroksena.

Kingspan-eristelevyjen tasaisuuden ja hyvän muotonsapitävyyden ansiosta aluskatteen ja eristeen välinen tuuletusvälivaatimus on ainoastaan 50 mm. Kingspan Therma-eristeet soveltuvat puu-, betoni ja siporex-runkoisen kattorakenteen eristeeksi.

Sopivat tuotteet pientalojen vinojen kattojen ja yläpohjien eristämiseen:

katto_960x540

Ulkoseinän lämmöneristys

Kingspan eristeratkaisuilla on mahdollista saavuttaa lämpötaloudellisesti tehokas ja kosteusteknisesti toimiva ulkoseinärakenne. Hyvien lämmöneristysominaisuuksien ansiosta ulkoseinärakenteet voidaan toteuttaa ohuina. Tämä mahdollistaa myös hoikat runkorakenteet. Kingspan Therma-eristeet soveltuvat pien- ja rivitalojen ulkoseinärakenteen lämmöneristeeksi kaikille runkomateriaaleille: kuten puu, betoni, tiili, harkko, kevytbetoni/siporex, hirsi ja teräs.

Puurunkoiseen taloon eristeet voidaan asentaa joko rungon väliin tai rungon päälle. Työn sujuvuuden kannalta on suositeltavaa asentaa Kingspan Therma Runkolevyt k600- ja k900 -runkojaolle. Kevytbetoni- eli siporex- sekä hirsirunkoisissa rakenteissa Kingspan Therma-eristeet toimivat sisäpuolisena lämmöneristeenä. Kingspan Therma-eristeitä käytettäessä ei tarvita erillisiä tuulensuoja- tai höyrynsulkukerroksia.

Sopivat tuotteet pientalojen ulkoseinien eristämiseen:

seinat

Vanhan ulkoseinän lisälämmöneristäminen

Talon lämmöneristystä parantamalla voidaan energiatehokkuutta parantaa selvästi. Yksinkertaisimmillaan vanhaan ulkoseinään voidaan asentaa Kingspan Therma-eristeet rungon sisäpuolelle lisäeristeeksi ja höyrynsuluksi. Laajamittaisimmissa korjauksissa ulkoseinän koko eristekerrosta vaihtamalla vanhasta rakennuksesta saadaan helposti nykymääräysten mukainen matalaenergiarakenne ja jopa passiivienergiarakenne.

Lisäeristäminen on turvallinen ja järkevä ratkaisu rakenteen sisäpuolelta tehtynä, sillä ulkopuolinen lisäeristäminen monesti tarkoittaisi koko julkisivun uusimista ja myös silloin sisäpuolisen höyrynsulun tiiviys on varmistettava. Ulkopuolelta eristettäessä räystäät todennäköisesti jäisivät liian lyhyiksi ja ikkuna-aukot jäisivät syviksi. Myös ulkopuolisen lisäeristeen liitoskohta sokkeliin jäisi rakenteessa kylmäsillaksi, koska lisäeristettä ei voi viedä sokkelin päälle ja perustusanturaan asti.

Kingspan Therma-lämmöneristeet ovat sisäpuoliseen lisäeristämiseen toimiva vaihtoehto, sillä eristeet ehkäisevät sisäpuolisen kosteuden pääsyn rakenteeseen. Koko eristepaksuus toimii höyrynsulkuna, eikä tekijä huomaamattaan tee eristeeseen reikää. Rakenne pääsee kuitenkin luovuttamaan rakenteessa olevan kosteuden ulospäin. Katso lisää aiheesta

Voit ladata suunnittelun tueksi ulkoseinien rakennekuvat detaljikirjastosta.

Katso myös pientaloratkaisut eri aikakausille.

korjausrakentaminen eristys

Kylmä ullakko hyötykäyttöön

Lisäneliöiden ottaminen asuinkäyttöön ullakolta onnistuu kätevästi Therma-eristeiden avulla. Ne soveltuvat hyvin yläpohjien lämmöneristämiseen rakennuksen iästä tai alkuperäisistä rakenteista riippumatta. Kingspan-eristeinen yläpohjarakenne voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja eristelevyjen paksuus voidaan valita sen mukaan, minkälaista eristyskykyä rakenteelta edellytetään tai kuinka paljon tilaa eristekerrokselle on käytettävissä. Ohuilla eristekerroksilla ullakko saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön, kun tila jää mahdollisimman korkeaksi ja käyttöön jää mahdollisimman paljon neliöitä. Katso lisää aiheesta

Sopivat tuotteet vintin eristämiseen:

Helppo ja nopea asennus

Polyuretaanieristelevyjen työstäminen on helppoa ja mahdollisuudet työvirheisiin ovat vähäiset. Levyjä voidaan leikata, jyrsiä, porata, naulata ja ruuvata. Työstövälineiksi käyvät normaalit työkalut kuten käsisaha, mattopuukko ja rasiapora. Kevyitä levyjä on kätevä käsitellä ahtaissakin tiloissa. Eristelevyt kiinnitetään polyuretaanivaahdolla kiinni runkorakenteisiin. Myös eristelevyjen väliset ponttisaumat vaahdotetaan aina polyuretaanivaahdolla.
 

Therma-eristeiden etuja:

  • Ohuilla rakenneratkaisuilla enemmän hyödynnettävää tilaa
  • Kestää kosteusrasitusta
  • Säästöä työvaiheissa ja materiaaleissa
  • Erillisiä höyrynsulku- tai tuulensuojakerroksia ei tarvita
  • Helppo ja nopea asentaa

 
Julkaistu
22.1.2021