Irtoaako maalipinta, onko rakennuksen pinnassa näkyvissä kalkkeutumaa? Syynä kapillaarinen kosteus?

Kapillaarisesti nouseva kosteus on yleisin vaurion aiheuttaja esim. tiilimuuratuissa- tai betonirakenteisissa kiinteistöissä.
Vaikutukset havaitaan usein rappauksen pintasäröilynä.

Jos muuraus on altistunut kapillaarisesti nousevalle kosteudelle, niin kosteus kulkeutuu jatkuvasti ylöspäin. Vesi höyrystyy pintaan ja seurauksena on lisää kosteutta. Tästä taas aiheutuu suolapitoisuuden lisääntyminen seinän pinnassa.
 
Kapillaarinen kosteus vaurioittaa muurausta niin, että
 
 • pintamateriaalit irtoavat ja niihin syntyy värimuutoksia
 • lämmöneristyskyky alenee
 • rakenteisiin syntyy mikrobivaurioita, kuten home- ja lahovaurioita sekä kemiallisia hajoamisreaktioita, joiden seurauksena sisäilmaan haihtuu terveydelle haitallisia yhdisteitä 
Ajan myötä kosteus yhdessä pakkasen ja/tai suolojen kanssa voi tuhota muurauksen rakenteellisesti.

Drymat Systeme -laite avuksi kapillaariseen kosteuden poistoon

Drymat®Systeme on kehittänyt teknologian, jolla pystytään luotettavasti kuivattamaan sekä rakennuksen perustukset, että rakennuksen anturasta nousseen kapillaarisen kosteuden aiheuttamat kosteusvauriot. Lisäksi menetelmällä estetään kosteuden nousun jatkuminen.  

Järjestelmän ansiosta:
 

 • Ylläpitokustannukset laskevat
Järjestelmän ansiosta kosteusvaurioiden korjaaminen ei enää ole tarpeellista. Pintamateriaalit pysyvät kuivina ja ehjinä sekä sisä- että ulkoseinissä. Seiniä rapauttavia ja pintamateriaaleja vaurioittavia kosteuden ja suolan aiheuttamia laikkuja ei synny.
 
 • Rakennuksen sisäilma paranee
Haitallinen kosteus poistuu ja sisäilmasta tulee kuivempi. Rakennusta vaurioittavien ja ihmisille haitallisten sienten kasvu ja homeitiöiden lisääntyminen lakkaa. Lisäksi epämiellyttävät hajut poistuvat.
 
 • Alhaisemmat lämmityskustannukset
Muuratun rakenteen eristeominaisuudet parantuvat merkittävästi. Kuiva muuraus auttaa säästämään jopa 65 % lämmitysenergiaa.
 
 • laitteen asennus ei vaadi laajoja rakennustöitä (tällä on merkitystä mm. suojelukohteissa).
 • seinien kuivumiseen kuluva aika on kohteesta riippuen 6-18 kuukautta.
  Saavutettu kuivuutaso pysyy yllä, kun laite pidetään kytkettynä sähköverkkoon.
 • laitteen käyttöikä on laboratoriotestien mukaan vähintään 30 vuotta.
 • laitetta ei tarvitse huoltaa, kytkentä sähköverkkoon riittää.
 • laitteen toiminta edellyttää jatkuvaa kytkentää sähköverkkoon
 • laitteen energiankulutus on alhainen (alle 1 euro kuukaudessa/laite).

Minkälaisiin kohteisiin laite soveltuu?

Laite soveltuu asennettavaksi mihin tahansa rakennukseen, kuten omakotitaloihin, julkisiin rakennuksiin, suojelukohteisiin yms.
Suomessa ensimmäiset laitteet on asennettu omakotitaloihin ympäri maata. Lisäksi ensimmäiset merkittävät tutkimustulokset saatiin maaliskuussa 2017 Lappeenrannassa, Nordkalkin vierastalossa, jossa Drymat Systeme laite oli kuivattanut rakenteet kauttaaltaan puolessa vuodessa.

Kuivat seinät - kuiva rakennus Drymat Systeme -laitteistolla

Drymat Systeme -palvelut, kun kiinteistössä on havaittavissa kosteutta:
 
 • Edustajamme tarkistaa kohteen.
 • Jos kohteessa todetaan kapillaarisen kosteuden aiheuttamia ongelmia, suoritetaan perusteelliset seinänsisäiset kosteusmittaukset.
 • Laadimme kohteesta hintatarjouksen.
 • Laitteen/laitteiden asennus.
 • SEINIEN KUIVUMINEN ALKAA.
 • Toistuvat mittaukset kuivumisprosessin aikana.
Asennuksen yhteydessä suoritetaan rakenteiden kosteusmittaukset valtuutetun asentajamme toimesta ja tulokset kirjataan raporttiin. Mittaukset toistetaan 6-12 kuukauden kuluttu, jolloin myös arvioidaan rakenteiden kuivumisen kulku. Mittaukset toistetaan tarvittaessa uudestaan.
Lisätietoja löytyy täältä.

Huomioitavaa:
 
 • Rakennuksessa mahdollisesti ilmenevät putkirikot on korjattava, sillä laite ei ole tarkoitettu jatkuvien putkivuotojen aiheuttamien kosteusvaurioiden poistamiseen. Laite kuitenkin poistaa tehokkaasti myös putkivuodoista aiheutuneet kosteusvauriot.
 • Maanpinnan kaadot tulee olla suunnattu rakennuksesta ulospäin, jotta sadevedet eivät pääse valumaan rakennusta kohti. Rakennuksen sadevesijärjestelmän on täytettävä nykyisen lain asettamat vaatimukset.
 
Laite toimii sähköfysikaalisen periaatteen mukaisesti ja on merkitty kapillaarisen kosteuden poistamiseen sopivana laitteena myös Euroopan laajuiseen standardiin ÖNORM B 3355-2/Itävalta.

Sertifikaatti
Katso video, miten Drymat Systeme -toimii

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

 
Julkaistu
30.10.2017