Tiilijulkisivun monet mahdollisuudet

Tiili on materiaalina moni-ilmeinen. Tiilen värivalikoima on laaja ja lisäksi pintastruktuureita on useita erilaisia. Myös laastisauman värillä ja paksuudella on suuri vaikutus julkisivun ulkoasuun. Saumaton, keraaminen julkisivu rakentuu yhä useammin kattotiilistä.

Ruskonkirjava Makasiini on punaruskeankirjava tiili, jolla tiilijulkisivuun saadaan luontaista vaihtelevuutta. Rouhea pintastruktuuri syventää tiilen väriä kauniisti.Ruskonkirjava Makasiini on punaruskeankirjava tiili, jolla tiilijulkisivuun saadaan luontaista vaihtelevuutta. Rouhea pintastruktuuri syventää tiilen väriä kauniisti.

Kirjavuutta monin eri keinoin

Yksi tämän hetken tiilitrendeistä on väriltään kirjavat julkisivumuuraukset. Toteutusvaihtoehtoja on useita. Tyypillisintä on käyttää muurauksessa valmiiksi kirjavaa julkisivutiiltä, esimerkiksi Ruskonkirjava Makasiini -tiiltä. Kirjavuutta ja kontrastia saadaan myös aikaiseksi, kun julkisivu saumataan tiilestä suuresti poikkeavalla saumavärillä, esimerkiksi musta tiili valkoisella saumavärillä. Helsingin Alppikylä on hyvä esimerkki tästä muuraustyylistä.

Uusimpana trendinä on käyttää useampaa tiiliväriä samassa kohteessa, joko yhtenäisinä toisiinsa liittyvinä pintoina tai täysin sekoitettuna. Eri väriyhdistelmillä saadaan hyvin mielenkiintoisia tiilijulkisivuja aikaiseksi – vain mielikuvitus on rajana.

Kurkista julkisivutiilien laajaan valikoimaan!

Rohkea valinta käyttää kolmea eriväristä tiiltä sekoitettuna varmistaa näyttävän ja tavanomaisesta poikkeavan julkisivun.Rohkea valinta käyttää kolmea eriväristä tiiltä sekoitettuna varmistaa näyttävän ja tavanomaisesta poikkeavan julkisivun.

Korostettu tai häivytetty sauma

Suomalaisessa tiiliarkkitehtuurissa muuraussauman paksuus on tyypillisesti 12-15 mm. Tavanomaisesta poikkeavaa julkisivuilmettä saa pudottamalla saumavahvuus vain 4-6 mm tai kasvattamalla se yli 20 mm.

Ohutsaumamenetelmällä toteutetussa julkisivussa sauman merkitys vähenee. Sauma jää hieman tiilen pintaa syvemmälle, mikä korostaa pinnan yhtenäisyyttä ja muurimaisuutta. Ohutsaumamuurauksessa suositaan sekalimitystä, jossa täysien tiilien joukossa käytetään pienempiä täytetiiliä.

Julkisivumuurauksessa voidaan myös pysty- ja vaakasaumaus tehdä eri vahvuisina. Esimerkiksi pystysaumaa paksumpi vaakasauma korostaa tiilen vaakalinjaa ja nauhamaisuutta.

Lisää ohutsaumamenetelmästä.

Julkisivumuuraus ohuella, vain 4-6 mm paksulla saumalla muuttaa oleellisesti tiilijulkisivun ilmettä. Ohutsauman kanssa käytetään tyypillisesti sekalimitystä. Kuvan tiili Agora Agaatgrijs.Julkisivumuuraus ohuella, vain 4-6 mm paksulla saumalla muuttaa oleellisesti tiilijulkisivun ilmettä. Ohutsauman kanssa käytetään tyypillisesti sekalimitystä. Kuvan tiili Agora Agaatgrijs.
Kirjavuus voidaan toteuttaa julkisivuun valitsemalla tiilen väristä poikkeava saumaväri. Myös sauman paksuudella on suuri merkitys ulkoasuun.Kirjavuus voidaan toteuttaa julkisivuun valitsemalla tiilen väristä poikkeava saumaväri. Myös sauman paksuudella on suuri merkitys ulkoasuun.

Tiililankku uudistaa julkisivuilmeen

Mittasuhteiltaan perinteisestä poikkeavat pitkät, lankkumaiset tiilet ovat kiinnostava uutuus tiilivalikoimassa. Julkisivumuurauksessa niiden yhteydessä käytetään tyypillisesti ohutsaumaa, mutta normaali muuraustapa ja -sauma käyvät yhtä hyvin. Linjakas lopputulos on tyylikäs ja esteettisesti mielenkiintoinen.

Pitkät ja matalat tiilet luovat tiiliarkkitehtuurille aivan uusia mahdollisuuksia. Linjakas ja esteettisesti kaunis tiilikoko.Pitkät ja matalat tiilet luovat tiiliarkkitehtuurille aivan uusia mahdollisuuksia. Linjakas ja esteettisesti kaunis tiilikoko.

Keraaminen kattotiili seinässä yhä useammin

Wienerberger esitteli vuonna 2014 Jyväskylän asuntomessuilla pientalokohteen, jossa julkisivussa käytettiin mustaa, keraamista kattotiiltä. Talo Skammi on toiminut sittemmin esimerkkinä monelle uudiskohteelle. Toteutuksia löytyy jo eri puolilta Suomea.

Periaatteessa julkisivussa voidaan käyttää mitä kattotiiltä tahansa, mutta tyypillisesti kohteisiin valitaan laattamainen, muodoltaan eleetön tiilituote. Ruoteisiin ruuvattava tiili ei vaadi yhtä leveää perustusta kuin muurattu julkisivu. Asennustyö on varsin nopeaa ja se voidaan myös tehdä yhtä lailla talvella kuin kesällä.

Kattotiilien käyttö seinäpinnoissa lisääntyy. Tiilet kiinnitetään ruuveilla puuruoteisiin, tuloksena kestävä ja eleettömän tyylikäs julkisivu.Kattotiilien käyttö seinäpinnoissa lisääntyy. Tiilet kiinnitetään ruuveilla puuruoteisiin, tuloksena kestävä ja eleettömän tyylikäs julkisivu.

Tiilijulkisivu kestää aikaa

Tiili on kestävä julkisivumateriaali ja yleisimmistä julkisivuvaihtoehdoista vähiten huoltoa vaativa. Oikein suunnitellun ja toteutetun tiilirakenteen käyttöikä on satoja vuosia. Pitkällä aikavälillä vähäisen huoltotarpeen merkitys korostuu pienempinä ylläpitokustannuksina. Materiaalivaihtoehtoja punnitessa tulisikin aina laskea, miten usein julkisivua pitää huoltaa ja mitä huoltokerrat tulevat maksamaan. Tärkeää on myös miettiä, miten julkisivu ikääntyy eli miltä eri vaihtoehdot näyttävät käyttövuosien aikana.

Kurkista julkisivutiili-mallistoon!

Kiinnostuitko julkisivutiilistä - Jätä yhteydenottopyyntö tästä!


 
Päivitetty
16.3.2020