PuuNet-hankkeen syksyn koulutuksia

PuuNet - puurakentamisen verkko-osaamiskeskus -hankkeen koulutukset jatkuvat Oulussa. Koulutusten tavoitteena on levittää laadukkaan puurakentamisen hyviä käytäntöjä. Kouluttajina ovat alan huippuosaajat sekä alan johtavien yritysten asiantuntijat.

Koulutuksen kohderyhmän ovat pohjoissuomalaiset rakennusalan ammattilaiset, kuten valvojat, työnjohto, rakennustarkastajat, talonrakentajat sekä suunnittelijat.

Koulutukset ovat ilmaisia, mutta paikkoja koulutuksiin on rajoitetusti. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!

Koulutuksia, joihin ilmoittautuminen viim. 8.11.2017

CLT-rakenteiden suunnittelu ja tuotantoteknologia
Aika: 16.11.2017 klo 9.45-16
Paikka: Hotel Airport Oulu, Vihiluoto 10, 90440 Kempele
 
CLT kantavana rakenteena
CLT-rakenteiden suunnittelu CAD-järjestelmällä
Tuotantotekniset näkökohdat CLT-rakentamisessa
CLT-rakenteisen välipohjan mitoitus
CLT-rakenteisen seinän mitoitus
CLT-rakenteiden liitokset
 
Ilmoittautuminen viimeistään 08.11.2017
 
Puukerrostalojen paloeristys ja palokatkojen rakentaminen
Aika: 17.11.2017 klo 9.45-16
Paikka: Hotel Airport Oulu, Vihiluoto 10, 90440 Kempele
 
Puurakenteiden palomitoitus E1:n ja E2:n mukaan
Automaattiset sammutusjärjestelmät
Palokatkot puurakenteissa
Palo-osastoinnit
Toiminnallinen palomitoitus
Talotekniikan palotekniset läpiviennit puurakenteissa
 
Ilmoittautuminen viimeistään 08.11.2017

Koulutuksia, joihin ilmoittautuminen viim. 12.11.2017

Puurakennusten korjausrakentaminen
Aika: 21.11.2017 klo 9.45-16
Paikka: Oulu, paikka tarkentuu myöhemmin
 
Puurakenteiden vauriot ja niiden korjausperiaatteet
Lisäeristämisen riskit sekä oikeat käytännöt
Peruskorjauksen kokonaisuuden hallinta
Ilmanvaihdon ratkaisut korjaushankkeissa
 
Ilmoittautuminen viimeistään 12.11.2017
 
Kuivaketju 10, hyvät kosteudenhallintatyökalut käyttöön
Aika: 22.11.2017 klo 9.45-16
Paikka: Oulu, paikka tarkentuu myöhemmin
 
• Kosteudenhallintaa koskevat säädökset, lait ja ohjeet
• Kuivaketju10- mikä se on?
• Kosteuskoordinaattori, pätevyys ja sen tehtävät
• Kuivaketju10- rooli ja tulevaisuus
• Kuivaketju10:n sähköinen järjestelmä
• Kuivaketju10:n sähköisen järjestelmän harjoittelu
• Laadunvalvontamittaukset kosteusmittaukset, lämpökuvaus, tiiviysmittaus, ilmanvaihdon mittaukset
 
Ilmoittautuminen viimeistään 12.11.2017

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutuksiin tästä!
 
Tervetuloa oppimaan, jakamaan kokemuksia ja verkostoitumaan!


Menneet koulutukset

Puurakennusten energiatehokkuus ja lämmöneristys
Aika: 27.9.2017 klo 9.45-16
Paikka: Kasarmi, K3 Bomanin talo, Veteraanikatu 2, 90130 Oulu
 
Massiivipuurakenteiden u-arvoja koskevat rakennusmääräykset
Korjausrakentamisen energiamääräykset ja niiden soveltaminen esimerkein
Lämmöneristeiden ominaisuudet ja oikeat rakenneratkaisut
 
Ilmoittautuminen viimeistään 17.09.2017
 
Hirsirakentaminen, sen mahdollisuuksia ja haasteita
Aika: 28.9.2017 klo 9.45-16
Paikka: Kasarmi, K3 Bomanin talo, Veteraanikatu 2, 90130 Oulu
 
Lainsäädännön ja tulevien määräysten vaikutus hirsirakentamiseen Hirsirakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavia asioita Hirsirakentamisen mahdollisuuksia ja haasteita
 
Ilmoittautuminen viimeistään 17.09.2017

 
Julkaistu
16.10.2017