Rakenteiden tiivistäjän VTT-henkilösertifiointiin valmistava koulutus

VTT:n sertifioinnilla ammattilainen voi osoittaa osaamisensa. Samalla tilaaja varmistuu henkilön ammattitaidosta ja siitä, että ammattilainen toimii hyvän rakennustavan mukaisesti.

​Sertifikaatin myöntämisen perusteena ovat sertifioinnin toimikunnan määrittelemien osaamisvaatimusten pohjalta laadittu henkilösertifiointikoulutus, kirjallinen tentti ja näyttökoe. Lisäksi voimassaolon edellytyksenä on työkohteiden raportointi ja säännöllinen täydennyskoulutus.

tts_kouluttaa
Koulutuspaikka Sarkatie 1, Vantaa
Koulutusaika 14.-15.11. 2017
 
Tavoite
Rakenteiden tiivistäjän henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet tehdä rakenteisiin tiivistystöitä tämän päivän ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Koulutuksen tavoitteena on myös valmistaa suoriutumaan VTT-sertifikaatin teoria- ja työnäytöistä.
Valmentavan koulutuksen ja työnäytön hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea henkilösertifiointia VTT:ltä.
 
Kohderyhmä
Rakennusalan työntekijät, joilla on rakennusalan kokemusta tai alan koulutus.
 
Osaamisvaatimukset
• Henkilösertifioidulta rakenteiden tiivistäjältä edellytetään rakennusteknistä osaamista, rakenteiden ja rakennusmateriaalien tuntemusta
• Henkilösertifioidulta rakenteiden tiivistäjältä edellytetään talonrakennusalaan liittyvää työkokemusta vähintään 1,5 vuoden ajalta.
 
Koulutusmuoto
Koulutus koostuu valmentavasta koulutuksesta, kirjallisesta kokeesta ja näyttötyöstä. Näyttötyö on tehtävä 12 kuukauden sisällä valmentavasta koulutuksesta.
 
Koulutuksen sisältö
- Tiivistämisen tarpeen syntyminen
- Epäpuhtauksien pääsy sisätiloihin, energian säästö ja oleskeluviihtyvyys
- Syyt rakenteissa kulkeviin ilmavirtauksiin
- Tiivistämisen vaikutukset rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimintaan
- Tiivistämisen periaatteet
- Tiivistysmateriaalit ja niiden käyttö
- Tiivistystyöharjoitukset ja työharjoitusten tarkastus
Koulutukseen hakeutuminen
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutusta, joko koulutuskalenterissamme www.tts.fi tai sähköpostitse alla oleville henkilöille.
 
Koulutuksen hinta:
- 750 € + alv 24% lähipäivät & opintomateriaalit (Hintaan sisältyy teoriapäivien lounaat ja kahvit)
- 200€ + alv 24% työnäyttö, kirjallinen tentti ja sen arviointi
 
Lisätietoja:
• Opintosihteeri: Mia Tokkari, 044 714 3722, mia.tokkari@tts.fi
• Kouluttaja: Mikko Myller, 050 342 5570, mikko.myller@tts.fi
• Kehitys- ja asiakkuuspäällikkö: Jukka Jaakkola, 040 7125048, jukka.jaakkola@tts.fi
 
Julkaistu
2.10.2017